Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770221-41297S1

Date of Document: 1998-05-11

ابتكار تازه چيني ها براي بازيافت زباله كميسيون دولتي علم و فن آوري چين ادعا كرد اين كشور به راه حلي كه بتواند مشكل آلودگي را حل كرده و مانع از تخريب محيطزيست شود دست يافته است. از اين روش كه با استفاده از آن مي توان زباله را به مواد قابل استفاده تبديل كرد در شهرگوانخان استان سيچوان استفاده شده و در حال رواج در ديگر شهرهاي چين است. دولت چين از هر برنامه اي كه به صنعت ومحيطزيست مربوط شود حمايت مي كند. چن كنگ شون عضو كميسيون پيش گفته مي گويد: استفاده از اين تكنولوژي نتايج مثبتي را چه از حيث اقتصادي و چه از ديگر جنبه ها به دست داده در است گذشته زباله در خيابان ها رها مي شد. رسم براين بود كه اين مواد يا در هواي آزاد سوزانده شوند و يا در دل خاك مدفون گردند. اين امر باعث مي شد كه هوا و آبهاي زيرزميني آلوده شوند. وي اضافه مي كند: بعضي از اهالي نيز مواد آلي آن را سوا مي كنند تا در كشاورزي مورد استفاده قرار گيرد سپس بقيه را آتش زده به حال خود رها مي سازند. چن مي گويد: اين روش به دليل تفاوت در نوع خاك درهمه جا كاربرد ندارد. در اين روش براي تبديل زباله از روش تفكيك خودكار استفاده مي شود. زباله در حالي كه خود دارد به كود تبديل مي شود از گرماي حاصل از سوختن آن استفاده هاي ديگري به عمل مي آيد. وانگ يبنگ بين عضو ديگر كميسيون پيش گفته مي گويد: استفاده از اين روش زيست محيطي به معناي آن است كه به جاي آنكه 40 روز صرف سوختن زباله شود اين مدت به تا 9 روز 12 تقليل يابد. كارخانه مي تواند تا 120 تن زباله را در روز بازيافت نمايد و 98 درصد از آن را به چرخه مصرف برگرداند. از اين طريق سالانه سود قابل توجهي نصيب كارخانه مي شود (/ميليون 2 يوان برابر با 253000 دلار بابت توليد كودشيميائي و /400 000يوان برابر /48 000با دلار بابت توليد انواع فرآورده هاي پلاستيكي ) براساس گفته وانگ، بعد از آنكه عمل تفكيك صورت گرفت، براي توليد و خشك كردن مواد آلي فقط به يك تن زغال سنگ در روز نياز داريم كه اگر زباله تفكيك نشوداين ميزان 5 برابر مي شود. گفتني است كه اين روش تاكنون در برخي كشورهاي جنوبو شرق آسيا همچون تايلند، هند، سنگاپور و ويتنام بااستقبال روبه رو شده است.