Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770212-41218S1

Date of Document: 1998-05-02

كاهش مشاركت زنان در اداره جامعه روسيه سرويس اجتماعي - روزنامه نزواسييماياگازتا در گزارش مفصلي نسبت به كاهش نقش زنان در اداره امور اجتماعي روسيه هشدار داد. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، اين روزنامه نوشت، تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه در سال گذشته زنان به طور فزاينده اي ازمقام هاي ارشد جامعه طرد شده اند. در حالي كه در زمان اتحاد شوروي 30 درصد نمايندگان شوراي عالي قانونگذاري را زنان تشكيل مي دادند اما اين رقم در سال 1990 به 15 درصد ودر حال حاضر به 11 درصد كاهش يافته است. علاوه بر اين روند صعودي اخراج زنان از بازار كار نيز مشاهده مي شود به طوري كه 74 درصد ودر برخي مناطق 90 درصد زنان بيكار داراي تحصيلات عاليه مي باشند. اين روزنامه هشدار داد زنان سوئدي با كسب 50 درصد پستهاي وزارت و 40 درصد كرسي هاي نمايندگي قوه مقننه مقام اول مشاركت زنان در جهان را دارندو نروژ با نسبت 42 و 37 درصدجاي دوم را بدست آورده است اما مكان روسيه در اين جدول بيست و نهم و بعد از آلباني، ليتواني، سان مارينو و ايرلند قرار دارد. اين روزنامه افزود حتي درتحقيقات جامعه شناختي روسيه نيز قرائني وجود دارد كه تنها يك درصد اهالي موافق رياست زن هستند ونيمي از پاسخ دهندگان به يك نظرسنجي به اينكه رئيسشان زن باشد ابراز علاقه نكرده اند.