Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770208-41165S1

Date of Document: 1998-04-28

دادوستد كالا در بزرگراههاي رايانه اي ضرورت هاي ايجاد دگرگوني در ساختار بازرگاني سنتي را بشناسيم ترخيص كالا در گمرك كشور ما نياز به زمان طولاني ودهها امضاء دارد، اما همين ترخيص در گمرك كشوري مثل سنگاپور در زماني كمتر از 15 دقيقه انجام مي شود كارآيي و سلامت حجم دادوستد كالا در جهان پيوسته رو به افزوني است ودر اين ميدان فشرده رقابت، آنها كه توانسته اند كيفيت فراورده هاي پرمشتري در جهان را بهبود بخشند و با كنار گذاشتن شيوه هاي كهن بازرگاني خود را با بزرگراههاي دادوستد كالا پيوند دهند كاميابتر از ديگران اند. در اين كشورها، نخست و با جديت يك لايروبي اساسي در سامانه صادرات و واردات كالا انجام گرفته است و بازرگانان فعال اين فرصت را يافته اند كه با پيروزي در آزمون شناخت منافع ملي، استعداد و توان خويش را براي حضور هرچه بيشتر كشورشان در بازارهاي جهاني فراهم كنند و خود نيز سود برند. اما در كشور ما هنوز چالش جدي باافراد و گروههايي وجود دارد كه متاسفانه و با توجه به تجربه هاي تلخ، حتي ارزشمندترين و پرمشتري ترين كالاهاي صادراتي ايران مثل فرش دستباف را به قربانگاه منافع شخصي و آني خود مي برند. با اين پيش درآمد در گزارش حاضر اگر بر تحولات بنيادين در شيوه هاي بازرگاني سنتي كشور تاكيد مي ورزيم و به كارگيري روش هاي نوين و كارآمد رايانه اي را براي پيوستن به بزرگراههاي بازرگاني جهان توصيه مي كنيم، منظور آن دادوستد سالمي است كه بر منافع ملي ما استوار باشد وگرنه تنها با در اختيار گرفتن وسايل و ابزار نو، نمي توان در طرز تفكر و بينش آنهايي كه براي دست داشتن در يك بازرگاني پرهرج و مرج و تامين منافع شخصي خود با هرگونه قانونمندي در ستيزند تحولي ايجاد كرد. و اما... بروز نوسانات جدي در قيمت جهاني نفت و تاكيد بيشتر بر حضور ايران در بازارهاي جهاني از راه صادرات كالاهاي غيرنفتي ايجاب مي كند كه، با رفع موانع و محدوديت هايي كه ريشه در روش هاي كهن دارد، زمينه براي رونق صادرات غيرنفتي فراهم شود و از آن سو، واردات كالا نيز به سامان درآيد. در كشور ما، تجارت خارجي به دليل اتكا به روش هاي سنتي هنوز به عنوان ابزاري كارآمد براي حضور رقابتي در بازارهاي جهاني از توان و آمادگيهاي لازم برخوردارنبوده و فاقد رفتار توسعه اي مناسب با شرايط كنوني است. عدم تغيير در ساختار تجارت خارجي و فقدان اعتقاد عملي به پيوند ارگانيك ميان تجارت و توسعه موجب شده كه هنوز تحول متناسب با نياز كنوني كشور دراين بخش بوجود نيايد. به همين دليل شاهد هستيم كه سهم ايران در تجارت جهاني بسيار ناچيز است. گفته مي شود سهم ايران در تجارت /0 34جهاني درصد است. درامدهاي ارزي حاصل از نفت در اين رقم وجود دارد. حال اگر سهم فروش نفت را كم كنيم، رقم بدست آمده بسيار اندك خواهد بود. كارشناسان بر آن هستند كه با توجه به سياستهاي اتخاذشده مبني بر توجه به صادرات كالاهاي غيرنفتي، بايد ازروش ها و تجهيزات كارآمد در تجارت خارجي سود جست وهمگان اعم از بخش هاي دولتي، خصوصي و حتي تعاوني بايدبه سمت برخورداري از روش هاي نوين تجاري روي براساس آورند همين ديدگاههاي كارشناسي چنانچه تا سال 2 هزار ميلادي كشوري از پيوستن به بزرگراههاي تجارت جهاني كه متكي به روش هاي رايانه اي است عقب بماند با مشكلات و زيان هاي جدي روبرو خواهد شد. محمد نهاونديان معاون وزير بازرگاني مي گويد: ايران طي سالهاي اخير به يك بازيگر جدي و فعال در صحنه تجارت جهاني تبديل شده است و از آنجا كه تلاش دارددر روند تجارت جهاني سهيم شود تا سهم بيشتري از آن كسب كند، بايد بازرگاني كشور همسو با جريان تجارت بين المللي به ابزارهاي نوين بازرگاني مجهز شود و با استفاده كارآمد از سيستم هاي رايانه اي سهم خود را در تجارت جهاني اضافه كند. با