Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770209-41181S5

Date of Document: 1998-04-29

با اشاره به اعمال فشار بر حزب رفاه نيويورك تايمز: ژنرال ها، تركيه را به سوي بحران پيش مي برند يك روزنامه آمريكايي نوشت: ژنرال هاي تركيه كه عادت دارند در سياست دخالت كنند ظاهرا مصمم هستند باخنثي كردن راه حل هاي دموكراتيك مشكلات كشور خود، تركيه را به سوي بحران سوق دهند. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي نيويورك تايمز در سر مقاله روز دوشنبه خود نوشت تازه ترين دست درازي ژنرال ها محكوم كردن رجپ طيپ اردوغان شهردار استانبول به ده ماه زندان دريك دادگاه امنيتي به جرم يك سخنراني است كه ظاهرا معيارهاي سفت و سخت حكومت غيرمذهبي را از ديدگاه ژنرال هاي تركيه نقض كرده است. به نوشته نيويورك تايمز ژنرال ها قبلا نيز حزب رفاه را كه شهردار استانبول عضو آن بوده غيرقانوني اعلام كرده بودند آنها مدتي بعد نيز با زورگويي، دولت حزب رفاه راكه توسط مردم انتخاب شده بود از صحنه خارج كردند. در ماههاي گذشته آنها شهردارهاي طرفدار حزب اسلامي رفاه را زنداني كرده اند، مدارس مذهبي را بسته اند و تجار را به اتهام كمك مالي به سياستمداران اسلامي دستگير كرده اند. روزنامه آمريكايي ادامه مي دهد تركيه متحد ناتو و شريك نظامي مهم آمريكا در خاورميانه است; در نتيجه واشنگتن با ژنرال هاي تركيه روابطدوستانه اي دارد. اما آمريكا بايد ادعاي ژنرال ها را در اين مورد كه بادخالت بي جاي خود در اوضاع سياسي تركيه از سكولاريزم (جدايي دين و دولت ) ومردم سالاري دفاع مي كنند رد كند. درواقع رفتار نظاميان هر دو را تضعيف مي كند. نيويورك تايمز نوشته است: افراطي كردن يك جنبش اسلامي ميانه رو كه در انتخابات شركت مي كند و راندن آن به سوي يك جنبش زيرزميني فقط منجربه اين خواهد شد كه هواداران آن، روشهاي مسالمت جويانه و دموكراتيكي را كه در حال حاضر به آن اعتقاد دارند، رها كنند. از سوي ديگر در پي انتشار گزارشهايي مبني بر اين كه چريكهاي كرد در مناطق كوهستاني استان انتاليا فعال شده اند بيش از 1000 تن ديروز در اين شهر بر ضدچريكهاي كرد تظاهرات پرسروصدائي راه انداختند. به گزارش خبرگزاري رويتر تظاهركنندگان كه دربرابر دادگاه انتاليا گردهم آمده بودند مخالفت خود را با هرگونه فعاليت كردها در اين شهر بيان داشتند. در دادگاه شهر انتاليا يك دانشجو با تهام عضو بودن در حزب كارگران كردستان تحت محاكمه قرار دارد. پليس از بيم حمله تظاهركنندگان خشمگين به دانشجو اورا با لباس نظامي از دادگاه خارج طي كردند دو روز گذشته نيروهاي تركيه چهار چريك كرد را در مراكز جهانگردي استان انتاليا از پاي درآوردند. حزب كارگران كردستان تركيه در هفته هاي اخير فعاليتهاي خود را در منطقه افزايش داده است. در تازه ترين درگيريها كه دو روز پيش روي داد 41 تن از چريكهاي كرد كشته شدند.