Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770220-41278S1

Date of Document: 1998-05-10

ديدار رهبر انقلاب اسلامي با گروهي از جوانان به مناسبت روز جوان (بخش پنجم ) o با توجه به اين كه نوگرايي يكي از ويژگي هاي انسان به شمار مي رود و نوعا درمسايلي از قبيل آرايش و پوشش خودنمايي مي كند نظر جنابعالي در مورد نحوه برخورد با اينها؟ چيست دستگاههاي دولتي چه كارهايي تا كنون انجام داده اند! آيا موفق بوده اند يا؟ نه در پاسخ شما، آن چيزي كه حالا مي توانم عرض بكنم، اين است كه اصل گرايش به زيبايي و زيباسازي و زيبا دوستي، يك چيز فطري است. البته اين شايد با مقوله نوگرايي مقداري تفاوت بكند، نوگرايي چيز عامتري است. اين مساله آرايش و لباس و اين چيزهايي كه شما گفتيد، مقوله خاصي است كه انسان، بخصوص جوان، از زيبايي و زيباسازي خوشش مي آيد ودلش مي خواهد كه خودش هم زيبا باشد، و اين عيبي هم ندارد، يك چيزطبيعي و قهري است، در اسلام هم منع نشده است. آن چيزي كه منع شده فتنه و، فساد است. اين زيبايي و زيباسازي، بايستي موجب اين نشود كه در جامعه انحطاط وفساد به وجود بيايد، يعني ابتذال اخلاقي نبايد به وجود بيايد.؟ چگونه راههايش مشخص است. اگر ارتباط بي قيد و شرط و بي بندوباري در روابط زن و مرد وجود داشته باشد، اين موجب فساد خواهد شد. اگر به صورت افراطي به شكل مدپرستي دربيايد، اين به فساد خواهد انجاميد. اگر اين مقوله زيباسازي و رسيدن به سر و وضع و لباس و امثال اينها، مشغله اصلي زندگي بشود، انحراف و انحطاط است، مثل اين كه در دوره طاغوت، آن خانمهاي اعيان و اشراف، پشت ميز آرايش مي نشستند. فكر مي كنيد چند ساعت؟ مي نشستند شش ساعت! اين واقعيت دارد، و ما خبرهاي دقيق داشتيم كه شش ساعت يك مي نشستند انسان، اين مدت براي آرايش صرف وقت كند، كه مي خواهد مثلا به عروسي برود و موي سرش را، يا صورتش را اين طوري درست كند! اگر كار به اين شكل درآيد انحراف و انحطاط است، اما في نفسه، رسيدن به سر و وضع و لباس، بدون اين كه در آن خودنمايي و تبرج باشد، عيبي ندارد. در تبرج اسلام، ممنوع است. تبرج، يعني همان خودنمايي زنان درمقابل مردان، براي جذب و فتنه انگيزي. اين، يك نوع فتنه است و خيلي اشكالات دارد. اشكالش فقط اين نيست كه اين دختر جوان، يا اين پسر جوان به گناه مي افتند - اين اوليش است شايد بتوانم بگويم كوچكترينش است -دنباله اش به خانواده ها مي رسد. اساسا آن گونه رابطه بي قيد و شرط وبي قيد وبند، براي بناي خانواده سم مهلك است، چون خانواده با عشق زنده است. اصلا بناي خانواده با عشق اگر است اين عشق - عشق به عشق زيبايي، به جنس مخالف - درصد جاي ديگر تامين شد، ديگر آن پشتوانه قوي يي كه استحكام خانواده بايد داشته باشد، از بين خواهد رفت و خانواده هامتزلزل مي شود، به همين وضعي در مي آيد كه امروز متاسفانه در كشورهاي غربي هست، بخصوص در كشورهاي اروپاي شمالي و آمريكا. اخيرا آمريكاييان بشدت دچار اين مشكل هستند، خانواده ها متلاشي مي شوند، و اين مصيبت بزرگي شده است. اين مصيبت هم در درجه ي ضررش اول، به خود خانمها برمي گردد. البته مردان هم بسيار سختيها اما مي كشند، بيشتر به زنان مي رسد، بعد هم به آن نسلي كه متولد مي شود. اين نسل بزهكار وتبهكار موجود دنيا و آمريكا را؟ مي بينيد اينها همه اش از آن جا شروع يعني مي شود، مقدمه و كليد شري است كه دنبالش همين طور پي در پي شرور مي آيد. در اسلام، به مساله زيبايي اهميت داده شده است. زياد شنيده ايم كه ان ا.. جميل و يحب الجمال، خدا زيباست و زيبايي را دوست در دارد خصوص رسيدن به سرو وضع، روايات زيادي در كتب حديثي ما هست. دركتابنكاح، مفصل بحث مي شود كه مرد و زن بايستي به خودشان برسند. بعضي خيال مي كنند كه مثلا مردان بايد موي سرشان را بتراشند، نه، درشرع، براي جوانان مستحب است كه موي سر بگذارند. در روايت هست كه الشعر الحسن من كرامه ا.. فاكرموه، موي زيبا، جزو كرامتهاي الهي است، آن را گرامي بداريد. يا مثلا روايت دارد كه پيامبر اكرم وقتي مي خواستند نزد دوستانشان بيايند، به ظرف آب نگاه مي كردند و سر و وضع خود را مرتب مي كردند. آن زمان كه آينه به اين شكلي كه حالا هست وفراوان هم هست، نبود، جامعه مدينه هم كه فقير بود، پيامبر ظرف آبي داشتند، كه وقتي مي خواستند نزد دوستانشان بيايند، از آن به جاي آينه استفاده مي كردند. اين، نشاندهنده آن است كه سر و وضع لباس مرتب، خوب، و گرايش به زيبايي، چيز مطلوبي در شرع اسلام است، منتها آن چيزي كه بد و مضر است، آن است كه اين وسيله يي براي فتنه و فساد وتبرج بشود. همان طور هم كه گفتم، ضررهايش تا خانواده و نسل بعد هم مي رسد. اخيرا در يكي از مجلات آمريكايي مطلبي ديدم، روزنامه هاي خودمان هم آن را منعكس كرده بودند. نوشته بودند كه دو بچه ده، دوازده ساله در مدرسه كمين گرفته بودند و با مسلسل، يك مشت بچه و معلم را به رگبار بسته بودند! اول هم آژير خطر كشيده بودند، تا بچه ها جمع شوند، بعد همه را به رگبار بستند! ببينيد، براي يك جامعه، اين چنين وضعيتي، واقعا چه قدر بد و دردآور است. جنايتي خونسردانه و از روي بي خيالي، به خاطر تربيت بد. اينها همه اش دنباله همان بي بند و باري است.