Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770208-41160S1

Date of Document: 1998-04-28

اتحاد ميان هنر پيشرو و سنتي ساختمان صنعتي گولد در شهرگرا اثر شودر درباره تيلوشودر معمار آلماني از ميان ديگر آثار به جاي مانده ازشودر، تعدادي منازل مسكوني شخصي، شش مجموعه مسكوني و چند كارخانه باقي مانده اند كه از بين آنها يكي از كارخانه ها و مجموعه هرس دورف به شهرت بيشتري دست يافته است آكادمي هنر برلين، نام فراموش شده هنرمندمعمارتيلو - شودر را به فهرست بزرگان هنر معماري اضافه كرد. در ماه شودر 1933سپتامبر براي يكي از دوستانش نوشت: با همسرم به سرزمين وي ( نروژ ) آمده ايم. اما اينكه براي مدتي كوتاه يا بلند در اينجا بمانيم معلوم نيست. شايد براي هميشه. جواب درست، شايد براي هميشه بود. وي هيچگاه از تبعيد به ميهن برنگشت. اما حتي تصورش را نمي كردكه اسمش نيز از خاطر و فهرست مهندسين محوشود. به نوشته مجله اشپيگل، پس از فروپاشي نظام سوسياليستي در آلمان شرقي در اوايل دهه 90 كه تعمير و بازسازي ساختمانهاي منطقه تورينگر شروع شد، همگان دريافتندكه زيباترين ساختمان، اثرتيلو شودر است. بنابراين به جستجوي ردپاي وي پرداختند تا به كشور نروژ، به پسرشودر رسيدند. وي نيز مانند پدرش معمار مي باشد و تمامي طراحي ها و آثار و نوشته هاي پدر را در اين سالها، جمع آوري، طبقه بندي و نگهداري نموده و آنها را به بخش بايگاني معروف دانشكده هنر برلين هديه كرده است. تيلوشودر در سالهاي - 1912 14 دستيارهنري - فان - دولد اصلاح گراي فرهنگي بود وبا ذوق و سليقه ويژه اي به ساخت صندلي هايي فلزي بانشيمنگاه حصيري و جعبه هايي مواج از چوب درختان استوايي (مناطق حاره ) و اشياء زينتي با نقشهايي به سبك آرت - دكو Deco-Art مي پرداخت. وي اين سليقه خارق العاده را براي هميشه و در هر اثري حفظكرد و مانند تمامي هنرمندان پيشرو، طرفدارمدرنيسم بود. با اين حال، سنت معماري رانيز فراموش نكرده بود. در آثار بجاي مانده از شودر سبك روستايي و محرابهايي به چشم مي خورند كه از سردي بتون و آهن كم مي كنند. وي سالهاي بعد از جزئيات فاصله گرفت و به خلق آثاري پرداخت كه آنها رادرست و اساسي مي دانست. در اين آثار ازفرمهاي هندسي و خطوط جدي استفاده كرد. اين معمار، هنر بنايي را خود آموخت و به ساختمان سازي روي آورد. از ميان ديگر آثاربه جاي مانده ازشودر، تعدادي منازل مسكوني شخصي، شش مجموعه مسكوني و چندكارخانه باقي مانده اند كه از بين آنها يكي از كارخانه ها و مجموعه هرس دورف به شهرت بيشتري دست يافته اين است مجموعه منازل، بسيار ساده و مكعبي شكل و از آجر كوره اي ساخته شده اند. پنجره ها و بالكن منازل مذكور در گوشه ساختمان قرار گرفته و باغچه ها برروي بام تزئين شده اند. كارخانه گولد در شهرگرا (آلمان شرقي سابق ) را مي توان بناي يادبود هنرمندناميد. اين ساختمان با وجود صنعتي بسيار بودن، مدرن است و داراي اجزاي محكم وشيشه هاي باريك و عمودي در ميان ستونهاي بتوني و زواياي منحني شكل است. بطور يقين ساخت اين آثار در سالهاي 1920 در شهرستانهاي دور افتاده، انتقادهايي نيز در پي داشته است و حتي سازنده آنها را ديوانه و ساختمان را آسايشگاه بيماران رواني و يا محلي براي موميايي اجساد ناميده اند. شودر شبحي بود كه چندي بعد سايه اش رابه روي تمام كشور آلمان گسترد. وي همچنان به كارش كه آن را اتحاد بين هنر پيشرو وسنتي مي ناميد ادامه داد. در سال 1929 نيزخود را كانديداي سرپرستي مدرسه عالي هنري -فني شهروايمار كرد كه پذيرفته نشد. در عوض، يكي از اعضاء فعال حزب نازي (ناسيونال - سوسياليست ) به دليل قدرت يافتن جناح راست در منطقه به رياست آكادمي پذيرفته شد كه چون بازرسان تفتيش عقايد از هنر منحط، هنرمند منحط و غير منحط تفتيش واقعي شودر كرد، كه حتي عضو خوب هم نبود، ديگر در آنجا آينده اي براي خود نديد و مجبور به بستن چمدان خويش و محو شدن از سرزمين و خاطره ها شد. ولي دست تقدير تمام آثار وي را از صدمات نژادگرايي، جنگ جهاني، سوسياليسم و تغييرات و چرخش دوران حفظ نموده اند تا به امروز كه با وجود جراحاتي كه بر پيكر آنهاست، سازنده خود را از تمامي اتهامات، مبرا سازند. ترجمه: لادن گل - آراسته