Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770203-41114S1

Date of Document: 1998-04-23

براي بردن، ياد بگيريد ببازيد! راه حل هايي براي موفقيت در زندگي زناشويي دانستن اينكه چگونه با همسرتان بحث كنيد بسان يك زندگي مشترك موفق است در مدت بيش از 40 سالي كه ازدواج كرده ام مي توانم حقيقت گفتار زير را تصديق كنم: براي برتري در هنر مشاجره شخص خانوادگي، بايد هنر باختن را خوب ياد بگيرد. روانشناسان امروزي راه حل برد - برد را پيشنهاد مي كنند. ولي در ازدواج، موفقيت بيشتر در راه حل باخت - باخت است. از اين طريق دوطرف مي توانند برنده شوند. كه در شكل گيري عشق، باختن هميشه هديه اي مي دهد برمي گردد. يك روز پس از مدت كمي كه من و زنم ازدواج كرده بوديم، شروع به انتخاب كاغذ ديواري از يك كتاب نمونه براي نشيمن خانه مان كرديم. سليقه من با او فرق مي كرد. مشاجره سرگرفت و در حالي كه ادامه داشت، زنم ناگهان كتاب را بهم زد و اظهار كرد كه بيش ازنمونه 200 در اين كتاب وجود دارد. من مي گم انرژيمان را صرف پيدا كردن نمونه اي كنيم كه هر دو نفرمان را راضي كند، بجاي اينكه درباره آنهايي كه دوست نداريم مشاجره كنيم. و اين مساله ما را حل كرد. بالاخره طرحي پيدا كرديم كه هر دونفرمان دوست داشتيم. كتاب كاغذ ديواري سمبلي شد براي حل مسائل بيشماري كه در ازدواج بوجود مي آيد. وقتي در اساس خانه يا محل مسافرت نمي توانيم به توافق برسيم، زنم مي گويد: خوب، نمونه هاي زيادي در كتاب كاغذ ديواري وجود دارد. مسائلي كه مردم بيشتر در زندگي زناشوئي در باره آن مشاجره مي كنند، مانند اينكه چگونه پول خرج كنند، اغلب مسائل واقعي نيستند. مسئله كليدي اين است: چه كسي در كنترل خواهد؟ بود وقتي من جوانتر بودم، نياز من به كنترل از احساس ترس، بي اعتمادي، و يا ناامني برمي خاست. روزي كه بالاخره متوجه شدم نيازي نيست زنم را كنترل كنم، كه، به راستي نمي بايست كنترلش كنم، كه نمي توانم كنترلش كنم، كه اگر سعي مي كردم، ازدواجمان را نابود مي كردم - روزي بود كه ازدواجمان شروع شد. كنترل را از دست دادن اغلب با ضعف اشتباه مي شود. ولي برنده مشاجرات خانوادگي، هرگز در واقع برنده نيست. وقتي شما در نزاعي پيروز مي شويد و شريكتان تسليم مي شود، در واقع شما باخته ايد. ما بيشتر از ازدواج مي خواهيم، كه عشق بورزيم و مورد عشق قرار بگيريم و شاد و مطمئن باشيم. تا رشد كنيم و كشف كنيم. رابطه عاشقانه كشتزاري است كه در آن با ارزش ترين محصول را مي كاريم، كشت مي كنيم و درو مي كنيم همسرمان نيز همان خاك حاصلخيز را دارد كه در آن شكوفه بدهد. ما نمي توانيم آن چيزي را كه مي خواهيم بدست آوريم مگر اينكه شريك ما نيز آن چيزي را كه مي خواهد بدست آورد. براي مثال ممكن است زني بخواهد به سينما برود. شوهرش ممكن است از سينما تنفر داشته باشد. اما با چند ساعت وقت گذاشتن براي ديدن فيلمي كه برايش اهميتي ندارد، مي تواند براي همسرش مسرت بياورد. اين قيمت خيلي كمي است براي تهيه شادي، به نظر شما اينطور؟ نيست ولي اگر شوهري مي خواهد با دوستانش به ماهيگيري برود؟ چطور در اين مورد نمونه هاي زيادي نيست كه انتخاب كنيم زن يا موافقت مي كند يا؟ خير از الان مي توانيد استراتژيهاي معمول قدرت را بشنويد: من هرطور بخواهم پولم را خرج مي كنم، ياچرا اينقدر سخت مي گيري. زن برادرم از اينكه شوهرش بيرون مي رود خوشحال است. بجاي اينگونه استراتژيها او ممكن است به شريكش اختيار بدهد: من مي خواهم با رفقا به ماهيگيري بروم، تو چي فكر ؟ مي كني من فكر كردم با هم به گردش مي رويم. اين پاييز؟ چطور من هميشه دوست داشته ام با تو به دريا بروم. فكر خوبيه. تا تو مي روي به ماهيگيري من يك سري به مادرم مي زنم، اين گونه ديالوگ هرچند ايده آليستي بنظر مي آيد، از ازدواجي برمي خيزد كه آدمهاي بالغي در آن باشند. ولي چطور مي شود اگر زنتان گفت: تو هميشه زير قولت مي زني. اين پاييز يك بهانه من مي آوري فكر مي كنم اول به من يك سفر بدهكاري. حالا او بايد تصميم بگيرد. آيا راست مي گويد. ممكن است حق با او باشد. وقتي زوج ها به اين موقعيت مي رسند، وقت گوش كردن مرد است. وقتي خشم به سمت ما پرتاب مي شود، ما را به درد مي آورد. ولي خشم هم مي تواند پاسخي به درد باشد. پس وقتي همسرتان باعصبانيت پاسخ مي دهد، بايد مشاجره را پايان دهيد. به همين سادگي است: مشاجره بايد پايان پذيرد زيرا كسي ديگر ممكن است درد داشته باشد. از اين راه استفاده كنيد: بگذاريد بينتان مقداري فاصله قرارگيرد. بگذاريد داد و بيداد كمي كاهش پيدا كند. بعد به شريكتان بگوييد كه شما متوجه هستيد وقتي كسي عصباني است، يعني او درد مي كشد، و شما مي خواهيد كاري درباره اش بكنيد زيرا عاشقش هستيد. ممكن است با عصبانيت به شما بگويد چرا درد مي كشد - سعي كنيد عقب گرد نكنيد، بلكه به عصبانيت گوش كنيد به عنوان صداهاي درد. وقتي درد را كشف كرديد، مي توانيد عاملش را پيدا و كنيد، خشم شروع به ناپديد شدن مي كند. شما هم اجازه داريد عصباني شويد ولي خالي كردن عصبانيتتان روي سر شريكتان راه پستي براي كاستن از دردتان است. وقتي شما از دردتان بدون عصبانيت صحبت كنيد، معمولا پاسخ غيرعصبي مي شنويد. پس به ياد داشته باشيد: اگر مي خواهيد بر خشمتان فائق شويد در رابطه زناشوئي، به دنبال درد اگر بگرديد مي خواهيد احساس معشوق بودن و محترم بودن داشته باشيد، از كنترل دست برداريد. و اگر مي خواهيد در مشاجرات خانگي برنده شويد، ياد بگيريد كه ببازيد. منبع: ريدرز دايجست مترجم: احمد تالهي