Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770221-41290S5

Date of Document: 1998-05-11

م. ج از شهرستان محلات: آقاي خاتمي، شما از قانون حرف مي زنيد، از جامعه مدني، از منطق و تفاهم و.. و بسياري از اينها، به ويژه قانون گويا فقط مختص پايتخت و چندشهر بزرگ است. براي مثال مي توان از تبعيض هاي موجود بين روستاها و شهرهاي كوچك با شهرهاي بزرگ ياد كرد. چرا تاكنون براي نهادينه شدن قانون و حقوق مدني درشهرهاي كوچك اقدام موثري صورت نگرفته؟ است از دوم خرداد اميد به اجراي قانون در شهر ما دل همه جوانان را شاد كرد اما هنوز شاهد عدم رعايت حقوق مدني مردم هستيم. افشين ج - از خوي: براي تمام جوانان آرزوي موفقيت و كاميابي مي كنم و براي كساني كه براي آينده جوانان تلاش مي كنند آرزوي توفيق خواهشي دارم از دولت آقاي خاتمي، بزرگمرد تاريخ ايران دارم و آن اين است كه فكري به حال استخدام و ايجاد اشتغال براي جوانان كشوربكنند. م الف - از تهران: از آنجا كه حق خالص اوست وحقيقت خالص را فقط معصومين مي دانند، كاش يك يك ما مي پذيرفتيم كه صاحب تمامي حق نيستيم و ديگران را با خنجر كيفر و شمشير جهالت نمي رانديم و همواره نيم نگاهي نيز به ايشان داشتيم. پيامهاي كتبي خود را براي درج در اين ستون حداكثر درده سطر به صندوق /19395 5446پستي و يا نمابر (فاكس 2058811 ارسال كنيد.