Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770205-41132S3

Date of Document: 1998-04-25

سفير ايران در يونسكو اعلام دلايل انتخاب تهران براي كرد: شبكه شهرهاي صلح پاريس - خبرگزاري جمهوري اسلامي: سفير ايران در يونسكو توجه و اقدامات شهرداري تهران در زمينه هاي خدمات شهري، محيط زيست، امور آموزشي و فرهنگي رامورد توجه سازمان يونسكو دانست و آنها را از دلايل انتخاب تهران به عنوان يكي از 20 شهر عضو شبكه اي ازشهرهاي صلح جهان اعلام كرد. سازمان فرهنگي تربيتي ملل متحديونسكو، همچنين جايزه يونسكو به شهرهايي براي صلح را به شهردار شهراولانگاپو از فيليپين اهدا كرد. دكتر احمد جلالي سفير ايران در سازمان فرهنگي علمي تربيتي ملل يونسكو، متحد، در گفتگويي در مورد اهداف چهارگانه يونسكو ( فرهنگ، آموزش علوم، و ارتباطات ) گفت: يونسكو براي آن كه بتواند اين اهداف را به طورپويا تعقيب كند نمي تواند به مدل هاي گذشته خود نظير انچه در ارائه 60دهه مي شد اكتفا كند. چرا كه امروزه مسايل نويني در دنيا وجود دارد كه طبيعتا براي آن كه حيات و نشاط يونسكو حفظ شود بايد شبكه هاي نويني به اين مسائل بپردازند. وي به طور نمونه به موضوع محيط زيست پرداخت و افزود: توجه به محيط زيست در گذشته همچون امروز مدنظر نبوده و امروزه ملاك هاي آن به طور كلي تغيير كرده است. وي اضافه كرد: از نظر يونسكو در واقع شهرها واحدهاي مناسب فكري هستند كه مي توانند در استقرار اهداف يونسكو موثر براساس باشند پيش بيني ها درهزاره سوم بيش از 50 درصد مردم در شهرها مستقر خواهند بود وازهمين رو يونسكو به منظور حضور فعال خود در هزاره سوم به واحدهايي كه بار فكري اين سازمان را مي توانند بر دوش كشند، توجه خاصي دارد. جلالي اضافه كرد: مسئله ديگر مسئله جهاني شدن فرهنگ ها، آداب و ميراث هاست. زيرا امروزه اين مطلب با مفاهيم دهه 60 يا 70 كه جهاني شدن به معناي از دست دادن هويت ملي بود به كلي متفاوت ازهمين رو است اين سئوال كماكان براي بسياري از انديشمندان باقي است در حالي كه فرهنگ بشري رو به جهاني شدن گام برمي دارد چگونه مي توان در درون آن هويت هاي ملي خود را حفظ كرد. سفير ايران در يونسكو در ادامه گفت: لذا از ديد يونسكو شهرهاآزمايشگاه هايي هستند كه مي توان در آنها چگونگي جهاني شدن فرهنگ هاي ملي را مورد مطالعه قرار داد. از همين رو تمركز اصلي يونسكو به عنوان نمونه هاي كار، به روي شهرها است. وي سپس گفت: بر همين اساس در خرداد سال 75 شمسي در پي برپايي كنفرانسي دراستانبول فدريكو مايور مدير كل سازمان يونسكو طرحي را به منظور انتخابشهرهاي نمونه به تناسب مشاركت آنها در اهداف يونسكو كه همان توسعه فرهنگ صلح و تفاهم ملت ها است، اعلام كرد. زيرا به اعتقاد وي همه افرادي كه به صلح و تفاهم بشري مي انديشند بايد به توسعه فكر كنند. زيرا صلح بدون توسعه مقدور براساس نيست اين طرح، ملاك هايي اعلام شد و شهرهايي نيزنامزدي خود را اعلام كردند و از ايران دو شهر اصفهان و تهران گزارشهايي را در پاسخ به يونسكو فرستادند كه اين گزارش ها در دسامبر 1996 به كميته برگزاركننده رسيد. وي افزود: در اين ميان گزارش هاي خوب و كاملي از مجموعه فعاليت هاي شهر تهران وجود داشت كه متاسفانه بيش از 90 درصد آنها به زبان فارسي بود و برگردان همه آنها به زبان انگليسي و فرانسه براي يونسكو مقدور نبود. لذا برگزاركنندگان اين جايزه با توجه به كنجكاوي خود نسبت به تحولات تهران مجموعه كوچكي از اين گزارش ها را ترجمه و گرداوري كرده مورد بررسي قرار دادند. جلالي افزود: واضح است كه اگر اين گزارش ها به زبان انگليسي يافرانسه بود مجموعه اقدامات شهر تهران بيشتر مورد توجه قرار مي گرفت. وي درخصوص ملاك هاي يونسكو گفت: بديهي است ملاك هاي مورد قضاوت درشهرهاي مختلف متفاوت است. اما آن دسته از فعاليت هاي صورت گرفته در تهران كه مورد توجه اين سازمان قرار گرفته عبارت است از توجه شهرداري تهران به مجروحان جنگي، معلولان و افراد ناتوان براي تسهيل در دسترسي آنها به امكانات شهري، از بين بردن موانع پياده روها، نصب تابلوهاي راهنما، و به طوركلي مطلوب كردن محيطزيست براي اين دسته از افراد. همچنين ايجاد مدارس براي كودكان عقبمانده، تلاش براي حفظ هويت بومي مردم، حفظ سنت