Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770208-41164S1

Date of Document: 1998-04-28

حفظ توليد ملي وزير اطلاعات: در گرو امنيت مديران و ثبات قوانين است سرويس اقتصادي: دومين گردهمايي حمايت از توليد ملي كه روزيكشنبه با پيام رئيس جمهوري دردانشگاه تربيت مدرس تهران آغازشده بود، صبح ديروز با سخنراني وزير اطلاعات كه تا يكسال پيش رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي بود، به كار خود ادامه داد. قربانعلي دري نجف آبادي وزيراطلاعات در سخنراني خود بر ثبات قوانين و مقررات حاكم بر توليد و صادرات، ضرورت امنيت در نظام مديريتي كشور، وجود انتقادهاي سازنده و نه مخرب و پيوند نظام آموزشي كشور با بخش توليد به عنوان راههاي حمايت از توليد ملي اشاره كرد و گفت: يكي از ضرورتهاي مهم جامعه ما رشدتوليد براي تامين رفاه و عدالت اجتماعي ومنطقه اي است. جمعيت كشور ما بسيار جوان است و هر سال بر تعداد جمعيت فعال متقاضي كار افزوده مي شود به طوري كه در حال حاضر سالانه بايد حداقل 800 هزار شغل تازه ايجاد براي شود رسيدن به اين هدف بايد ثروت در جامعه عادلانه توزيع شود و عزم و اراده همه مردم در جهت رشد و توسعه اقتصادي قرار گيرد. وي گفت: در اين راه پيوند آموزش و تحقيق با بخش توليد و صنايع براي ايجاد ارزش افزوده ضروري است اما هم اكنون اين پيوند بسيار ضعيف است. به عنوان مثال در حالي كه دولت سالانه بيش از 11 ميليون تن آردرا با قيمتي حدود 180 تا 200 دلاربراي هر تن تهيه و با قيمت نازل به بازار عرضه مي كند به دليل نبودن آموزش و تحقيق براي توليد پخت، و مصرف نان سرمايه اي چند ميليارد دلاري به هدر مي رود. وي افزود: سطح بهره وري در كشوربسيار پايين است و نظام آموزشي به كمك نمي آيد و در مجموع حدوددرصد 15 از سرمايه ملي به همين دليل به هدر مي رود. وي در ادامه گفت: يكي از عوامل مهم در شكوفايي توليد ملي مديريت امنيت است در نظام مديريتي كشور اين امكان را مي دهد كه توليد با اطمينان همراه شود. همچنين ثبات در قوانين و مقررات، ضامن توسعه پايدار و حفظ توليد ملي است. قوانين توليدي و صادراتي نبايد هرروز تغيير يابد وگرنه ايجاد ثروت و سرمايه با مشكل مواجه خواهد شد. ثروت فكري و مادي براي توسعه كشور يك ضرورت بي ترديد است وحفظ سرمايه هاي فكري و مادي يك وظيفه ملي است. البته دربهره برداري و توليد بايد ازشيوه هاي خلاق استفاده شود اما روش برخورد با تخلفات نيز بايد به گونه اي باشد كه ثروت هاي مادي يافكري به خارج از كشور فرار وي نكنند در پايان گفت: حفظ آرامش اجتماعي ضرورتي است كه بايد همه به آن توجه كنيم. نبايد از يك مسئله، بحران ملي ساخت و انتقادهاي سازنده نبايد به تخريب بيانجامد و به كل نظام آسيب برساند. در ادامه اين گردهمايي هاشمي رئيس كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: در حال حاضر بيش از 10 هزار طرح صنعتي، نيمه تمام رها شده اند كه براي تكميل آن ها و ايجاد فرصت هاي شغلي تازه نياز به هزار 2 و 500 ميليارد تومان بودجه است. ضمن آنكه بسياري از واحدهاي توليدي موجود نيز بيش از 25 سال است كه فعالند و نياز به تعويض ماشين آلات خطوط توليد و يا اصلاح دارند. وي گفت: جهان به سوي توليد بدون مرز در حركت است و ما چه بخواهيم و چه نخواهيم بايدكالاهايي را توليد و عرضه كنيم كه قدرت رقابت با توليدات سايركشورها را داشته باشد. بايد بررسي كنيم كه توليد كدام كالا، مزيت دارد و آن را در اولويت قرار دهيم و براي آن سرمايه گذاري كنيم، در غير اين صورت با مشكل مواجه خواهيم شد. در حاشيه گردهمايي در اين گردهمايي كه با حضورتعدادي از مسئولان و جمعي از دانشجويان برگزار شده بود، يك دانشجو بعد از پايان سخنراني رئيس كميسيون صنايع مجلس با صداي بلند درخواست كرد كه به پرسشهاي حاضران پاسخ داده شود كه با مخالفت مجري برنامه مواجه شد اما دانشجويان حاضر در سمينار در حمايت از اين دانشجو شروع به كف زدن كردند. اين دانشجو كه در رشته دكتري اقتصاد كشاورزي تحصيل مي كند به خبرنگار ما گفت: مي خواستم بپرسم كه مزيت ها و معيارهاي اقتصادي كشور ما آيا فقط در بخش صنعت نهفته؟ است تا كي بايد فقط از صنعت خودرو حمايت كرد. مزيت توليد كالاهاي كشاورزي در چه زماني بايد بررسي شود و چگونه بايد مورد حمايت قرار ؟ بگيرد آيا معيارهاي اقتصادي نبايد دقيقا مشخص كند كه هريك ريال سرمايه كشور بايد در كدام بخش سرمايه گذاري شود تا بيشترين ارزش افزوده را داشته؟ باشد و آيا ما مجاز به سرمايه گذاري در توليد انواع محصولات هستيم يا اينكه بايد به بهره وري آن هم؟ بيانديشيم به گزارش خبرنگار ما اين سمينارديروز با صدور قطعنامه اي به كارخود پايان داد.