Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770203-41124S3

Date of Document: 1998-04-23

رهبر معظم انقلاب در ديدار مبلغان علما و ائمه جماعات: اسلامي بايد جوانان را مخاطب قرار دهند و متناسب با نيازهاي آنان تبليغ كنند در منابر عمومي تنها بايد دين و اخلاق تبيين شود و به هيچوجه مسايل اختلافي مطرح و مورد بحث قرار نگيرد . تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: در آستانه ماه محرم ماه ايثار و شهادت و بروز عاليترين جلوه هاي اخلاق، هزاران تن از علما و روحانيون، فضلا و ائمه جماعت صبح ديروز در حسينيه امام خميني ( رض ) با حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاباسلامي ديدار كردند. مقام معظم رهبري دراين ديدار، ضرورت اهتمام هر چه بيشتر به مسئله تبليغ براي رساندن حقايق به اذهان و دلهاي مخاطبان را تاكيد كردند و از گزينش جوانان به عنوان مخاطبين و نيزمحتواي متناسب با نيازهاي اساسي آنها به عنوان اركان مهم تبليغ نام بردند. حضرت آيت الله خامنه اي تبليغ را يكي از مسائل اساسي در حيات اجتماعي انسانها دانستند و فرمودند: تبليغ به مفهوم ابلاغ، بيان و تبيين سخن حق است و وظيفه مقدسي محسوب مي شود كه انبياء الهي و معلمان، دانايان و متفكران جوامع بشري به انجام آن اهتمام ورزيده اند و از آن جهت كه مبلغ اسلامي با بيان و تبليغ سخن از حق، دلها و اذهان كساني كه دچار شك، جهالت و بي اطلاعي هستند، دستگيري مي توان مي كند، گفت كه تبليغ از نظر اسلام، داراي دوجنبه الهي و انساني است. رهبر معظم انقلاب اسلامي تبليغ دين، اخلاق و معنويات را مشعل فروزاني در دست روحانيت متعهد اسلام توصيف كردند و با تاكيد بر نقش تعيين كننده و بسيار مهم مبلغان دين در زدودن اختلاف، تشنج و كدورت از جامعه اسلامي فرمودند: تبليغ دين به شكل سنتي آن و حضور مبلغ دين در اجتماعات مختلف مردم، داراي بركات الهي و آثار بسيارمهمي است كه از مواجهه مستقيم با انسانها بدست بنابراين مي آيد منبر دين وتبليغ، يكي از مهمترين ابزارها و نعمتهايي است كه خداوند متعال براي تبليغ دين در اختيار روحانيون قرار داده است و بايد در راه خدا بيشترين و بهترين استفاده از آن به عمل آيد. مقام معظم رهبري گزينش مخاطب و تعيين محتواي مناسب بامخاطب را دو مسئله اصلي در امر تبليغ بر شمردند و فرمودند: در ايران جوانان اسلامي، در اكثريت هستند و دشمنان اسلام با استفاده از روشها و ابزارهاي گوناگون سعي دارند دلها و افكار آنان را تسخير كرده و در جوانان اعمال نفوذ كنند. بنابراين مبلغان اسلامي بايد جوانان را مخاطب قرار دهند و متناسب با نيازهاي آنان تبليغ دلهاي كنند جوانان ما، نوراني است و به راحتي حقيقت را درك مي كنند و به آساني و فوريت آن را مي پذيرند، برهمين اساس هدف تبليغ بايد جوانان باشد. حضرت آيت الله خامنه اي توجه مبلغان اسلامي را به ضرورت راسخ كردن عقايد ديني در جوانان و پاسخگويي شايسته به سئوالات و شبهات مهم آنان جلب كردند و فرمودند: امروزه امواج مخرب و مفسده انگيزي از خارج براي تاثيرگذاري بر اذهان جوانان مسلمان ايران كار مي كنند و مبلغ دين بايد اين امواج تخريب كننده