Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770213-41220S6

Date of Document: 1998-05-03

سارا محمدزاده از تهران: مدتي است كه تعدادي از روزنامه ها جايگاه اصلي خود را يافته و به همين خاطر مورد توجه عموم مردم قرار گرفته اند. اما در همين دوره تيراژ روزنامه شما (همشهري ) كاهش يافته و در عين حال در ساعات توزيع يكي ديگر از روزنامه هاي تازه تاسيس كه به خوبي مورد توجه قشرهاي مختلف قرار گرفته نيز اختلالاتي پيش آمده آيا است اين مسايل قابل رفع؟ نيست هم اكنون دانشجويان برخي روزنامه ها را به علت كميابي دست به دست مي گردانند يا مطالب آنها را براي يكديگر نقل مي كنند. زودتر نسبت به تامين نياز روزنامه خوانها اقدام كنيد. مميز م - ساله 26 از شهرضا: آيا زمان آن نرسيده كه در دنياي در حال پيشرفت امروز، از استعداد جوانان ايراني استفاده؟ شود آيا زمان آن نرسيده است كه با رفع محدوديتهايي كه چون سدي محكم، بر سر راه جوانان قد علم كرده است، راه پيشرفت آنان هموار شود! مانيا جمشيدزاده - دانشجو از تهران: هرجا حرف از جوانان مطرح مي شود مي نويسند و مي گويند كه بايد به جوانان بها داد و راه را براي رشد استعدادهايشان هموار كرد ولي واقعيت هم همينطور؟ است جوانان را از حضور در صحنه هايي كه بايد حضور داشته باشند و خواسته هايشان را فرياد بزنند باز مي دارند و از ايجاد عدم امنيت مي ترسانند. چرا نيروهايي كه بايد امنيت ايجاد كنند برعكس عمل مي كنند و به هر بهانه اي كه خواستند پرونده سازي مي كنند و.. آيا اين شيوه برخورد جايي براي شكوفايي جوانان باقي؟ مي گذارد پيامهاي كتبي خود را براي درج در اين ستون حداكثر در ده سطر به صندوق /19395 5446پستي و يا نمابر (فاكس ) 2058811 ارسال كنيد.