Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770203-41122S6

Date of Document: 1998-04-23

در حاشيه اظهارات يك قانونگذار هجوم به انديشه و عمل سازندگي جرم است نماينده دماوند و فيروزكوه يكشنبه گذشته در مجلس شوراي اسلامي ادعاهايي را مطرح كرد كه چكيده مفهوم آن عبارتي نزديك به اين مضمون است: اگرآقاي هاشمي رفسنجاني از حمايت كارگزاران سازندگي و شهردار تهران مداركي دست برندارد، دارم كه افشاء مي كنم. در اين اظهارات تهديدآميز و خشن آقاي قانونگذار، هاشمي رفسنجاني هتك شده است. قطع نظر از موقعيت سياسي، اجتماعي آقاي هاشمي رفسنجاني و تقدم ايشان در جريانات 30 سال اخير كشور و حضور در جدي ترين صحنه هاي مبارزه انقلابي و جنگ ديني - ميهني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام هم به جهت سمت قانوني و هم به عنوان يك شهروند متحمل جفا شده است. تلقي همكاران نماينده مزبور در مجلس شوراي اسلامي نيز همين است. به همين دليل درصددند به اي نحوكان برائت خود را ازاظهارات ايشان اعلام كنند. اين ماجراي بي سابقه در جمهوري اسلامي، حاوي چند نكته است: اولا، متاسفانه خشونتي كه چندي است در گفتار و كردار حاميان فرهنگ ارعاب و تهديد پيدا شده است، جهتي افراطي به خود گرفته است و هر روز بر شمار مرتكبان و قربانيان آن افزوده مي شود. ثانيا، در پاره اي موارد اين خشونت ها توسط كساني مانند وكلاي مجلس صورت مي گيرد كه عقلا نيازي به بهره گيري از اين روش مذموم ندارند; زيرا عرصه مجلس و مطبوعات براي اظهارنظر منطقي و انتقاد سنجيده آنها باز است. ثالثا; نتيجه منطقي كه مي توان از اين گونه گفتارها و كردارها گرفت اين است كه اين خشونت ها ناشي از نوعي برداشت ذهني است. با عقل متعارف مي توان فهميد كه اصحاب برهان، دليل و منطق به آراء مردم ارج مي نهند و در مواجهه آراء مي كوشند ديگران را مجاب كنند; در حالي كه بي تابي، تحميل و تهديد بي اعتنايي محض به آراء مردمي است كه منشا تغيير جايگاه اجتماعي بسياري از روستازادگان دانشمند - و متاسفانه گاهي بي دانش - بوده اند. كمااينكه حضرت امام (ره ) بارها براي اينكه برخي از مسئولين كشور از جايگاه فرادست امروز، جايگاه فرودست ديروز را فراموش نكنند به آنها هشدار مي دادند كه مردم ولينعمت مسئولان هستند. رابعا; اين گونه رفتارها، وهن دين، نقض شرع و تخطي از قانون است كه علاوه برعقوبت اخروي و كيفر الهي كه شارع مقدس در نظر گرفته است، مستوجب تعقيبقانوني نيز هست. در ماده 698 قانون مجازات اسلامي مصوب دوم خرداد 1357 كه علي القاعده نمايندگان مجلس بيش از سايرين به آن وقوف دارند آمده است: هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش و يا توزيع هرگونه اوراق خطي و چاپي، با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد و يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي و يا مقامات رسمي، تصريحا يا تلويحا نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي و معنوي به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا به 74 ضربه شلاق محكوم شود. از اين رو، اگر نماينده دماوند نتواند و يا نخواهد مداركي را كه مدعي است در اختيار دارد، ارائه كند لاجرم قول و فعل وي مصداق اضرار يا تشويش اذهان عمومي تعبير خواهد شد. البته اينكه آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان شخص حقيقي و شهروندجمهوري اسلامي شكايت به قاضي برد، بعيد مي نمايد زيرا سعه صدر و دريادلي ايشان مانع اين كار مي شود، اما قوه قضائيه به عنوان حافظ حقوق عمومي و از باب جلوگيري از تشويش اذهان عمومي مي تواند و بايد وارد عمل شود. پرونده هاي متعددي در اين رابطه و با موضوعاتي مشابه و با هدفهاي كوچكتر براساس قانون مجازات اسلامي مصوب دوم خرداد 1375 رسيدگي شده و به صدور حكم انجاميده است، چرا هجوم به انديشه و عمل سازندگي نبايد موضوع اين قانون؟ باشد اميرحسين عزيززاده