Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770212-41207S4

Date of Document: 1998-05-02

روز جهاني كارگر در ژاپن با تظاهرات گسترده و در روسيه با آرامش سپري شد سال 6 پس از فروپاشي پايگاه سوسياليسم و ماركسيسم تاكنون جنبش كارگري درروسيه و كشورهاي اقماري آن روبه خاموشي و سكوت مي رود ولي در كانون هاي قوي سرمايه داري در توكيو، سئول و مادريد تازه حركت آغاز شده است. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي از توكيو، بيش از دو ميليون نفر از مردم ژاپن روز جمعه با گردآمدن در 1100 منطقه در سراسر اين كشور، در آيين ويژه روزجهاني كارگر شركت كردند. روز جهاني كارگر امسال در حالي برگزار شد كه ژاپن با 2 ميليون و 770 هزار بيكار در بدترين وضعيت پس از پايان جنگ جهاني دوم قرار دارد. كارگران ژاپني امسال براي نخستين بار طي 9 سال گذشته با سردادن شعارهايي در حمايت از قانون 8 ساعت كار روزانه در خيابانها اقدام به راهپيمايي كردند. نائوتو كان رهبر حزب دمكراتيك كه قدرتمندترين حزب مخالف دولت در ژاپن است نيز در اجتماع يكصد هزار نفري كارگران در توكيو سخنراني كرد. رئيس كنفدراسيون اتحاديه تجاري ژاپن (رنگو ) كه بزرگترين گروه كارگري ژاپن است در اين آئين گفت كه سياستهاي حزب حاكم ليبرال دمكرات در مسير تامين منافع كارگران نيست. اتحاديه كارگري زن رو رن وابسته به حزب كمونيست ژاپن نيز روز جمعه با برپايي يك اجتماع 87 هزار نفري ديگر در توكيو ازسياستهاي دولت در زمينه قوانين كارگري انتقاد كردند. در مسكو هزاران كارگر و كمونيست به مناسبت بزرگداشت روز جهاني كارگر درخيابانهاي شهر تظاهرات كردند به گزارش رويتر از مسكو تظاهركنندگان كمونيست كه در پيشاپيش صفوف آنان گنادي زيوگانف رهبر حزب كمونيست حركت مي كرد، با حمل پرچمهايي در محكوميت رژيم ضدمردمي شعار دادند زيوگانف دولت تازه رابه رهبري كريينكو مشابه دولت چرنوميردين دانست و هشدار داد، در صورت اتخاذ سياستهاي نادرست دولت با تظاهرات اعتراض آميز گسترده روبه رو خواهد شد. پليس شمار شركت كنندگان در راهپيمائي امروز را حدود 30 هزار نفر برآورد كرد پيشتربزرگداشت روز جهاني كارگر در روسيه با برگزاري مراسم رژه رسمي در ميدان سرخ مسكو همراه بود و برخي از تظاهركنندگان به نشانه يادبود مراسم روز كارگر دردوران شوروي با خود تصاويري از استالين حمل مي كردند. درگيري كارگران با پليس ضد شورش در كره جنوبي در سئول، به گفته شاهدان عيني، تظاهرات هزاران تن از كارگران و دانشجويان در مركز كره جنوبي به مناسبت روز اول ماه مه (روز جهاني كارگر ) به خشونت كشيده شد. به گزارش خبرگزاري فرانسه از سئول، پليس اقدام به استفاده از گازاشك آور و باتون كرد و معترضين به پليس سنگ پرتاب كردند. اين درگيري در منطقه مركزي سئول زماني رخ داد كه حدود 20 هزار كارگر و دانشجودر اعتراض به بيكاري گسترده در كره جنوبي دست به تظاهرات زدند. روز جهاني كارگر در سه كشور شرق آسياي مركزي در سه كشور شرق آسياي مركزي شامل كشورهاي قزاقستان، قرقيزستان و ازبكستان روز جهاني كارگر مانند سال هاي اخير بدون رژه