Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770209-41183S5

Date of Document: 1998-04-29

دو سوال از وزارت پست و تلگراف و تلفن از مسئولان محترم وزارت پست و تلگراف و تلفن تقاضا مي كنم پاسخي منطقي و نه براي رفع تكليف به دو سوال من بدهند: - 1 چرا و چگونه است كه روزهاي تعطيل پنجشنبه كه ساعات كاري آن به روزهاي ديگر هفته اضافه شده از كاركنان مخابرات استان تهران پول ناهاري و كارانه كسرمي شود ولي كاركنان بخش مخابرات ايران از اين كسري معاف؟ هستند - 2 در بخش مخابرات ايران هزينه هاي درماني تا سقف 2 ميليون ريال را مي پذيرند ولي در بخش مخابرات استان تهران فقط يك ميليون ريال معافيت دارند. اين دوگانگي در هزينه هاي درماني براي؟ چيست نام محفوظ