Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770221-41291S1

Date of Document: 1998-05-11

قانون جديد لازم نيست طرح الحاق يك بند به ماده 6 قانون مطبوعات در گفت وگو بانمايندگان: طرح الحاق يك بند به ماده شش فصل چهارم قانون مطبوعات در نخستين جلسات علني مجلس شوراي اسلامي در سال جديد مورد بررسي قرار گرفت و كليات آن به تصويب رسيد. اين طرح به امضاي نود نفر ازنمايندگان مجلس رسيده بود. كميسيون ارشاد و هنر اسلامي به عنوان كميسيون اصلي، اين طرح را رد كرد در حالي كه كميسيون زنان، جوانان و خانواده به اين طرح راي مثبت داد. به هنگام بررسي كليات طرح درجلسه علني مجلس، علي اصغر هادي زاده، مخبر كميسيون ارشاد درمورد علت مخالفت اين كميسيون با طرح گفت: با توجه به پيشنهادي كه در طرح مطرح شده است: استفاده ابزاري از زن درتصاوير محتوا، تحقير و توهين به جنس زن، ترغيب به تشريفات وتجملات، ايجاد تضاد بين زن ومرد از طريق دفاع خارج ازموازين شرعي و قانوني از حقوق آن. اين موارد در قانون مطبوعات وجود دارد. مثلا در بند دوم از ماده شش كه در آن مطبوعات را به جزء در مواردي كه اين فصل مشخص كرده آزاد شناخته، چنين آمده است: اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار؟ عكس و تصاوير و مطالب خلاف عفت همچنين عمومي در ماده 28 آمده: انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد در بود بند ( ) 8 از ماده ( ) 6 نيز موارد زير را ممنوع دانسته: افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگرچه از طريق انتشار عكس و كاريكاتور باشد و باز در بند ( ) 3 از ماده ( ) 6 آمده: تبليغ و ترويج اسراف و تبذير در بند ( ) 4 از ماده ( ) 6 نيز آمده است: ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه بويژه از طريق مسائل نژادي، قومي و غير. مخبر كميسيون گفت: خواهش مي كنم نمايندگان عنايت داشته باشند كه كميسيون ارشاد با حضور كارشناسان اين طرح را بررسي كرد و به اتفاق آراء رد نمود. اميدواريم نمايندگان نيز به اين طرح راي ندهند تا مشكلي بر مشكلات اضافه نشود. پس از توضيحات مخبر كميسيون ارشاد، نخستين موافق طرح (خانم نوبخت نماينده تهران ) مخبركميسيون زنان به ايراد سخن پرداخت. وي در سخنان خود با اشاره به لزوم تصويب طرح به سخنان مقام معظم رهبري در مشهد مقدس اشاره كرد و گفت: ايشان به صراحت فرمودند كه آنچه كه در بابزنان در مطبوعات جاري و ساري است جو سالم و مورد تاييدايشان نيست. وي گفت: از تصاوير زنان به صورت آشكار و واضع جهت ايجاد جاذبه در روزنامه ها استفاده مي شود، به طور مثال ما ديديم تصوير يك خانم هنرپيشه را كه مقنعه هم سرش هست، بي حجاب نيست. اما با زيباترين شكل و با جاذبه در صحنه وسط يك مجله مخصوص جوانان چاپ كرده اند. مطبوعات براي افزايش تيراژ خود از اين تصاوير استفاده مي كنند، لذا ما احساس كرديم بايد با اضافه كردن اين بند به قانون مطبوعات، عدم استفاده ابزاري از زنان بوضوح و روشني در قانون تصريح شود. خانم نوبخت ادامه داد: دردنياي امروز يك دعوايي را به راه انداخته اند كه جنس زن را در مقابل جنس مرد قرار مي دهند; وقتي كه آمدند مساله ديه را درمجله تحليل كنند به يك عبارت بسيار زشت و زننده متوسل شدندو قانون ديه را در مورد زن دراسلام زير سوال بردند. يابحث هايي در مورد ارث زن دراسلام مي كنند، به