Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770214-41244S1

Date of Document: 1998-05-04

اجراي ضوابط شديدتر براي مقابله با آلودگي صوتي در اروپا واحد رسانه هاي خارجي: كميسيون اروپابا تصويب مقررات جديد، در پي كاهش آلودگي صوتي ناشي از ابزارها و دستگاه هاي مختلف است. اين اقدام بخشي از برنامه كلان مبارزه با آلودگي صوتي در سراسر اتحاديه اروپا به شمار مي رود. به گزارش تلويزيون بي بي سي، كميسيون اروپا مقررات جديدي را براي محدوديت سروصداي ابزارهايي همچون بالابر، ماشين هاي حفاري و چمن زني تصويب كرده در است آينده، برچسبي بر كليه ابزارهاي باغباني نصب مي شود كه ميزان سروصداي آن را نشان مي دهد. در نتيجه، مردم مي توانند كم سروصداترين ابزار مورد نياز خود را خريداري كنند. البته اين فقط ابزارهاي مختلف نيست كه باعث ناراحتي شهرنشينان مي شود. برخي گروه هاي طرفدار محيط زيست خواستار تدوين نقشه اتحاديه اروپا براساس ميزان سروصداي توليدي در اين كشورها و خطرناك ترين نقاط از اين نظر شده اند. در 10 سال گذشته رفت و آمد خودرو عامل اصلي آلودگي صوتي بوده است. از سوي ديگر، اكنون مقرراتي در دست تدوين است كه بر ميزان سروصداي توليدي هواپيماها نظارت مي كند. اين نظارت از طريق تعيين زمان و مكان پرواز هواپيماها اعمال خواهد شد. هدف از اين كار حمايت از مردمي است كه زير دالان هاي پررفت و آمد و پرسروصدا زندگي مي كنند. تا به حال، آلودگي صوتي در خط مشي زيست محيطي اتحاديه اروپا جايي نداشت، هرچند كه شكايت شهروندان اين اتحاديه از اين مسئله همواره رو به فزوني بوده است.