Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770209-41186S6

Date of Document: 1998-04-29

رئيس جمهوري در ديدار هدف جامعه مدني بهتر بانوان: زيستن است . سرويس سياسي: بانوان شركت كننده در گردهمايي مشاركت و برنامه ريزي امور زنان ديروز با حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري ديدار كردند. آقاي خاتمي در اين ديدار ضمن گراميداشت ياد و خاطره عاشوراي حسيني از حضرت زينب (س ) به عنوان يك چهره برتر و درخشان در تاريخ بشر نام برد و گفت: اميدوارم كه خداوند توفيق شناخت اين واقعه بزرگ تاريخ اسلام و بهره گيري از آن را به ما عنايت كند. حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري در اين ديدار با برشمردن جايگاه، حقوق و شخصيت زنان در عرصه هاي مختلف جامعه تاكيد كرد: بانوان نقش مهمي درجامعه نوپا و رو به آينده مابرعهده دارند كه انديشه و تلاش آنان، گره گشاي بسياري از مشكلات ما خواهد بود. وي گفت: معمولا وقتي از زنان وحقوق و جايگاه آنان صحبت مي شودبنظر مي رسد كه فقط در صورتي اين حقوق و موقعيت تامين مي شود كه زن به كار موظف در خارج خانه بپردازد كه ناخودآگاه يك ملاك و ارزيابي غلط در ذهن جامعه پديد مي آيد كه زن كارمند و زن شاغل از زن خانه دار برتر است، البته اگر در جامعه اي زن مجبور باشد كه در خانه بماند و امكان دسترسي و دستيابي او به كار دلخواه او فراهم نباشد، اين نشانه اين است كه در آن جامعه حقوق انساني زن رعايت نشده است ولي از ياد نبريم كه خانه داري نيز خود يك امتياز است براي زناني كه پرداختن به امر خانه و بخصوص رسيدگي بيشتر به فرزندان را انتخاب كرده اند. رئيس جمهوري افزود: در عالم هستي كدام موهبت و مكانت بالاتر از مادربودن است و من فكر مي كنم از نظر عاطفي، ارزشي، هنري و موازين زيبايي شناختي و حتي از نظر اقتصادي و سياسي نمي توانيم نقشي را برابر و همسنگ و هم عرض مادربودن پيدا ما بكنيم بايد زمينه را فراهم بكنيم كه مادر بتواند مادر باشد، مادر علاوه بر زادن و مراقبت و پرورش اوليه فرزند بايد كانوني از آگاهي، دانش و عاطفه تربيت شده و شخصيت پرورده شده باشد تا در كنار او فرزندش انسان برجسته اي ببار آيد و در جامعه سالم بايد زمينه پرورش چنين مادراني فراهم شود. اگر در موقعيتي باشيم كه زن بتواند در بيرون خانه هم باشد ولي خود او انتخاب كند كه در خانه بماند و بيشتر وقت خود را صرف وظايف مهمي در جهت ايجاد يك محيط خوب و زمينه ساز رشد براي همه اعضاي خانواده كند و بخصوص وظيفه پروراندن فرزندان را به عهده بگيرد كار بزرگي انجام داده است. رئيس جمهوري گفت: زنان خانه دارما به هيچوجه از نظر مكانت ورتبه نبايد پائين تر از خانمهايي به حساب بيايند كه در بيرون خانه بسر بااين مي برند فرض است كه در جامعه سالم و توسعه يافته و رو به رشد، در خانه ماندن به معني جداشدن از فرايند رشد شخصيت كه در متن جامعه و در اثر تعامل اجتماعي پيش مي آيد نيست. آقاي خاتمي افزود: كارهاي مهم و بزرگ سياسي كه در جامعه مدني تحقق مي يابد ناشي از حضور انتخابگرانه آگاهانه، و داوطلبانه افراداست. يعني انسان بايد آزاد باشد وبتواند در فرآيندهايي كه در جامعه هست و بخصوص در عرصه هاي سياسي واجتماعي و فرهنگي حضور داوطلبانه داشته هدف باشد جامعه مدني بهترزيستن است. رئيس جمهوري گفت: وقتي كه انسان يك كار خاص فرهنگي، سياسي واقتصادي را انتخاب كند حضورانساني و ارادي او در آن عرصه بروز بيشتري پيدا مي كند و انسان از آن جهت كه مي شناسد و انتخاب مي كند انسان است و ما بايد زمينه اي فراهم آوريم كه شهروندان جامعه حضور متفكرانه و مختارانه در عرصه حيات داشته باشند. وي گفت: هيچگونه فرقي ميان زنان خانه دار و كارمند ما و مرد شاغل در امور دولتي و مردان داراي شغل آزاد نيست. ولي آنجائي كه بايد تبادل نظر و فكر و رشد اجتماعي وجود داشته باشد، زن خانه دار هم بايد بتواند از اين امكانات استفاده كند. آنچه مهم است اين كه ببينيم آيا اين زمينه را فراهم آورده ايم يا آيا؟ نه ما احزابي داريم كه در آن زنان ما شركت كنند در آن احزاب انجمن هاي صنفي، كاري، فني، هنري، اجتماعي، ورزشي، نشستها، جلسات مطلوب علمي و ديني وجود دارد كه زنان و مردان ما به آنها دسترسي داشته ؟ باشند اگر اين وجود داشت آنوقت ديگر هم زن خانه دار ما و هم زن كارمند ما مي تواند در فرآيند رشد، شركت بكند و مي تواند در جامعه تاثيرگذار باشد. ما بايد آرزوي روزي را بكنيم كه زنان و مردان ما درهمه عرصه هاي اجتماعي حضور داشته باشند و نيازي نباشدكه ما بطور خاص بعضي از محدوديتها و كاستي هايي كه درزندگي زنان است و ميراث گذشته ماست را با دستگاهها، تلاشها، فعاليتها و كاركردهاي خاص جبران كنيم. در جامعه ما براي زنان هم مثل مردان بايد امكان بروز شخصيت و رشد شخصيت و حضور در عرصه هاي سرنوشت ساز اجتماعي فراهم باشد. طبق موازيني كه در اسلام و فقه داريم اگر دو عنصر زمان و مكان را به دقت و سنجيدگي در اجتهاد دخالت دهيم، مي توانيم به افق هاي تازه اي از نقش زن، جايگاه و حقوق زن برسيم. همچنانكه بعد از انقلاب حضرت امام ( ره ) و علماي ما درباره زن حرفهاي تازه اي زده اند و مسلما افقهاي ديگري هم هست كه مي توان پيمود. البته آنچه كه فعلا ما داريم مانعي بر سر راه پيشرفت زن در عرصه هاي مختلف بخصوص صحنه هاي علمي و فكري نيست. آقاي خاتمي افزود: نبايد زنان را كوچك به حساب آورد و بايد تلاش كنيم زنان خانه دار ما هم امكان دسترسي به وسايل و زمينه هاي رشد شخصيت اجتماعي و فرهنگي پيدا كنند. در درجه اول مساله دانش است كه متاسفانه هنوز در جامعه عملا امكان دسترسي مردان به دانش بيش اززنان است. آقاي خاتمي حضور برخي ديدگاههاي خاص و محدوديتهاي خانواده ها بويژه در روستاها و شهرهاي كوچك را ازموانع رشد علمي و تحصيلي دختران عنوان كرد و گفت: با ارتقاء دانش و فرهنگ عمومي جامعه بايد زمينه اي را فراهم كرد كه زنان به حقوق و امكانات طبيعي خود از جمله امكان تحصيل دست يابند. رئيس جمهوري شناخت و آگاهي نسبت به اين حقوق طبيعي و مسلم را نخستين پيش شرط بهره مندي از اين حقوق وجايگاه دانست و افزود: از مهمترين وظايف دفتر مشاركت امور زنان مطالعه و بررسي مراكز و پايگاه هايي است كه جامعه زنان را در جهت آگاهي و دستيابي به اين حقوق در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي ياري دهد و در آن صورت زن نقش شايسته خود را در يك جامعه مطلوب و متعادل بازخواهد يافت. در جامعه اي كه امكان ابراز وجود و تبادل افكار زنان و مردان وجودنداشته باشد آن جامعه به ركود و عقبماندگي دچارخواهد شد. رئيس جمهوري فضاي لازم آگاهي و انتخاب آزاد براي زنان و مردان را از زمينه هاي ضروري براي مشاركت حقيقي و پذيرش مسئوليت و حضور موثر در عرصه هاي فكري و اجتماعي جامعه دانست. آقاي خاتمي ديدگاهي را كه براساس آن زن براي مردآفريده شده است ديدگاهي غلط و مشكل آفرين خواند وگفت: زن و مرد دو بخش پيكره انساني هستند كه بمنظورايجاد يك جامعه متعادل و پيشرو آفريده جامعه اي شده اند، كه در آن هيچ مانعي رشد شخصيت سياسي اجتماعي، و فرهنگي زن و مرد را مختل و متوقف نسازد. در ابتداي اين ديدار كه با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد توسط يكي از بانوان قاري آغاز شد خانم زهرا شجاعي مشاور رئيس جمهوري در امور مشاركت زنان گزارشي از فعاليتها و حضور زنان در عرصه هاي مختلف جامعه رابه استحضار رساند.