Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770213-41231S1

Date of Document: 1998-05-03

رئيس جمهوري در ديدار مربيان در دنياي به و معلمان نمونه: هم پيوسته امروز نمي توان ديوار كشيد و مانع پرسشها و مسائل تازه شد سرويس سياسي: همزمان با سالگرد شهادت استاد شهيد مرتضي مطهري و روز معلم، وزير و معاونين وزارت آموزش و پرورش و بيش از سيصد تن از مربيان و معلمان نمونه سراسر كشور با حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري ديدار كردند. در اين ديدار آقاي خاتمي با اشاره به اهميت ايام عزاداري ماه محرم از حضرت ابا عبدالله الحسين (ع ) و حضرت زينب (س ) به عنوان معلمان بزرگ انسانيت، آزادگي، فرزانگي و مقاومت ياد كرد و گفت: شهيد مطهري دينداري متفكر و پرسشگر بود كه با طرح پرسشهاي ديني زمانه خود سعي مي كرد ذهنها را فعال و به جستجوگري تشويق كند. رئيس جمهوري جايگاه ارزشمند تفكر و پرسشگري در تكامل و تعالي جوامع انساني رامورد اشاره قرار داد و گفت: اگر در جامعه اي متفكران محور و مدار قرار آن گيرند، جامعه پويا و صاحب فرهنگ و تمدن خواهد شد. فضاي جامعه بايد به گونه اي باشد كه متفكران قدر ببينند و در صدر نشينند و محبوب و محترم باشند نه آنكه در معرض طرد و جور قرار گيرند. آقاي خاتمي افزود: تفكر نسبت مستقيم با پرسش و پرسشگري دارد، پرسش تشنگي است و اگر در محيط آزاد مجال طرح و بحث يابد، قطعا پاسخ مناسب خود را خواهد يافت ولي اگر از طرح پرسش جلوگيري شود به پرخاش و ناهنجاري منجر خواهد شد. رئيس جمهوري آزادي پرسش و جستجو در تمامي زمينه ها حتي مسائل آينده را از جمله مشخصات يك جامعه و فرهنگ پويا دانست و گفت: در دنياي به هم پيوسته امروز ديگر نمي توان با كشيدن ديوار مانع طرح سئوالات و مسائل جديد اگر شد اهل پرسش نباشيم، شرايط زمانه پرسشهاي جديد را به ما تحميل خواهد كرد. تفكر با پرسش شروع مي شود و در محافل علمي پرسش بايد ارزش باشد. آقاي خاتمي پرسشهاي ديني را از مهمترين سئوالات و دغدغه ها خواند و افزود: ازويژگيهاي برجسته شهيد مطهري، استقبال از پرسش بويژه پرسشهاي زمانه بود و آنهارا به حوزه هاي ديني و دانشگاهها برد و چون اهل دين بود پرسشهاي ديني همواره توجه ايشان را جلب مي كرد و عادتهاي ذهني و فرهنگي را مورد سئوال قرار شهيد مي داد، مطهري از تحريفات عاشورا سخن مي گفت در مقابل برخي عادات ذهني و باورهاي سنتي ناصحيح ابايي نداشت كه بگويد اين باور غلط است و بايد عوض شود. رئيس جمهوري گفت: بخش عظيمي از جامعه تابع عادتها هستند و بخشي نيز مشغول توجيه عقلاني اين عادتها و سنتها هستند ولي شهيد مطهري به فكر اصالت مي داد و پرسشهاي بسيار جدي نيز برايشان مطرح شده بود كه با تامل و تحقيق علمي نسبت به پاسخگويي آنها اقدام مي كرد. آقاي خاتمي توجه نقادانه به برخي ا ز مسائل مهم زمانه از جمله مساله حقوق حجاب، زنان و برخي عادات و باورهاي ديني و سنتي نظير تحريفات عاشورا را ازخصوصيات برجسته شهيد مطهري خواند و گفت: اگر ايشان امروز نيز زنده بود، بدون ترديد پاسخهاي جديدتر و مطلوبتر براي سئوالات و ديگر سئوالات زمان حاضر ارائه مي كرد. آقاي خاتمي لزوم نقد و تفكر در جامعه را خاطرنشان ساخت و گفت: نمي توان هرباور فرهنگي را كه از گذشته به ارث رسيده مقدس دانست و هركس را كه به آن انتقاد داشت بي دين يا عامل بيگانه دانست، البته ممكن است بعضي بيگانگان هم از برخي نقاط ضعف ما سوء استفاده كنند. رئيس جمهوري گفت: اگر ما هر باور متعلق به گذشته را عين حقيقت و مقدس بدانيم و از آن پرسش نكنيم، روح و محتواي جامعه مي ميرد و تنها ظاهري باقي مي ماند و اگر هركس را هم كه به اين ظاهر نزديك شد و پرسش كرد منكوب و محكوم كنيم، نشانه آن است كه اين فرهنگ، فرهنگي ايستا است. آقاي خاتمي تصريح كرد: اگر اعتقادات و باورهاي ما پشتوانه فكري داشته باشد، ماندگار خواهد شد وگرنه در بلندمدت چيزي از آن باقي نخواهد ماند. آقاي خاتمي گفت: در هر جامعه اي بسته به اينكه انديشمندان محور و مدار جامعه باشند و يا اينكه عادت زدگان زمام امور را در دست داشته باشند سرنوشت آن جامعه مسير متفاوتي را در پيش خواهد گرفت. رئيس جمهوري گفت: در دنياي به هم پيوسته امروز و در عرصه انديشه هاي مختلف نمي توان هم براي تحصيل جوانان اهميت قايل بود و هم اين كه مانع از طرح سئوالات و پرسشهاي آنها شد. آقاي خاتمي در ادامه گفت: معلمان و مربيان ما بايد بدانند كه با عزيزترين سرمايه هاي ما سروكار دارند و بايد به شكل مناسب به پرسشهاي آنان پاسخ دهند. رئيس جمهوري در ادامه افزود: نامگذاري روز معلم در سالگرد شهادت يكي ازارزشمندترين متفكرين ديني ما يعني شهيد مطهري بيانگر آن است كه جامعه معلمين ما بايد اهل تفكر و انديشه باشند و منش و شخصيت اين شهيد بزرگوار را سرلوحه كار خود قرار دهند. آقاي خاتمي در پايان گفت: ما بايد زمينه را براي دستيابي به سطوح بالاتري ازدانش و آگاهي براي معلمان تلاشگر و كم توقعمان ايجاد كنيم تا اين پويايي و رشددر تمامي سطوح جامعه گسترش يابد. در ابتداي اين ديدار وزير آموزش و پرورش باارائه گزارشي گفت: معلمان شريف ما به دليل توجه به رسالت شريف خود بيش از معيشت به دنبال منزلت هستند. وي با بيان اين كه معلم معمار روح انسانهاست گفت: توسعه و تعالي كشور و تزكيه اخلاق جامعه تنها از راه آموزش و پرورش و تعليم همگاني آن امكانپذير است. همچنين در پايان اين مراسم يك جلد كلام الله مجيد خوشنويسي شده به خط نستعليق توسط معلمان نمونه به رسم يادبود به رئيس جمهوري اهدا شد.