Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770209-41181S10

Date of Document: 1998-04-29

زنداني 25 اردني در كويت آزاد مي شوند كويت 25 اردني را كه در زندان طلحه در جنوب اين كشور زنداني هستند، اخراج و به اردن مي فرستد. به گزارش خبرگزاري فرانسه شيخ محمد الخالد الصباح وزير كشور كويت گفت: اين اردني 25 با يك گذرنامه دسته جمعي و از طريق وزارت خارجه و كانالهاي ديپلماتيك، به كشورشان فرستاده خواهند شد. در زندان طلحه زندانياني وجود دارند كه به علت مخالفت با قوانين اقامت و همكاري با نيروهاي عراقي در دوران اشغال كويت در سال 1990 ميلادي زنداني شده اند. وزير كشور كويت افزود: در ميان زندانيان اين زندان چند عراقي وجود دارند كه مايل به بازگشت به كشورشان نيستند و كويت به علت پايان مدت محكوميت آنها، قصد اخراج آنان را دارد اما هيچ طرفي حاضر به پذيرفتن آنان نيست. امير كويت روز دوشنبه با صدور فرماني 13 اردني راكه از سال 1991 در اين كشور زنداني هستند مورد عفوقرار داد.