را به درستي بشناسد و بداند كه كدام خلاء را بايد پر كند و چه دردي را علاج كند. رهبر معظم انقلاب اسلامي بر ضرورت راسخ كردن اعتقاد به حاكميت اسلام به عنوان يك نكته اساسي در امر تبليغ تاكيد كردند و فرمودند: تلاش براي حاكم كردن دين خدا، ادامه راه پيامبران است و متفكرين، انديشمندان و علماي بزرگ جهان اسلام همواره در پي استقرار حكومت اسلامي بوده اند. اما با اين وجود، دستها، نوشته ها زبانها، و امواج تبليغاتي دشمن به صورتي فعال در تلاش هستند تا در اين امر واضح خدشه وارد كنند. مبلغين دين بايد اعتقاد به حاكميت اسلام يعني حاكميت عدل، علم و انصاف بر مجموعه انسانها را در اذهان مردم و بويژه جوانان راسخ و مستحكم كنند و به سئوالات آنان در اين زمينه پاسخ بدهند. مقام معظم رهبري سوق دادن جوانان به انديشيدن، تعقل، بردباري و حلم، اجتناب از شتابزدگي، تندخويي و اعمال خشونت در محيط اسلامي را يك مسئله ضروري در امر تبليغ دين و اخلاق بر شمردند و فرمودند: در زندگي روزمره، مبناي كار جامعه اسلامي بايد بر تامل تدبر، انديشيدن، جوانب كارها را بررسي كردن، عاقلانه و منصفانه بامسائل مواجه شدن و در داوري، شتابزده عمل نكردن، استوار باشد، زيرا هنگامي مي توان حقايق را به اعماق دلها نفوذ داد كه زباني متين و رفتاري انديشمندانه وعاقلانه وجود داشته باشد و اين همه از جمله مسائلي است كه بايد به جوانان تعليم داده شود، تا بتوان گفت كه جوانان ما ساخته و پرداخته دست اسلام و اخلاق اسلامي هستند. حضرت آيت الله خامنه اي حاكميت بيگانگان و سرسپردگان فاسد او بر سرنوشت ملت ايران را در طول دهها سال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي خاطر نشان كردندو فرمودند: جمهوري اسلامي نعمت بزرگي است كه خداوند متعال آن را ارزاني كرد و با ايستادن در پشت سر رهبر عظيم القدر و كم نظير خويش، ملت ايران توانست به بركت قيام عظيم اسلامي، ننگ و ذلت ناشي از حكومت بيگانگان و سلاطين دست نشانده آنها را از دامن خود بزدايد و اكنون حكومتي تشكيل شده است كه ملاك آن بر علم، تقوا، عدالت، مردم دوستي، در خدمت مردم بودن است و مسئولان آن اهل سوءاستفاده، دزدي و سرسپردگي به دشمن نيستند و اين همان حقيقتي است كه بايد براي مردم و به ويژه جوانان ايران، هرچه بيشتر تبيين شود. رهبر معظم انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنانشان بر ضرورت اهميت دادن به مسئله وحدت، اتفاق و اتحاد ملت ايران در امر تبليغ تاكيد كردند و فرمودند: امواج تبليغاتي دشمنان اسلام با شيوه هاي روانشناسانه، خط اختلاف، ايجاد تشنج ودرگيري ميان آحاد مردم و بزرگ نمايي مسائل كوچك را دنبال مي كنند. در اين ميان در منابر عمومي، تنها بايد دين و اخلاق تبيين شود و به هيچ وجه مسائل اختلافي مطرح و مورد بحث قرار نگيرد. مقام معظم رهبري فضاي آرام وهمدلي ميان آحاد مردم را از نيازهاي جدي دولت خدمتگزار و مسئولان كشور براي ساماندهي به مسائل اقتصادي كشور دانستند و در پايان سخنانشان توجه گويندگان، نويسندگان، تحليل گران و تصميم گيرندگان مسائل مهم كشور را به قصد قربت و جلب رضاي خدا در انجام وظايف خود معطوف كردند.