Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770209-41184S4

Date of Document: 1998-04-29

نرخ سرانه مصرف آب در ايران، دو برابر بيش از ديگر كشورها است سرويس شهرستانها: به دليل ارائه نشدن آموزشهاي لازم در زمينه استفاده درست ازمنابع آبشيرين و عادتهاي نادرست بعضي ازخانواده ها مصرف سرانه آب در /1 5كشور تا 2 برابر بيشتر از ديگر كشورهاست. مرتضي كشاني مشاور وزارت نيرو در امور آبو فاضلاب شهري به خبرنگار همشهري در گرگان همچنين گفت: با بررسي هاي انجام شده از سوي كارشناسان، الگوي ميزان مصرف براي هرخانوار 5 /22 5نفره مترمكعب درماه است به طوري كه هر فرد در شبانه روز به حدود 150 تا 170 ليتر آب احتياج دارد و اين در حالي است كه به طور متوسط هرخانوار ايراني 30 تا متر 40 مكعب آبمصرف مي كند. اين كارشناس با اشاره به اينكه صرفه جويي به معناي درست مصرف كردن است و خوبمصرف نكردن نيز مشكلات بهداشتي براي جامعه به وجود مي آورد، گفت: نرخ حق انشعاب آببا توجه به قانون برنامه دوم هر درصد 10سال افزايش مي يابد و اين ميزان افزايش با توجه به نرخ تورم 17 درصد در كشور يك ضريب كاهنده عمليات را به دنبال دارد، اما كارشناسان آب و فاضلاب با همين ميزان افزايش 10 درصد بيشترين خدمات را به مشتركين ارائه مي دهند. وي يادآور شد: در برنامه دوم توسعه نرخ آببها تا مصرف /22 5مترمكعب براي هر خانوار تغيير نمي كند اما چنانچه از اين ميزان مصرف بيشتر شد 20 درصد افزايش مي يابد. وي صرفه جويي در مصرف آب، جلوگيري ازمصرف بي رويه و ارزش گذاري بر روي اين منبع حياتي را از جمله دلايل افزايش نرخ آببهاو تصاعدي محاسبه شدن بهاي آن اعلام كرد و يادآور شد نرخ ريالي آببها در هر استان متفاوت است.