Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770222-41304S2

Date of Document: 1998-05-12

ديدار رهبر انقلاب اسلامي با گروهي از جوانان به مناسبت روز جوان (بخش هفتم ) اشاره: رهبر معظم انقلاب اسلامي روز 7 ارديبهشت گذشته به مناسبت روز جوان با گروهي از جوانان كشور ديدار كردند و در اين ملاقات صميمانه كه بيش از دوساعت به طول انجاميد با جوانان گفت وگو كردند و به سئوالات مختلف آنان پاسخ دادند. بخش هفتم اين گفت وگو به شرح زير است: البته قبول مي كنم كه به خاطر گرفتاريهايي كه تاكنون وجود به داشته، قدر نوزده سال پيش نرفته است. از اين نوزده سال، هشت سالش واقعاجنگ بوده، دو، سه سال اولش، ناآگاهي مسئولان و عدم ورود وعدم تجربه بوده، بعد يواش يواش راه افتاده است. شما هنرمند هستيد و الحمدا.. چهره شما هم آشناست وما شما را در تلويزيون ديده ايم. عزيزان من! شما هنرمندان خيلي مي توانيد به مردم خدمت مردم بكنيد از شماها مي توانند ياد بگيرند. اگر هنرمند حقيقتاآن تقوايي را كه من گفتم، داشته باشد، يعني وقتي شما داريد اين حركت را انجام مي دهيد، اين بخش را داريد اجرا مي كنيد، يادتان باشد كه يك عده جوان، يك عده كودك، يك عده زن و مرد دارند به شما نگاه مي كنند ونگاه خواهند كرد، و از اين چيزي خواهند آموخت، و درصدد باشيد كه كارتان خوب و متعالي باشد، من خيال مي كنم شماها خيلي مي توانيد خدمت كنيد. هنر زبان رسايي دارد، كه هيچ زباني به رسايي آن نيست، نه زبان نه علم، زبان معمولي، نه زبان موعظه، به رسايي زبان هنر نيست. يكي ازرازهاي موفقيت قرآن، هنري بودن آن است. قرآن خيلي دراوج هنر است، فوق العاده است، واقعا آن وقت مردم را مسحور كرد، والا اگر پيامبر اكرم بدون زبان هنري مي نشست بامردم همين طور حرف مي زد، البته عده يي علاقه مند پيدا مي كرد، اما آن صاعقه، آن رعد و برق، آن طوفان، ديگربه وجود نمي آمد. اين هنر است كه اين كارها را مي كند، آثار هنري اين گونه است. الان هم كه آدم شعر حافظ را مي خواند، مي بيند چيز عظيمي است، تاثير گذار است. آن وقت اين هنرهاي نمايشي، از شعر و ادبيات هم تاثيرشان تندتر است، البته نمي دانم ماندگارتر است يانه. ممكن است مثلا آدم بگويد در جاهايي ماندگارتر هم هست يانيست، اما به هر حال اثرش سريعتر وقاطعتر وكوبنده تر است. شماها خوب مي توانيد اثر بگذاريد. من خواهش مي كنم، آن كساني كه اين فيلمنامه ها و اين سناريوها را مي نويسند، آن كساني كه بازي مي كنند، آن كساني كه كارگرداني مي كنند، آن كساني كه فضاسازي مي كنند، آن كساني كه طراحي لباس مي كنند - كه يكي از آن چيزهاي بسيار مهم دركارهاي هنري، كه كمتر هم به آن توجه مي شود، طراحي لباس است، چون اين لباسي كه شما مي پوشيد، براي يك عده الگو مي شود و جاذبه دارد -بدانندكه چه كار مي كنند، فكر عواقبش به رابكنند هر حال، زمينه خيلي خوبي است. ان شاءا... موفق باشيد. چرا در ورزش سياستهاي كلاني مشاهده نمي شود و از ورزش به عنوان يك ابزار قوي در برابر تهاجم فرهنگي استفاده ؟ نمي گردد - مطالبي كه شما در مورد كمبودهاي كار در امر ورزش كاملا مي گوييد، درست است. روي ورزش كار نشده است. دوكمبود بزرگ در پرداختن به ورزش هست: اول، برنامه ريزي كلان و تصميم گيري اساسي در مورد گزينش ورزشي كه بايد براي آن سرمايه گذاري كرد. بالاخره جامعه ايراني اقتضايي استعدادي دارد، دارد. كدام ورزشهابايد مورد توجه قرار بگيرد! و باچه روحيه وپيگيري اي! در همين خصوص، من يكي، دوسال پيش، با ورزشكاران و مسئولان ورزش كشور مفصل صحبت كردم. من عقيده ام بر اين است كه اگر ما در اين بخش سرمايه گذاري كنيم