هاي وسيع خياباني دوران اتحاد شوروي برگزار شد. در قزاقستان كه روز جهاني كارگر به نام روز وحدت مردمي تغيير نام يافته است اين روز با جشن هاي محدود خياباني كه در آنها رنگ و بوي سرمايه داري جاي شعارهاي تند و پارچه نوشته هاي قرمز دوران كمونيسم را در حمايت اززحمت كشان گرفته بود، همراه بود. در آلماتي پايتخت پيشين قزاقستان روز جمعه و در كنار جشن بزرگ خياباني درمقابل ساختمان شهرداري كه پيش از انتقال پايتخت به آق ملا در شمال كشور مقرپارلمان آن بود در بوستاني در بيرون شهر كمونيستهاي وفادار به شعارهاي خود درپاي پيكره لنين بنيانگذار اتحاد شوروي كه به جاي ستون قبلي در مقابل پارلمان سابق در پارك بر روي زمين قرار داده شده است، چند شاخه گل قرمز قرار دادند. در قرقيزستان و ازبكستان نيز روز جهاني كارگر تعطيل عمومي است اما در اين دو كشور هم نشانه هاي واضحي از آنكه رنگ و بوي كمونيستي اين روز حفظ شده باشد، ديده نشد. در قرقيزستان با موافقت دولت، كمونيستها كه نام تشكيلات خود را تغيير داده اند در يك شهرك حاشيه اي بيشكك پايتخت كشور و با قبول مسئوليت هرگونه برخورد و حادثه احتمالي يك گردهمايي ترتيب دادند و روز جهاني كارگر را با تكرار شعارهايي در حمايت اززحمت كشان جشن گرفتند. در ازبكستان كه شرايط سياسي بسته اي دارد روزجهاني كارگر جز يك روز تعطيل و همراه با چند جشن محدود توام باساز كه هيچ يك رنگ سالهاي حكومت شوراها را نداشت، نبود. گراميداشت روز جهاني كارگر در اسپانيا اما در مادريد صدها هزار تن از كارگران اسپانيايي با برپايي راهپيمايي ضمن گراميداشت اول ماه مه روز جهاني كارگر خواستار تامين حقوق صنفي خود شدند. كارگران عضو دو سنديكاي كارگري اسپانيا در مادريد با شعار كار و همبستگي بابيكاران با راهپيمايي در خيابانهاي اين شهر از دولت خواستند تا ساعت هفتگي كاراز 40 به 35 ساعت كاهش يابد و زمينه اشتغال بيشتر بيكاران فراهم شود. دولت اسپانيا كاهش ساعت كار در محيطهاي كارگري را به سود توليد نمي داند و معتقد است با سرمايه گذاريهاي گسترده زمينه اشتغال بيكاران فراهم مي شود. بنابر گزارش دولت اسپانيا از سال ميلادي گذشته 600 هزار شغل جديد در اسپانيا ايجاد شده و شمار بيكاران در اين كشور در حال حاضر /2 2به ميليون نفر رسيده است. موسسه ملي آمار اسپانيا درآخرين بررسي هاي خود شمار بيكاران اين كشور /3ميليون 2را نفر اعلام كرد. بيكاري يكي از بزرگترين مشكلات اجتماعي در جامعه اسپانيامحسوب مي شود. اين كشور با 73 ميليارد دلار ذخيره ارزي بيش از 50 ميليارد دلار بدهي خارجي دارد و رقم درآمد سرانه آن 14 هزار دلار است. درگيري پليس تركيه با تظاهركنندگان روز كارگربه گفته شاهدان تظاهركنندگان چپگراي تركيه ديروز در جريان تظاهرات روز جهاني كارگر با پليس ضدشورش اين كشور درگير شدند. به گزارش رويتر از استانبول شاهدان گفتند حدود سه هزار نيروي پليس باپشتيباني نفربرهاي زرهي و خودروهاي آبپاش با تظاهركنندگان درگير شدند. هنوزهيچ گزارشي درباره ميزان مجروحين احتمالي اين حادثه كه در ميداني واقع در مركزاستانبول روي داد مخابره نشده است.