Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770209-41186S4

Date of Document: 1998-04-29

برگزاري روز گذشته انجام شد: مراسم يك گروه دانشجويي در دانشگاه علم و صنعت . سرويس سياسي: روز گذشته يك تشكل دانشجويي مجهول الهويه كه خود را وابسته به يك نهاد فرهنگي در دانشگاه علم و صنعت ايران معرفي مي كرد با برپايي مراسمي در اين دانشگاه ضمن پخش نوار جلسات دادگاه يكي از اعضاي بازداشت شده شهرداري تهران - كه پيش از اين بخشهايي از آن در سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شده بود - مبادرت به پخش سخنان سرتيم بازجوئي پرونده شهرداري در كميسيون داخلي و غيرعلني مجلس شوراي اسلامي در خصوص چگونگي بازداشت و محاكمه شهرداران مناطق مختلف تهران به كرد گزارش خبرنگار همشهري دراين مراسم كه - در حدود 250 الي 300 نفر - گرد آمده بودند در ابتدا قسمتي از نوار ويدئويي دادگاه وبخشي از سخنان يكي از دستگيرشدگان در نكوهش اقدامات شهرداري تهران پخش شد (ذكر اين نكته ضروري است كه صدا و تصوير نوار فوق به لحاظدفعات استفاده از آن بشدت نامناسب و نامفهوم بود. ) پس از آن نوار سخنان سرتيم بازجوئي متهمين شهرداري در جمع اعضاي كميسيون داخلي مجلس شوراي اسلامي پخش شد كه در اين نوار ضمن برشمردن نام، اتهام و محكوميت شهرداران بازداشت شده گزارشي به نمايندگان مجلس ارائه شد. اضافه مي شود كه يكي از مسئولين مراسم درپاسخ به پرسش خبرنگار همشهري مبني براين كه نوار جلسه غيرعلني به چه طريق و با چه مجوزي در يك محفل دانشجويي پخش و اقدام به فروش آن مي شود سكوت كرد.