و درست فكر كنيم و تدبير نمائيم بلاشك در ميدانهاي ورزشي دنيا همان اتفاقي خواهد افتاد كه در جنگ به وسيله بسيجيها وسازمانهاي نظامي ما - كه از همه تجهيزات مدرن دنيا تقريبا منقطع بودند -اتفاق افتاد. ديديد كه در جنگ چه كردند و چه افتخاري آفريدند. همين الان در ورزش واليبال جانبازان و معلولان، همين اتفاق افتاده است و اين برادران مرتبدارند افتخار مي آفرينند. يا مثلا در كشتي خود شما و برادرتان و بعضي ازبرادران ديگر، واقعا افتخارات بزرگي را به كشور داديد. مادر همه ميادين ورزشي مي توانيم اين گونه باشيم. هيچ دليلي ندارد كه ما در فوتبال، يادر واليبال، يا در اسب سواري، يا در بعضي از ورزشهاي سنتي خودمان مثل چوگان يا در ورزشهاي انفرادي رزمي، يا در شنا، نتوانيم به مصاف ورزشكاران برجسته دنيا برويم. علت اين كه اين وضعيت نابسامان فعلي وجوددارد آن، است كه بر روي تربيت و پيشرفت و استفاده از تكنيك، برنامه ريزي نشده است، اين يك اشكال است. اشكال دوم - كه آن هم به اين اشكال كاملا مرتبط است - كمبود فضاي معنوي و فرهنگي در ورزش است يعني در محيط ورزش سعي نشده فضاي فرهنگي اسلامي و سالمي حاكم باشد. نه اين كه ورزشكاران ما آدمهاي خوبي نخير، نيستند، آدمهاي بسيار خوب و مومن و متقي و پرهيزكار در ميانشان منتهي هست، فراتر از اين بايد باشد. محيط ورزشي ما، بايد محيط عفيفي باشد. عفت، معناي خيلي عجيب و وسيعي دارد. سلامت نفس يك انسان، در هر جايي خودش را نشان مي دهد. محيط ورزش، بايد محيط عفيف باشد. در آن بايستي هرزگي، شلختگي و هر چيز غير عفيفانه مشاهده نشود. مابايد اين فضا رادر محيط ورزشمان به وجود بياوريم و اگر اين باشد، در دنيا خواهددرخشيد و ورزش ماستاره خواهد شد. شما ببينيد الان همين فيلمهاي ماكه به جشنواره هاي جهاني مي رود، آن نقطه اي كه اين فيلمهابراي داوران و تماشاچيان بيشتر جذاب است، عفتي است كه در فيلمهاي فارسي فعلا هست. حالا بعضي از كارگردانان و فيلمسازان به طور طبيعي دنبال آنند، بعضي هم عفت به آنها تحميل مي شود، ناچارندكه زن و مرد و روابط خانوادگي را آن طوري كه فعلا فضاي جمهوري اسلامي مي پسندد، پديد بياورند، همين است كه در دنيا گل مي كند. برخلاف تصور خيلي ها، دنيا از اين بي بند وباري و ولنگاري و هرزه گري خوشش نمي آيد خسته، شده است. اين حالت عفت و نجابت و سلامت و حيا و اين چيزي كه طبيعي ايرانيهاهم هست، اسلام هم همين را توصيه كرده است. اين راماهم بايد در محيط ورزش و در محيطهاي ديگر حاكم كنيم. اين، فضاي معنوي فرهنگي ورزش خواهد شد، همان چيزي خواهد شد كه شمامي گوييد براي رفتن به مصاف تهاجم فرهنگي، بايستي متمسك به فرهنگ خودي بشويم، كاملا درست بنابراين است اگر در عالم ورزش مسئولان ورزش به اين دوكاربپردازند - يعني ازيك طرف، رسيدن علمي، برنامه ريزي دقيق براي ورزش از همه جهت، تكنيك، گزينش، كار، تربيت، تمرين واز طرف ديگر رسيدن به فضاي فرهنگي ورزش -من خيال مي كنم كه محيط ورزشي ما پيش خواهد رفت و خيلي هم خوب خواهد شد. البته من خواهش مي كنم كه جوانان ما منتظر آن روز نمانند و نگويندوقتي ورزش آن طوري شد، بعد ما مي رويم ورزش مي كنيم، نه، جوانان بي استثناء ورزش بكنند. حالا وقتي مي گوئيم جوانان معنايش اين نيست كه غير جوانان نبايد ورزش بكنند نخير غير جوانان هم بايد ورزش بكنند. البته ورزش براي جوان دستاوردهاي زيادي دارد، كه من چون اينها را مكررگفته ام، ديگرنمي خواهم تكرار بكنم. براي پيران هم ورزش واجب است، براي كساني كه از سنين جواني - از چهل سالگي و پنجاه سالگي - عبور كرده اند ورزش واجب است و بايد ورزش بكنند. ادامه دارد