Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770210-41201S6

Date of Document: 1998-04-30

در جمع معلمان و رهبر معظم انقلاب كارگران: توطئه هاي استكبار را عليه تشريح كردند انقلاب اسلامي معلمان بايد نوجوانان را چنان تربيت كنند كه آنها بتوانند در مقابل مطامع دشمن ايستادگي كنند سرويس سياسي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي روز گذشته درديدار هزاران تن از كارگران و معلمان و مربيان آموزش و پرورش با ايشان درسخناني از تبليغات دروغ و غلط و تعليمات ناقص، مغرضانه و خبيثانه از انقلاب دين، و شخصيتهاي كشور به عنوان برنامه امروز دستگاه استكبار عليه ملت بزرگ ايران ياد كردند و هدف اين تلاش دنباله دار دشمن را متزلزل كردن پايه هاي مستحكم ايمان در دلهاي مردم و به ويژه جوانان دانستند. مقام معظم رهبري در اين ديدار كه در آستانه روز معلم و روز كارگر انجام شد توطئه هاي گوناگون دستگاه استكبار عليه انقلاب اسلامي در بيست سال گذشته را تبيين كردند و فرمودند: دشمنان ملت ايران از اولين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي همواره به خود وعده داده اند كه اين انقلاب دوام نخواهد داشت و به زودي به زانو درخواهدآمد، اما به وضوح ديدند كه ايران اسلامي محكم و استوار ايستاد و متجاوزين را بدون هيچ دستاوردي از خاك خود بيرون راند و در عرصه سازندگي نيز خالق شگفتي هاي بسيارشد و امروز انقلاب كبير اسلامي به حدي از رشد و بالندگي رسيده است كه دستگاه استكبار را به طور جدي و تا اعماق وجودش به وحشت انداخته است و اكنون قدرتهاي استكباري كه از هر سو نااميد و درمانده شده اند، با همه وجود از هيمنه و هيبت اين انقلاب عظيم و ملت بزرگ ايران خائف و لرزان هستند. حضرت آيت الله خامنه اي محاصره تبليغاتي را تنها راه دشمن براي مقابله با ملت ايران دانستند و فرمودند: دستگاه استكبار با راه اندازي صدها راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله و وسايل گوناگون ارتباطي در دنيا با همه توان خود به مقابله بانظام اسلامي و مفاهيم انقلاب برخاسته است و در تلاش است تا از رهگذر آن مردم رانسبت به پايه هاي مستحكم ايمان خود متزلزل كند. رهبر معظم انقلاب اسلامي بر آگاهي خويش از فعاليتهاي پشت پرده دستگاه استكباري تاكيد كردند و فرمودند: به حمدالله دستگاههاي خبر رساني ما مجهز و كارآمد هستند وبه روشني مي توان به چگونگي فعاليتهاي دشمن علم و يقين پيدا كرد. دشمن با استفاده از ابزارهاي متعدد تبليغاتي مي كوشد تا با دگرگون كردن حقايق والقاء تحليلهاي نادرست به مردم و به ويژه جوانان، ايمان آنان را نسبت به انقلابو نظام اسلامي متزلزل كند، اما ترديدي نيست كه ايمان در دل مردم مستحكم است وقدرتهاي شيطاني در اين تلاش خود، راه به جايي نخواهند برد. بر پايه همين گزارش مقام معظم رهبري در بخش ديگري از سخنانشان از كارگران ومعلمان به عنوان دو قشر بسيار ارزشمند جامعه ياد كردند و در بيان مقام و منزلت كارگران فرمودند: منزلت اجتماعي و الهي قشر كارگر از آن جهت عظيم است كه كارگران مسلمان ما نفس كار كردن را يك وظيفه انساني مي دانند و كساني كه بر اين اساس كار سازنده انجام مي دهند و براي گذران زندگي خود تلاش مي كنند، عزيز ومحترم هستند و نزد خداوند متعال نيز ماجورند. حضرت آيت الله خامنه اي بهره مند شدن مردم مومن و مسلمان ايران از محصول كار كارگران و در نتيجه بي نيازي كشور از بيگانگان را به عنوان دونكته مهم و اساسي به كارگران خاطر نشان كردند و فرمودند: كارگران بانوآوري، اختراع و ابتكارات گوناگون خود، كشور را از وابستگي نجات مي دهند ودرواقع كار آنها علاوه بر آنكه وظيفه، عبادت و ثواب محسوب مي شود، مردم رامنتفع و كشور را از بيگانگان بي نياز و مستغني مي سازد. بنابراين در ايران اسلامي، كارگري بايد به عنوان يك افتخار بزرگ محسوب شود. رهبر معظم انقلاب اسلامي مقاومت و ايستادگي كارگران در برابر توطئه ها و ترفندهاي خباثت آميز دشمنان اسلام را طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب يادآور شدند وفرمودند: تمامي دستاوردهاي توليدي و صنعتي و پيشرفتها، اختراعات و ابتكارات ايران اسلامي به بركت ايستادگي و مقاومت كارگران كشور در برابر تلاشهاي رذيلانه دشمن، ممكن شده است و امروز دستگاههاي ذيربط بايد با جديت و دلسوزي به اموركارگران و مشكلات آنان رسيدگي كنند و براي ارتقاي كيفيت و اتقان و استحكام محصول كار و كارگران ايراني برنامه ريزي لازم را انجام دهند. مقام معظم رهبري در ادامه سخنانشان با تجليل از مقام معلم فرمودند: تمامي انسانها در يك جامعه پيشرفته اسلامي اعم از سرداران، فرزانگان، علما، و برجستگان كشور رهين و پرورده دست معلمان هستند و همواره سايه معلم را بر سر خويش احساس مي كنند پس سلام بر معلمان و مربيان دوران كودكي، نوجواني و جواني ما كه چه حق بزرگي بر گردن ما دارند و چه كار بزرگي را به انجام رساندند. حضرت آيت الله خامنه اي شغل معلمي را به جهت نقش آن در نوراني كردن گوهر وجود انسانها، عظيم و بسيار با ارزش دانستند و فرمودند: معلمان كشور به تناسب شان و مقام رفيع خود، مسئوليت بيشتر و بزرگتري دارند وآموزش و پرورش از آن جهت كه با عزيزترين، موثرترين و در عين حال آسيبپذيرترين قشر جامعه يعني جوانان و نوجوانان مواجه است مسئوليتي مضاعف دارد، بنابراين معلمان و مربيان بايد دانش آموزان، جوانان و نوجوانان ما را كه در اين دوران حساس، مهم و تعيين كننده انقلاب و نظام اسلامي زندگي مي كنند با چنان ايمان عميق و راسخي تربيت كنند كه بتوانند درمقابل مطامع دشمن، تجاوز بيگانگان و در برابر سلطه گري آمريكا ودستگاههاي استعمارگر همانند كوه محكم و مقاوم بايستند. اين گزارش حاكي است كه پيش از سخنان مقام معظم رهبري، وزير كار و امور اجتماعي و وزير آموزش و پرورش هر يك در سخنان كوتاهي روز كارگر و روز معلم را گرامي داشتند و از نقش برجسته و بارز اين دو قشر جامعه در حصول پيشرفتها ودستاوردهاي مهم انقلاب تجليل كردند.