Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770209-41183S4

Date of Document: 1998-04-29

اگر بيمه قادر به تامين امنيت خاطر نيست، چه بايد ؟ كرد! مي گيرد و نسبت به خواص بيمه داد سخن داده مي شود ظاهرا دستگاه قضايي و انتظامي جايگاه قانوني براي بيمه قائل نيستند و اين خود مصيبت هايي را به بار آورده است و گاه مجروحي ساعتها در كنار خيابان مي ماند و كسي جرات حركت دادن آن را از ندارد طرفي به هر ميزان كه هزينه هاي بيمه سنگين تر مي شود كارايي آن نيز كم رنگ تر مي شود. پيشنهاد اينجانب به مسئولين بيمه رفع موانع قانوني در راه به رسميت شناختن بيمه است. لطفا موضوع زير را با دقت بخوانيد و ببينيد اشكال كار كجاست: روز چهارشنبه /8/1376 8مورخ ساعت 5 بعدازظهرميني بوس سرويس كاركنان در مسير تهران - كرج در جاده مخصوص در حركت بوده ناگهان با سه نفر خانم مواجه مي شود كه توجهي به جاده نداشتند. سرعت خود را كم مي كند و مسير را منحرف مي كند و روي جدول مي رود تابا عابرين برخورد نكند، راننده با خطرپذيري براي خودو ماشين، جان عابرين را نجات مي دهد ليكن دستگيره درب سمت شاگرد به دست يكي از عابرين برخورد كرده و دست او را زخم نموده و در عكسبرداري مشخص مي شود ترك كوچكي نيز برداشته است. راننده ماشين را رها كرده عابر را به بيمارستان مي برد و پس از مداوا خود بازداشت مي شود و چون ساكن كرج است و سندي از تهران ندارد به بازداشتگاه مي رودتا در نيمه هاي شب با وساطت يكي از كاركنان شركت (با گرو گذاشتن سند خانه ) او آزاد مي شود و تا روشن شدن قرار بازداشت راننده در دادگاه و سپردن (بازداشت ) سند كسي ديگر از همكاران با قيد دو ميليون تومان ضمانت آزاد مي شود تا پس از سه ماه طول درمان تكليف او معلوم شود، خانواده مصدوم درخواست مبالغي پول بيشتر از خسارت احتمالي پرداختي بيمه را مي كنند كه پرداخت آن در توان راننده نيست وتا رضايت ندهند راننده در گرو اين خانواده حال است در حاشيه اين اتفاق يك سوال مطرح است: بيمه چه ارزشي؟ دارد و رسالت بيمه؟ چيست اگر داشتن بيمه امنيت خاطر نياورد، چرا راننده از صحنه فرار اگر؟ نكند بيمه نامه جاي وثيقه را نگيرد و نيروهاي انتظامي و قضايي اين امر را به رسميت نشناسند پس ارزش ؟ بيمه چيست باغبان