Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770206-41139S1

Date of Document: 1998-04-26

به رغم كاهش رشد مصرف نان مصرف سرانه گندم در ايران دوبرابر مصرف سرانه جهاني است مديرعامل سازمان غله كشور گفت: با برنامه ريزي هاي انجام شده، مصرف سرانه نان در كشور متعادل شده و ميزان رشد سالانه مصرف نان از پنج تا شش درصد در سالهاي گذشته، هم اكنون به نرخ رشد جمعيت (حدود 2 درصد ) رسيده است. محمود كريمي نوري ديروز به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: روستاهاي دور افتاده كشور كه پيش از اين از نظر نان خودمصرف بودند، اكنون از يارانه نان استفاده مي كنند. وي با اشاره به آمار سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (فائو ) درباره مصرف سرانه گندم گفت: بر اساس آمار اعلام شده مصرف سرانه گندم جهان حدود85 75 تا كيلو و سرانه مصرف گندم در ايران دو برابر اين رقم است. كريمي نوري گفت: دلايل فزوني مصرف گندم در ايران، تفاوت قيمت گندم براي تهيه نان با غذاي دام و طيور نظير كاه، جو، علوفه و سبوس است و در مواردي از گندم و نان براي خوراك دام استفاده مي شود. مديرعامل سازمان غله در اين باره افزود: در حاليكه قيمت هر كيلو نان ماكول حدود 250 ريال است بهاي هر كيلو كاه 350 تاريال 450 است. وي ديگر دلايل افزايش مصرف نان را، بي توجهي توليدكنندگان و مصرف كنندگان، ارزاني و قيمت گذاري نان اعلام كرد و گفت: توليدكنندگان سنتي براي اقتصادي شدن پخت نان و افزايش درآمد به جاي توليد روزانه 400 قرص نان سنتي هزار قرص نان توليد مي كنند كه با وجود افزايش عرضه، از كيفيت نان كاسته مي شود. وي تاكيد كرد: ميزان مصرف گندم يارانه اي در سال گذشته 9 ميليون و 750 هزارتن بود كه اين ميزان در سال جاري به 10 ميليون تن افزايش مي يابد. وي تصريح كرد: سازمان غله كشور مصمم است بدون كاهش در عرضه نان شيوه توليد و ساختار آنرا طوري تنظيم كند كه از ميزان مصرف كاسته شود. كريمي نوري در پايان ميزان واردات گندم در سال جاري را سه ميليون تن ذكر كرد و افزود: چنانچه از ميزان تحويل گندم مازاد بر نياز كشاورزان كاسته شود، به همان مقدار بر واردات گندم كشور افزوده مي شود.