Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770219-41265S9

Date of Document: 1998-05-09

هدف وزير آموزش و پرورش: وزارت آموزش و پرورش تقويت و دولتي ارتقاي كيفي مدرسه هاي است حذف مدارس نمونه مردمي به معني حذف مشاركت مردم در فعاليتهاي آموزشي نيست در محيط درس و كلاس، انتقاد نبايد بهانه اي براي شكستن حرمتها باشد سياسي بودن دانش آموزان به اين معني است كه آنها مي توانند با رعايت مصالح نظام و كشور عقيده خود را مطرح كنند . سرويس شهرستانها: به گفته وزير آموزش و پرورش هدف اين وزارتخانه به جاي تفكيك مدرسه ها و دانش آموزان، ارتقاي عمومي مدرسه هاي دولتي و تعميم آن در جامعه است. حسين مظفر در ديدار با فرهنگيان اصفهان افزود: آموزش و پرورش تلاش مي كند درهنگام ثبت نام، تكليف دانش آموزان روشن شود و از تفكيك مدرسه ها جلوگيري كند. وي با بيان اين كه با شرط معدل و گزينش دانش آموز نمي توان مدعي ايجاد مدرسه نمونه شد افزود: بايد با امكانات موجود، خوب كار كردن و بهره مندي هرچه براي بهتر، رفع مشكلات جاري تلاش كرد. وي تاكيد كرد: آموزش و پرورش درصدد ايجاد مشكل در امر آموزش براي مردم نيست، بلكه سعي آن در كاهش مشكلات موجود است. وزير آموزش و پرورش اظهار داشت: در برنامه ريزيهاي آموزش و پرورش زمينه مشاركت عمومي فراهم شده و مردم بايد بدانند كه اين وزارتخانه در تلاش براي كاهش مشكلات فرزندان آنان است. وي در مورد ويژگيهاي يك مدير موفق گفت: مديري قابل ستايش است كه باامكانات موجود و مساوي، واحد آموزشي تحت نظارت خود را نمونه سازد وتوانايي هاي مديريتي خود را به منصه ظهور رساند. وي افزود: ترسيم هميشگي يك چهره فقير و نيازمند از معلمان، توهين به حيثيت آنها است و بسيار ناپسند است كه چهره معلم، مترادف با فقر و نيازمندي باشد. وي گفت: ايجاد انقطاع فرهنگي ميان نسل انقلاب و جديد يك فاجعه است كه بايداين فاصله توسط معلمان پر شود. مظفر اضافه كرد: تمام مسايل وزارت آموزش و پرورش شناسايي و اولويت بندي شده و تاكنون 34 كميته كاري براي بررسي مشكلات فرهنگيان تشكيل شده است. وي همچنين شعارمدرسه محوري را يك اصل اساسي در سياست هاي آموزش و پرورش عنوان كرد و با اشاره به سياست جديد اين وزارتخانه براي واگذاري مستقيم سهميه اعتباري هر مدرسه افزود: اين سياست موجب مي شود 700 ميليارد ريال به مجموع كمك هاي اختصاص يافته به مدارس افزوده شود. وي تفكر طبقه بندي در نظام آموزش و پرورش را رد كرد و افزود: اگر در بهترين مدرسه، بهترين معلمان، بهترين امكانات و بهترين دانش آموزان گردآوري شوند، آن مدرسه ديگر نمونه نخواهد بود. به گفته مظفر ايجاد زمينه سازي يكسان براي همه و در پي آن تشويق برترين هاي عرصه اين رقابت، مفهوم درست مدارس نمونه است. وي تاكيد كرد: حذف مدارس نمونه مردمي به معني حذف مشاركت مردم در فعاليتهاي آموزشي نيست و هدف از اجراي اين سياست ايجاد زمينه رشد همه افراد جامعه است. وي همچنين در جمع دانش آموزان دختر مدارس شاهد اصفهان با توصيف مدارس به عنوان كانون معنويت، خداباوري و دين باوري خاطرنشان كرد: مدارس امروز ما، مساجد آموزش و پرورش محسوب مي شوند و در اين مساجد بايد انسانهايي شايسته و توانمند تربيت شوند كه به تمام معنا آينده ساز ميهن اسلامي باشند. وي گفت: در چنين محيطي انتقاد نبايد بهانه اي براي شكستن حرمت ها باشد، بلكه مسئولان آموزشي را بايد به ديده تكريم معنوي نگريست. مظفر تصريح كرد: سياسي بودن دانش آموزان به اين معني است