Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770213-41226S1

Date of Document: 1998-05-03

دكترين آمريكا براي قرن آينده در خليج فارس (بخش آخر ) امروز ايالات متحده با تهديد تازه اي كه ممكن است حتي سد نمودنش سخت تر باشد روبه روست: گسترش جنگ افزارهاي كشتار جمعي. از زمان فروريختن ديوار برلين، ما در تلاش براي پيدا كردن اصلي سازمان يافته براي منافع امنيت ملي خود بوده ايم. عراق و كره شمالي تهديدهاي متعارف عليه امنيت ملي فراهم مي آورند; مواد مخدر، جرم هاي بين المللي و برادركشي در ميان ملت هاي از هم گسيخته مانند سومالي و يوگسلاوي نيز خطر آفرينند. از آنجا كه اين تصوير پر هرج و مرج در كانون توجه قرار گرفته است، متخصصين امنيت ملي به اين نتيجه رسيده اند كه بزرگترين مخاطره عبارتست از يك تهديد بي قرينه. ديگر سناريوي ناراحت كننده و غم افزا، موشك هاي قاره پيماي حامل كلاهك هاي هسته اي منهدم كننده تمدن نيست، بلكه، جنگ افزارهاي هسته اي، ميكروبي يا شيميايي سرهم شده در يك گاراژ و شليك آنها توسط تروريست ها يا به وسيله كلاهك يك موشك ابتدايي، سناريوي كابوس شده اند. حملات موشك هاي اسكات عراق در خلال [عمليات ] توفان صحرا و پخش گاز اعصاب به وسيله تروريست هاي ژاپني در يك مترو در توكيو اين خطر را مورد تاييد قرار مي دهد. روشن است كه چرا موضع رئيس جمهور در مقابل عراق اين چنين بحراني است. برخلاف جنگ افزارهاي هسته اي، اجزاء مورد استفاده براي تهيه جنگ افزارهاي شيميايي و ميكروبي به طور آماده در دسترس قرار دارند. ساخت اين جنگ افزارها ساده مي باشد و تقريبا حفاظت در برابر آنها غيرممكن است. در اين مرحله تنها دفاع قابل اعتماد ترغيب براي عدم توسعه و بازداشتن استفاده ازآنها با مي باشد اين ملاحظه، نتيجه رويارويي جاري با عراق هرچه كه باشد، مسئله به فراسوي بحران خليج فارس كشيده مي شود و با ما در ساير نقاط بحراني در قرن آينده همراه خواهد بود. در رويارويي با جنگ طلبي عراق، كلينتون پيامي به تمام دنياارسال نمود مبني براين كه ايالات متحده با اعمال زور درجهت جلوگيري و بازداشتن كاربرد جنگ افزارهاي غيرمتعارف اقدام مي نمايد. بار ديگر توانايي نظامي ايالات متحده امريكا در يك وضعيت بحراني قرار گرفت. رئيس جمهور و مشاوران دريافته بودند كه حملات هوايي فقط تضعيف كننده خواهد بود و برنامه هاي شيميايي - ميكروبي صدام حسين را منهدم نخواهد اما كرد هم روند تهديد كلينتون به ادامه بمباران بنابه ضرورت تا خاتمه تلاش هاي ديكتاتور عراقي، خود يك اخطار روشن است. ايالات متحده اصل سازمان يافته امنيت ملي را كه در دهه گذشته تحت جستجو قرارداشت، يافته است. واشنگتن قدرت و منابعش را به منظور قطع تهديد جنگ افزارهاي كشتار جمعي، در هر زمان و مكان كه جامعه بين المللي مورد تهديد قرارگيرد، بكار خواهد گرفت. نسل سلحشوران امروز كه براي بمباران عراق آماده اند، بيشتر ازآنچه نسل ما از نتايج تصميم هاري ترومن در 1950 آگاه از بود، پيامدهاي تصميم بيل كلينتون آگاهي ندارند. براي خيلي از آنها اين تصميم مربوط به جنگ خليج فارس تجلي مي يابد. اما آنها پيام جديدي را در خطابيه رئيس جمهور به پنتاگون و در اعلاميه هاي مادلين آلبرايت، ويليام كوهن و سندي برگر در اجلاس منازعه آميز شهر اوهايو از دست داده اند. در روز كلمبوس ( ) 1 وزير امور خارجه ايالات متحده رايك ملت قطعا مورد نياز خطاب اين نمود عبارت را در هفته ها و ماه هاي آينده بيشتر خواهيم اين شنيد يك عبارت اصلي دستگاه رهبري براي خطر جنگ افزارهاي كشتار جمعي و اشتياق ايالات متحده براي به دوش گرفتن مسئوليت سد گسترش آنها مي باشد. اصطلاح ملت قطعا مورد نياز مورد اشاره و انعطاف ناپذيري موضع رئيس جمهوري نسبت به عراق پيامي است مبني براين كه هرچند ايالات متحده ترجيح مي دهد با اين جنگ افزارهاي مخوف از طريق سازمان ملل متحد يا ساير سازمانهاي چند مليتي مقابله نمايد، اين كشور در صورت لزوم به تنهايي نيز اقدام خواهد نمود. براي آنهايي كه به ميراث رئيس جمهور علاقه دارند، آن پيام، نه رسوايي بلكه، دكترين كلينتون خواهد امروز بود اين دكترين چنان مورد نياز است كه دكترين ترومن در زمان خودش مورد نياز بود. ما تنها مي توانيم اميدوار باشيم كه اين نيز به همان شكل قرين موفقيت گردد. - 1 روز 12 اكتبر روز تعطيل عمومي در اغلب ايالت هاي امريكا به مناسبت كشف قاره امريكا توسط كريستف كلمب در ميلادي. م. 1492