Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770213-41224S2

Date of Document: 1998-05-03

تمرينات تئوري و عملي براي آشنا شدن با روش بازي حريفان آغاز شد تمرينات در محيطي آرام و به دوراز تنش هاي رايج به بازيكنان روحيه مضاعف مي دهد. در هواي پاك بروجرد ملي پوشان ما خود رابراي سه ديدار جام جهاني آماده مي كنند. تمرينات نشاط آور در اردوي بروجرد . سرويس ورزشي: تيم ملي فوتبال به دور از هياهوي كاذب در بروجرد بدنبال گذر از مرحله مقدماتي و آمادگي است تا واردمرحله چهل روزه اردوي شرايطمسابقه شود. در اين مرحله تمام بازيكنان در آزمايش آمادگي جسماني كامل قرار مي گيرند و درتمرينات نشاطآور كه توام باشنا و بازي است عوارض روحي ناشي از تنش ها را دور مي ريزند. در واقع تيم ملي از نقطه ايستايي و آزمايشي (بازيهاي تداركاتي ) به حركت درمي آيد تا به آموختن مسائل تئوري و تجزيه و تحليل بازي دست پيدا حالا كند مي توان روي فيلم و با حوصله و در فضايي آموزشي حريفان را ارزيابي كرد و به طور زنده ضعف ها را باز گفت و راه رفع اشكالات آنرا كامل تشريح كرد. اين روش تمام مربيان بزرگ فوتبال جهان است و به حوصله تماشاگر و نتايج بازيهاي تداركاتي نيز هيچگونه ارتباطي پيدا نمي كند. مربياني چون ايويچ خوب مي دانندكه هر كشور فرهنگ خاص فوتبال خود را دارد و به توقع وانتظارات مردم و علاقمندان نيزبه خوبي واقفند. تشكيل اردو دربروجرد يكي از حركت هاي مثبتي بود كه فدراسيون فوتبال در اين موقعيت و شرايط انجام داد تابازيكنان از بحرانهاي روحي عبوركنند. واقعيت امروز فوتبال ما به گونه اي است كه از اندازه وحجم خود بيرون زده است. گرايش به فوتبال، توقع و انتظار را به شكل غيرواقعي بالا برده و اين تيم و اين نفرات هرگز قادر نيستند پاسخگوي آن باشند. يكي از عارضه هاي اينگونه توقعات و تبليغات، ايجاد جو بازيكن سالاري است كه فدراسيون فوتبال به موقع ريشه آنرا خشكاند وگرنه بر سر تيم همان مي رفت كه بر مرحوم دهداري در بازيهاي آسيايي سئول رفت. خوشبختانه قاطعيت مسئولين فوتبال بر اين غائله خاتمه داد. حال بهتر مي توان تركيب واقعي را به ميدان فرستاد. شايد كار چندان دشواري هم نباشد. ايويچ هفت الي هشت بازيكن اصلي خود را مي شناسد و نياز به سه بازيكن اصلي ديگر و سه ذخيره دارد كه از بين پانزده بازيكن مي تواند آنها را برگزيند. تغيير روش بازي تيم ملي از جانب ايويچ كه شناخت بسيار خوبي روي نفرات پيدا كرده است نيز به موقع بود. ما با روش ( ) 253 هرگز قادر نبوديم در مقابل سه حريف بزرگ مقاومت كنيم، چون هيچيك از مدافعان كناري (هافبكهاي متمايل به كنار خط طولي ) ما توان رفتن و بازگشت با تمام قدرت را ندارند و پس از گذشت سي الي چهل دقيقه از زمان بازي تيم ما از دو جناح چپ و راست كه بهترين مكانها براي بازيسازي حريف است دچار ضعف مي شد. ايويچ با اين شناخت به شيوه ( ) 244 و استقرار چهار مدافع ثابت متوسل شد تا شايد با پر كردن عرض يك سوم زمين بتواند آغاز حملات حريف را خنثي كند. چهار هافبك ثابت نيز به كمك خط دفاعي گرايش خواهند داشت. نزديك شدن به خط حمله در مقابل آلمان، يوگسلاوي و حتي آمريكا آنگونه كه ما فكر مي كنيم آسان نيست و نياز به تدبير تاكتيكي خاصي دارد و ايويچ اين مسير را دنبال مي كند. آنچه كه طي چند ماه اخير ايويچ انجام داده است در اين پنج هفته بايد نتيجه بدهد تا يازده بازيكن ثابت براي اولين ديدار انتخاب و آموزشهاي لازم فردي و گروهي به آنها داده شود. معمولا در اين فاصله بازيكنان اصلي را از نظر روحي آماده بازي مي كنند تا حريفان مستقيم خود رابشناسند، با روش بازي آنهاآشنا شوند به عنوان مثال بازيكنان خط مياني دفاع ما بايد بداننداولف كريستن چگونه بازي مي كند و بازي بدون توپ او چه موقعيتي براي بقيه يارانش ايجاد مي كند. اينگونه آموزشها را ايويچ بهتر از هر مربي نامي در جهان مي داند، اما بايد ديد او مهره هاي لازم را براي اينگونه تقابل در اختيار دارد يا؟ خير اگر بازيكنان خط دفاع ما در نبردهاي انفرادي از پس مهاجمان آلمان و يوگسلاوي بر نيايند، ايويچ مجبور است، بازيكنان خط مياني را به كمك آنها بفرستد كه به طور طبيعي روش ما دفاعي خواهد شد اتفاقا عقل و منطق در چنين شرايطي حكم مي كند كه حتما با شيوه دفاعي و پر تعداد در جلوي دروازه خود بازي كنيم تا متحمل شكست سنگيني نشويم. كلاسهاي تئوري كه اين روزها در بروجرد برگزار مي شود بازيكنان ما را براي اين نوع بازي آموزش مي دهد. تيم ملي روز گذشته به بدنسازي توام با بازي نشاطآور و شناكردن پرداخت و بعد از استراحت بعد از ظهر پاي كلاس درس وتماشاي فيلمهاي بازي يوگسلاوي، آلمان، آمريكا و خود نشستند و ايويچ به تشريح آنها پرداخت. امروز صبح تاكتيك چند نفره در روي زمين چمن انجام مي شود تا خطوط سه گانه عمل حمايت نفر به نفر را بهتر بياموزند و دروازه بانان نيز زير نظر اكبر مالكي روي خروجهاي صحيح تمرين كنند.