كه آنها به مرحله اي از رشد رسيده اند كه مي توانند با رعايت مصالح نظام و كشور اسلامي عقيده خود را در جامعه مطرح كنند. وي همچنين اضافه كرد: درس هاي ما در كلاس، درس تاريخ، معنويت، آزادگي، شرافت و انسانيت است و شما دانش آموزان شاهد، وارثان اسطوره هاي مقاومت و ايثار هستيد، همان شهيداني كه اقتدار و فضيلت كشورمان از بركت خون مطهر آنها است. وزير آموزش و پرورش همچنين با حضور در جلسه شوراي آموزش و پرورش استان اصفهان، از عدم تمركز به عنوان يكي از سياستهاي اساسي نظام اداري وزارت آموزش و پرورش ياد كرد و گفت: به همين منظور امسال اختيار توزيع اعتبارات غيرپرسنلي اين وزارتخانه، به شوراي آموزش و پرورش استانها واگذار شده است. وي ميانگين تعداد دانش آموزان مدارس غيرانتفاعي كشور را نفر 102 به ازاي هر واحد آموزشي عنوان كرد و در ادامه با تاكيد بر ارائه خدمات فوق برنامه به دانش آموزان مدارس غيرانتفاعي افزود: مدرسه هايي كه به بنگاههاي اقتصادي تبديل شده اند، بايدتعطيل شوند. وي تصريح كرد. احكام صادرشده براي استخدام معلمان، قانوني است و بودجه مورد نياز براي اجراي اين احكام تامين خواهد شد. وزير آموزش و پرورش همچنين در سفر به شهر كرد در جمع معلمان نمونه استان چهارمحال و بختياري بااشاره به نقش مهم معلمان در نگاهباني از انديشه دانش آموزان در مقابل تهاجم گسترده فرهنگي بيگانگان يادآور شد: دانش آموزان از آنجا كه وارثان جهاد و دفاع مقدس و آينده سازان كشور هستند بيشتر در معرض اين تهاجم قرار دارند. وي گفت: در برخورد انديشه ها در جامعه، انديشه را بايد با انديشه پاسخ داد و تنها مسئله اي كه دانش آموزان را در برابر مصون تهاجم ها، نگه مي دارد آگاهي و قدرت انتخاب و اظهارنظر دانش آموزان است. مظفر افزود: معلم در خط مقدم تعليم و تربيت مدرسه، تنها نقش هدايت كننده دانش آموزان را برعهده دارد. وي با بيان اين كه هيچ دستگاهي مانند آموزش و پرورش نمي تواندرسالت اين نهاد مردمي را برعهده بگيرد اظهار داشت: استقلال فرهنگي، زمينه ساز ساير جنبه هاي استقلال است و اگر فرد و يا كشوري وابستگي فرهنگي داشته باشد نمي تواند به استقلال اقتصادي وسياسي دست يابد. وزير آموزش و پرورش همچنين با اعلام اين كه در تابستان امسال هزار كانون پرورشي، تفريحي و آموزشي براي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان كشور آماده مي شود، افزود: اين كانونها تنهاظرفيت يك پنجم از جمعيت پنج ميليوني دانش آموزان شركت كننده در طرح غني سازي اوقات فراغت را دارند. به گزارش خبرنگار همشهري در شهر كرد وي كمبود فضاي آموزشي، كمبود معلم در مدارس، نبود امكانات و تجهيزات مناسب آموزشي و كمبود اعتبار را از مهمترين مشكلات اين وزارتخانه دانست و بااشاره به وضعيت نه چندان مناسب بهداشت مدارس و سوء تغذيه ناشي از عدم توان مالي دانش آموزان گفت: به منظور رفع اين مشكل با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برنامه هاي تازه اي به زودي به اجرا گذاشته مي شود. مظفر همچنين گفت: محتواي كتابهاي درسي به نحوي نيست كه روح خلاقيت و ابتكار را در دانش آموزان زنده نگه دارد كه در اين زمينه كميته اي براي غني سازي كتابهاي درسي، ايجاد انگيزه و بالابردن كيفيت تحصيلي و حاكم شدن روح خلاقيت در كتابهاي درسي تشكيل شده است. وي افزود: به منظور اصلاح ساختار نظام آموزشي در كشور، قانوني درشش فصل و يكصد ماده تدوين شده است اما تا زمان تصويب، قانون فعلي به قوت خود باقي خواهد بود.