هاي فرهنگي ومراقبت از ميراث فرهنگي. همچنين تلاش براي آشتي دادن مردم با تاريخ آنها كه باعث نزديكي گروه هاي فكري با هم مي شود، يا مواردي چون ايجاد فرهنگسراها براي گفت وگوي فرهنگ ها و مذاهب، احياي يادمان هاي تاريخي و خانه هاي قديمي و تبديل آنها به موزه، ايجاد جاده ها و راههاي ارتباطي، برقراري سرويس هاي خدماتي رايگان در اتوبان ها، تاسيس مراكز فرهنگي، حمايت از فعاليت هاي فرهنگي ( سينما، موسيقي تئاتر)، نيز از جمله موارد مورد توجه يونسكو بوده است. دكتر جلالي در ادامه گفت: علاوه بر اين، توجه شهرداري تهران به مسئله محيطزيست، افزايش فضاي سبز، جلب توجه شهروندان به اين مسئله، ايجاد فضاهاي باز در مناطق فشرده شهري، گازسوز كردن بخشي از وسائل نقليه، اتخاذ تمهيدات فني براي كاهش فشار ترافيكي، تشويق ارتباط بين شمال وجنوب، تبديل كشتارگاه جنوب به فرهنگسراي بهمن و ايجاد مراكز مشابه، بااهداف يونسكو سازگار بوده است. به گفته دكتر جلالي نشان دادن اخلاق سنتي مردم در ميزباني از طريق ايجاد مراكزي نظير قهوه خانه هاي سنتي و برپايي گالري هاي هنري، طراحي رصد خانه تهران، كمك به انتشارات مختلف، كمك به فعاليت هاي ورزشي كمك زنان، به آموزش و پرورش و اين كه شهرداري به عنوان تكيه گاه آموزش باشد، باتوجه به اين كه آموزش عمومي از هدف هاي يونسكو است، همچنين دادن امكانات به اقليت هاي ديني از ديگر اقدامات شهرداري تهران است كه با اهداف يونسكوسازگاري داشته است. وي افزود: از گروه آسيا و اقيانوسيه كه ايران در آن قرار دارد دو شهر اولانگاپو از فيليپين و ديگري ويته كري از نيوزلند براي جايزه انتخابشدند كه البته نبايد فراموش كرد در اين انتخابها مفاهيم نمادي وجودداشته است. به طور مثال شهراولانگاپو قبلا طي سال هاي طولاني محل استقرار پايگاههاي آمريكايي بوده و به مشكلاتي مهمي چون فحشا آلوده بوده و شهردار اين شهر توانسته با تلاش بسيار اين آلودگي ها را كم كند و به بازسازي انساني در آن بپردازد. يا در شهر ويته كري در نيوزلند 25 درصد مردم اين شهر كاملا بومي مانده و با فضاي توسعه و حتي ديگر مردم شهر نامتجانس بودند. دكتر جلالي گفت: ازهمين رو ملاك هاي يونسكو، هم از نظر نمادين مدنظر بوده و هم از نظر فعاليت ها كه در نهايت شهر اولانگاپو برنده جايزه يونسكو شد. وي همچنين اضافه كرد: به رغم اين انتخاب، شهرهايي كه انتخاب نشدند اما به لحاظ حجم و نوع فعاليت قابل ملاحظه بودند در فهرستي تحت عنوان شهرهاي برگزيده قرار گرفتند كه در منطقه آسيا و اقيانوسيه، تهران يكي از آنهاست. دكتر جلالي درخصوص اهميت اين مطلب براي ايران گفت: تصويري كه در جهان خارج از ايران عرضه مي شود كشور ما را به عنوان كشوري درگير تعصبات خشونت آميز كه در دستيابي به مدل هاي توسعه فرهنگي و رشد انساني ناتوان بوده ونمي تواند برنامه ريزي براي پيشرفت و تحرك و توسعه به معناي مستقل خود راداشته باشد، نشان مي دهد. طبيعتا در اين شرايط شهري كه بتواند ويژگي هاي يادشده و برشمرده را به منصه ظهور برساند به خودي خود نشانه اي ازواهي بودن اتهامات را ارائه مي دهد. از اين جهت اين مجموعه گزارش ها واين انتخاب مي تواند در خنثي سازي سمومي كه عليه ما منتشر مي شود موثر باشد. دكتر جلالي در مورد راه اندازي شبكه شهرهاي صلح گفت: اين شبكه، شهرهاي موفق را با هم متصل مي كند و باز مفهومي نمادين دارد. تا قبل از تابستان امسال مسئله، انتخاب شهرداران صلح بود. اما در شوراي اجرايي براي نپرداختن به اشخاص، مسئله انتخابشهرهاي صلح مورد نظر قرار گرفت. حال قرار است ضمن باز بودن اين فهرست به روي شهرهاي موفقي كه هنوز نتوانسته اندفعاليت هاي خود را گزارش كنند، بين شهرهاي انتخاب شده ارتباطي نزديك برقرار شود. به عبارتي اين شهرها به اين دليل موفق تلقي مي شوند كه توانسته اند متناسب با نيازهاي محلي خود وسائل توسعه را فراهم اين كنند شبكه مي تواند اين موفقيت ها را به هم منتقل كند و خود را براي جهاني شدن آماده سازد. وي افزود: با توجه به نو بودن اين اقدام و مانند هر كار فرهنگي ديگري ايده ها و مولفه هاي نوين اين ايده در حين اجرا بيشتر معلوم مي شود. لذااين جايزه و انتخاب، معناي نمادين دارد تا يونسكو بتواند پايگاه ها ومفاهيم اهداف خود را در شهرها مطرح كند.