Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770208-41171S3

Date of Document: 1998-04-28

شهردار زاهدان ناهماهنگي منابع درآمد باهزينه، شهرداريها را با مشكل روبه رو كرده است .سرويس شهرستانها: ناهماهنگ بودن منابع درآمدي، با هزينه هاي عمراني و جاري از عمده مشكلات شهرداريهاست. به گزارش خبرنگار همشهري اززاهدان شهردار زاهدان در نخستين كميسيون تامين منابع درآمدي و طرحهاي عمراني استان سيستان و بلوچستان افزود: نبودن برنامه ريزي صحيح و جدي در اين رابطه، شهرداريها را بامشكل روبرو كرده است. وي تاكيد كرد: تشكيل سازمان شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهر با توجه به وضعيت كنوني امري ضروري است و اين شوراها به عنوان پارلمان محلي، ضمن ايفاي نقش مناسب و درخور، مي توانند با در نظر گرفتن تناسب هر شهر، مقررات مالي و عوارض شهر را تنظيم كنند. شهردار زاهدان با اشاره به اينكه در حال حاضر به ازاي هر چهار ايراني يك نفر افغاني در شهر زاهدان زندگي مي كند خاطرنشان كرد: براي خدمات رساني مطلوب به شهر زاهدان، كميسارياي پناهندگان بايد پرداخت سرانه عوارض پيش بيني شده در بودجه را براي افاغنه ساكن شهر تقبل كند تا شهرداري نسبت به خدمات رساني به مردم شهر دچار مشكل نشود.