Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770221-41290S4

Date of Document: 1998-05-11

سريانتوس . شاخه: مرجانها (Cenidaria) . رده: آنتوزوآ (Anthozoa) . راسته: سريانتاريا (Ceriantharia) . جنس: Cerianthus نام انگليسي: Anemone Tube راسته سريانتاريا به علت زندگي در گل و شن بدني كشيده دارند و بسيار شبيه شقايقهاي دريايي اين هستند مرجانهاي بزرگ و منفرد، به زندگي در اعماق نرم درياها عادت دارند بدنشان در داخل لوله اي سنگين و پوشيده از مخاط قرارگرفته كه در زير بستر دريا قرار گرفته است. لوله اطراف بدن اين جانور از مواد مخاطي ورشته هاي نخ مانند همراه با كپسولهاي حاوي خارهاي نيشدار تشكيل شده است. هنگام تغذيه شاخكهايش را همراه با صفحه دهاني به طرف بالاپرتاب مي كند و هنگام تهديد، سريانتوس خودش را به داخل لوله مي برد و مانند شقايقها شكاررا با سم خود فلج مي كند و بعد مورد تغذيه طول قرارمي دهد آنها به 30 سانتيمتر مي رسد. موزه طبيعت و حيات وحش ايران - دارآباد