Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770214-41236S8

Date of Document: 1998-05-04

افشين شيرازي - دانشجو از تهران: در ستون گفته مي شود... روزچهارشنبه 9 ارديبهشت از قول مقام ارشد سپاه پاسداران مطلبي نوشته شده بود كه وي در آن گفته بود: زبان ما شمشير ماست خواستم به عنوان يك جوان دانشجوو از طرف اكثريت قاطع جوانان خدمت آن مقام ارشد عرض كنم كه حماسه دوم خرداد، بي شك راي منفي ملت ايران بر منطق چنين افرادي بود همچنين گفته بودند كه دانشجويان شعار مرگ بر استبدادمي دهند. در اين مورد هم خواستم بگويم كه متاسفانه شما خيلي ديرخبر شده ايد چرا كه نه تنهادانشجويان بلكه تمامي ملت ايران از خيلي وقت پيشتر، يعني از زمان انقلاب مشروطيت يك صداشعار مرگ بر استبداد سر داده اند و شهداي زيادي نيز در اين راه داده اند. (روح همه آنها شاد باد ). علي - ح دانشجو از تهران: خاتمي، اي سيد بزرگوارما جوانان علي اكبرهاي شما هستيم. در فرستادنمان به ميدان ترديد نكنيد. بازوهاي توانمند جوانان ميهن اسلامي ياريگر شما است. پيامهاي كتبي خود را براي درج در اين ستون حداكثر در ده سطر به صندوق /19395 5446پستي و يا نمابر (فاكس ) 2058811 ارسال كنيد.