هر جهت درمجلات ما مطالبي به عنوان دفاع ازحقوق زن نوشته مي شود كه انصافاو حقا بايد جلو اين مطالب گرفته شود و منتشر نشود. آقاي محمدرضا خباز نماينده كاشمر نخستين مخالف طرح بود كه ضمن اشاره به عدم وجود خلاء قانوني براي موارد تخلف در مطبوعات گفت: ما مشكل اجرا و نظارت داريم و بايد آن را حل كنيم. حميدرضا ترقي نماينده مشهد دومين موافق طرح نيز در سخنان خود گفت: استفاده ابزاري يعني چاپ تصوير يك زن در يك مجله كه به وسيله آن تصوير، ميزان تيراژ نشريه و مجله بالا مي رود، هر چند كه ممكن است متن تصوير خلاف عفت عمومي نباشد اما به خانه نسل جوانمان، به اطاقهاي دختران و پسران مراجعه كنيد مي بينيد كه چقدر از اين تصاوير زيباي رنگي كه با دوربين هاي بسيار دقيق هم گرفته شده نصب شده است. ما وقتي مسير انحراف فرهنگي جامعه را ارزيابي كنيم اينگونه نيست كه يكباره يك حركت در جامعه صورت بگيرد و با استفاده از چهره هاي خلاف عفت عمومي زن بخواهند جامعه را منحرف كنند. از همين نكات ريز و كوچك شروع مي شود و بعد به جاهايي مي رسد كه ديگر امكان كنترل و مهار كردن وجود ندارد. ترقي اضافه كرد: استفاده ابزاري در لغت و ادبيات بسيار روشن است. نشريه يا مطبوعاتي كه ازچهره زن يا مرد به عنوان ابزاري براي فروش و سودآوري خودشان استفاده كنند كه نوعا در مجلات ورزشي و مجلات اختصاصي اين مساله بيشتر ديده مي شود. لذا با اندك دقت مبتني بر اطلاعات ادبيات فارسي مي توانيم مسئله استفاده ابزاري را درك كنيم. بنابر اين اضافه كردن اين بند نه تنها باعث ايجاد مشكل نمي شود بلكه قانون مطبوعات را شفاف تر مي كند. خانم فاطمه رمضان زاده نماينده تهران نيز ضمن مخالفت با عبارات طرح، به كار رفته در آن راباعث ايجاد مشكل در اجراي قانون مطبوعات ذكر كرد و گفت: در اين طرح مشخص نيست كه مساله صدا و سيماي جمهوري اسلامي چه خواهد؟ شد مرضيه وحيددستجردي نماينده تهران و رئيس كميسيون زنان در موافقت با طرح گفت: هيات نظارت بر مطبوعات بايد با استفاده ازقانون، به حساب مطبوعات رسيدگي كند. بنابر اين ما بايد قانون رابراي اعضاي اين هيات شفاف تركنيم. وي گفت: طرحي كه امروز به مجلس محترم ارائه شده، مترقي ترين طرح در مورد مسائل زنان است. خوشبختانه طراحان اصلي اين طرح خود خانمها بودند، خانمهاي روشنفكر ما، خانم هاي مترقي ما، خانم هاي فعال و جدي ما كه دارند در جامعه ما به عنوان يك انسان، نيمي از جامعه، به عنوان انساني كه، شبيه مردان و مثل آن دارد كار اين مي كند زنان هستندكه نمي خواهند از آنها استفاده ابزاري شود، مجلس هم بايد از آن حمايت كند. از برادران محترم هم انتظار داريم كه از اين طرح حمايت كنند و به آن راي بدهند. برادران و خواهران گرامي ببينيد! امروز در صحنه مطبوعات ما چه؟ مي گذرد همين بندي كه در ماده ( ) 6 قانون مطبوعات آمده كه در آن گفته نشر مطالب الحادي و مخالف موازين شرع ممنوع است كفايت نمي كند. اگر ما نيائيم و روشن كنيم سوء استفاده از زنان را در مطبوعات و يا در رسانه هاي ارتباط جمعي كه به طور كلي صدا و سيما هم شامل حال آن مي شود. آن وقت ما چه چيزي را مي توانيم در مورد حقوق زن و ارزشهاي زن به جامعه خودمان ارائه امروز؟ كنيم برخي از مطبوعات و مجلات را باز مي كنيم مي بينيم واقعا دارند از زنان سواستفاده مي كنند آنچه را كه ما در مطبوعات خودمان مي بينيم ايجاد اختلاف بين زن و مرد، تشويق تشريفات و تجملات است، چه كسي بايد به حساب آنها رسيدگي؟ كند چه كسي بايد بر مطبوعات نظارت؟ كند جز هيات نظارت بر؟ مطبوعات مااز اينكه مطالبي خلاف شرع درمطبوعات نوشته شود، ازاينكه اختلاف بين زنان ومردان به بهانه دفاع ازحقوق زنان انجام گيرد، با اين هم صددرصد مخالف هستيم. مامي دانيم كه تبلور اساسي ترين حقوق زنان در اسلام هست، ما چگونه مي توانيم با مسلمات حقوق زنان كه در قرآن و در اسلام و در شرع مقدس و انور ما آمده درمطبوعات جمهوري اسلامي مخالفت كنيم، من نظر شما را به برخي ازمطالب آنها جلب در مي كنم يكي از مطبوعات كه من نمي خواهم اسم نويسنده هاي آن را در اينجا بياورم نوشته اند: قانون براي تغيير حضانت با هدف حمايت از حقوق و مصالح كودكان طرق عملي پيش رو نگذاشته است (اينها تمام قوانين ما را به مسخره گرفته اند ) برعكس آنقدر قيد و شرط ايجاد كرده كه باعث شده كودكان در پستوي خانه ها يا زير شكنجه ها بميرند يا پژمرده شوند و در هر حال فريادرس نداشته باشند (شما ببينيد چه چهره اي از قانون و از كشور ما مي سازند ) باز مي گويند: ماده 213 قانون مدني ناديده انگاشتن حق حيات زنان است و مجوز اعمال خشونت در مورد آنان را صادر كرده است زيرا تهيه نيمي از ديه مرد قاتل كه برابر با سه ميليون تومان است، كار سهل و ساده اي نيست و نشان از بي عدالتي و ظلم نسبت به زنان اين مرز و بوم است. در سيستم حقوقي ( برادران، خواهران، دقت بفرماييد ) كه ارزش زن و حقوق وي معادل نيمي از بهاي حقوق يك مرد است، ( ببينيد، زن را چگونه تحقير و تخفيف مي كنند! اين تحقير زن است! ) هنگام مجازات نه تنها برابر مرد است بلكه گاهي فراتر هم مي رود و در ضربالمثل مرغي است كه هم در عزا و هم در عروسي محكوم به مرگ مي شود. من واقعا از مجلس محترم مي خواهم اگر كساني هستند كه باديه، شهادت، ارث و آنچه كه در قرآن مكرم ما آمده است به بهانه حقوق زنان مخالفت مي كنند ما با اينها خودمان مقابله مي كنيم. ما وظيفه شرعي و انساني خودمان مي دانيم كه با اينها مقابله ولي كنيم اين صحيح نيست كه چنين طرحي براي دفاع از حقوق زنان مطرح بشود و مجلس محترم به آن راي ندهد! مصطفي زارعي قنواني به عنوان مخالف طرح با اشاره به توضيحات مخبر كميسيون گفت: هم اكنون پرونده هاي جرائم اين چنيني در دادگاه مطبوعات در حال رسيدگي است، به هر حال هميشه عده اي هستند كه از قانون سواستفاده كرده و يا آن را اجرا نمي كنند. اين ناشي از نقص قانون نيست بايدنظارت بيشتري صورت گيرد. مگرقوانين اسلام قوانيني ناقص اما؟ هستند بسياري هستند كه قانون شكني مي كنند، ولي با اين قيد و بندزدنها و طرح مسائلي كه باعث ريختن قبح مسئله مي شود موضوع راحل ما نمي كند خلاء قانوني نداريم. مرتضي نبوي، نماينده تهران ومدير مسئول روزنامه رسالت نيزدر موافقت با طرح گفت: متاسفانه نشريات ما از آزادي سواستفاده مي كنند، آيا نبايدبراي ما حساسيت ايجاد شود كه چرا عكس زناني كه با رئيس جمهور امريكا رابطه نامشروع داشته اند و يا عكس خواننده زنان طاغوت را چاپ؟ مي كنند آيا نبايد اين حساسيت براي ما ايجاد شود كه دوباره از زن به عنوان يك ابزار اقتصادي، تجملاتي استفاده؟ مي شود بنده هم البته معتقد هستم به اين صورت كلي ممكن است اجراي طرح مشكلاتي داشته باشد كه در شور دوم بايد آن را حل كرد. ادامه دارد