Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770215-41259S4

Date of Document: 1998-05-05

نظام بهره گيري از نظريات مردم در اداره شهر در جنوب شرقي تهران به اجرا درآمد سرويس شهري: با برپايي دومين دوره انتخابات نظام مشاركت درجنوب شرق تهران زمينه مراجعه فراگير به نظريات مردم براي به اجرا درآوردن طرح هاي خدماتي، فرهنگي و عمراني با تكيه بر پيشنهادهاي شهروندان افزايش يافت. به گزارش خبرنگار ما از شروع كار نظام مشاركت مردمي در محدوده منطقه 15 تهران تاكنون پيشنهاد 47 ارائه شده از سوي مردم پذيرفته و براي اجرا به بخش هاي مربوطه در شهرداري منطقه ابلاغ شده است. شهرداري منطقه 15 براي آنكه شهروندان را به ارائه پيشنهادتشويق كند، براي هر پيشنهادي كه تصويب شود جايزه اي نيز اهدامي كند. نورالدين رمضاني دبير نظام مشاركت منطقه 15 شهرداري تهران به خبرنگار ما گفت: يكي از پيشنهادهاي شهروندان كاهش تعداد اوراق نظارت ساختماني با هدف صرفه جويي در مصرف كاغذ ارائه شده بود كه مورد تصويب منطقه قرار گرفته و به اجرا درآمده است. وي اضافه كرد: تا پيش از دريافت اين پيشنهاد در مورد پرونده شهرسازي براي فرم اعلام عوارض و صدور پروانه 5 برگ فرم صادر مي شد كه هر كدام از فرم هاي اعلام عوارض 20 تا 30 تومان و برگ هاي صدور پروانه 50 تومان هزينه در بر داشت كه با اجراي اين پيشنهاد روزانه در مصرف 500 برگ صرفه جويي شده و در مجموع هر روز 150 هزار ريال صرفه جويي در اين مورد خاص حاصل شده است. وي افزود: اكنون به جاي 5 برگ به پيشنهاد شهروندمهدي شاه حسيني تنها دو برگ فرم براي اعلام عوارض و صدور پروانه صادر مي شود. به اين شهروند گرامي نيز به خاطر پيشنهاد سازنده اش يك دست پارچ و ليوان هديه شده است. دبير نظام مشاركت يكي ديگر ازپيشنهادها را متعلق به حشمت الله كلاني اعلام كرد و گفت: اين شهروند پيشنهاد داده است مكاني براي جمع آوري پرونده هاي راكد وغيرفعال در نظر گرفته شود تا به واسطه آن از فضاها و امكانات شهرداري استفاده بهينه صورت گيرد و علاوه بر آن از نيروهاي موجود نيز به نحو شايسته تري استفاده شود. وي اضافه كرد: با تصويب اين پيشنهاد از سوي شهرداري منطقه هر 15 يك از معاونت هاي شهرداري پرونده هاي راكد را - كه بخش بزرگي از فضا را اشغال كرده بودند - به يك محدوده منتقل كرده و از اين طريق نيروي انساني فعال در اين بخش از نفر 10 به دو نفر كاهش يافته است و پيشنهاد دهنده مورد تشويق قرار گرفته است. دبير نظام مشاركت تشكيل كميته محيط زيست پيشنهاد رسول اسدي را يكي از طرح هاي اجرايي نظام مشاركت برشمرد و گفت: به پيشنهاد اين شهروند كميته اي درمنطقه تشكيل شده است كه به واسطه آن تمام طرح هاي عمراني، فرهنگي و اجتماعي با ملاحظه جوانب زيست محيطي به اجرا در مي آيد كه با به اجرا درآمدن طرح ها با مطالعات زيست محيطي محلي و منطقه اي، بهره گيري از طرح هاي خدماتي توسط شهروندان با ارتقاي كيفيت زندگي آنها از نظر بهداشتي همراه خواهد شد. براساس اين گزارش پيشنهادهاي ديگري از جمله ايجاد منافع درآمد جديد با همكاري و مشاركت مردم، تغيير ساختمان برخي ازواحدهاي شهرداري كه در مكان قبلي كاربري لازم نداشته اند، آموزش پرسنل با توجه به نوع فعاليت به تصويب مديران اجرايي رسيده و براي اجرا به بخش هاي مربوطه ابلاغ شده است. اطلاع رساني به ارباب رجوع ازطريق صندوق صوتي گويا، ايجاد مركز آتش نشاني در شهرك قيامدشت، نامگذاري ميدان پشت فرهنگسراي خاوران به نام ميدان قلم، تنظيم و انتشار كتاب قانون شهرداري ها، آموزش چگونگي استفاده از كپسول هاي آتش نشاني نيز از ديگر پيشنهادهايي بوده است كه مورد قبول واقع شده است.