وجود اينكه دنيا به سمت بكارگيري رايانه در تمام امور از جمله تجارت حركت كرده است، متاسفانه فعالان ايراني در عرصه تجارت جهاني همچنان با ابزارهاي سنتي به دادوستد مي پردازند. نتيجه يك بررسي و گفتمان رودررو با صاحبان شركت هاي صادراتي و وارداتي نشان مي دهد كه كارهاي مربوط به واردات و صادرات در اغلب شركتهاي صادراتي و وارداتي همچنان به شكل سنتي انجام مي شود. در اغلب اين شركتهاهر چند رايانه وجود دارد، اما از آنها براي كارهاي بسيار پيش پا افتاده و در دامنه اي محدود استفاده مي شود. مدير يك شركت صادراتي مي گويد: سفارش دهي ما و بسياري از شركتها با روش هاي قديمي و مكاتبات انجام مي شود و استفاده از اين روش علاوه بر افزايش هزينه ها درامدها را به شدت كاهش داده است و يكي از دلايل اصلي از دست دادن فرصت هاي مطلوب تجاري براي صادركنندگان ايراني عدم دسترسي به شيوه هاي نو و نداشتن اطلاعات كافي بوده است. در سيستم بازرگاني رايانه اي اطلاعات با ساختاري كه ازقبل مشخص شده است از يك رايانه به رايانه ديگرانتقال داده مي شود. البته در اين راستا بايد يك شبكه مخابراتي ايجاد شود كه گمرك، بانك، بيمه و ديگر ايستگاههاي بازرسي در آن حضور داشته باشند. ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي ذيربط براي دستيابي به روش هاي پيشرفته بازرگاني ضروري است و در ساختار بازرگاني كشور نيز بايد تغييراتي اساسي ايجاد شود و با بهبود روش ها از دوباره كاري جلوگيري گردد. يك كارشناس مي گويد: براي پيوستن به بزرگراههاي رايانه اي تجاري در جهان، ايجاد پاره اي تحولات اساسي به ويژه در امور گمركي كشورها ضروري است. در حال حاضرترخيص كالا از گمرك هاي ايران بسيار طولاني است و نياز به بيش از 50 امضاء دارد در صورتي كه در روش تجارت رايانه اي، بازرگانان به گمرك مراجعه نمي كنند، بلكه ارتباط آنان به وسيله يك دستگاه رايانه شخصي است. نمونه مطلوب استفاده از روش تجارت الكترونيكي در كشور سنگاپور است. تقريبا 100 درصد ترخيص هاي گمركي اين كشور در كمتر از 15 دقيقه انجام مي شود. معاون وزير بازرگاني درباره مزيت استفاده از تجارت الكترونيكي مي گويد: براساس تخمين سازمان ملل 10 درصد ارزش تجارت جهاني مربوط به هزينه هاي مبادله اي است. اگر روش هاي معمولي گذشته به روش هاي الكترونيكي تبديل شود، حدود 25 درصد در هزينه هاي مبادله صرفه جويي خواهد شد. سهم هزينه هاي مبادله براي كشورهاي پيشرفته كمتر از 10 درصد و براي كشورهاي در حال توسعه بيش از آن مي باشد. اين آمار روي تجارت كشور ايران با توجه به نرخ 8 درصد هزينه /1 3سالانه ميليارد دلار را نشان مي دهد كه تحقيقا رقم تكان دهنده اي است. مزيت هاي فوق موجب شده بسياري كشورها، بهره گيري از تكنولوژي اطلاعات را سرلوحه استراتژيهاي بازرگاني خود قرار دهند و بر افزايش توانمنديهاي آن اهتمام ورزند. برخي كشورها با سرمايه گذاري هاي خاص در تكنولوژي اطلاعات، رشد تجارت خود را افزايش داده و در كمتر از يكسال هزينه هاي خويش را جبران نموده اند. سنگاپور مدعي است كه هر ساله با بكارگيري روشهاي مناسب تسهيل تجاري و تكنولوژي اطلاعات، بيش از يك درصد توليد ناخالص داخلي خود را افزايش مي دهد. با توجه به تحولات و روند تجارت در جهان، اگر كشورهاي در حال توسعه به خود نيايند و با زبان و فن آوري جديد تجارت آشنا و به آن تجهيز نشوند يك مساله نامريي به صورت مانع در مقابل رقابت و تجارت آنها پيدا مي شود. براساس پيش بيني كارشناسان جهاني سرعت رشد استفاده از تجارت الكترونيكي و فراگير شدن آن در سطح جهان كه ساليانه معادل 50 درصد برآورد شده است موجب خواهد شد ظرف چند سال آينده استفاده از كاغذ پراكني و روشهاي سنتي، در عمل از صحنه تجارت جهاني زدوده شود و كشورهايي كه عوامل تجاري خود را با اين تحول مهم تطبيق ندهند، ناگزير از صفحه تجارت بين المللي كنار زده خواهند شد.