Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770202-41106S2

Date of Document: 1998-04-22

با كاهش عناوين و افزايش كيفيت، مطبوعات را مردمي كنيد! در مورد تعداد سرفصل ها و عناوين جرايد آماري بيش از يكهزار پيش روي مردم است و تازه مسئولين در نظر دارند اين رقم را به تعداد يك هزار و پانصد برسانند. اما از اينكه اين نشريات تا چه حد توانسته اند مردم را راضي و خرسند و وجدان مطبوعاتي را آرام نگهدارند هنوز مشهود نيست. شايد شما به عنوان شهروند، بيش از هر چيز راجع به كارآئي و تاثيرپذيري روزنامه ها و نقش آنان در زندگي و در پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي فكر كرده باشيد. يقين دارم با خود گفته ايد صرف اين همه كاغذ و پول هزينه براي؟ چيست مگر نبايد روزنامه ها مردم را از اخبار مهم و حوادث، پيشرفت ها و عيبها مطلع؟ سازند پس چرا بعضي اوقات مطالب درست در اختيار خبرنگاران قرار نمي گيرد و مردم ناچارند پيچ راديو و تلويزيون و بشقاب و گيرنده را بچرخانند تا از خارج مطالب واقعي و غيرواقعي بدست؟ آيد واقعا اين مسئله تنها يك تضاد مطبوعاتي است كه شهروند تهراني به صور گوناگون بهاي اين همه روزنامه، فصلنامه، هفته نامه و غيره رابپردازدو دست آخر مسئولين محترم مطبوعات بامحافظه كاري مطالب اساسي را فراموش كنند! همه روزنامه نگاران طبعا داراي وجدان پاك و شرف ناآلوده هستند و همه قصد خدمت به آموزش و پرورش، تعليم و تربيت و اصلاح جامعه اگر دارند قرار باشد هر كسي به هر دليلي حقايق را زير پا بگذارد و مسئوليت سنگين اجتماعي را از خود دور سازد، دير يا زود فرزند اين خبرنگار و آن روزنامه نويس و آن فيلم بردار و آن مدير عامل صدا و سيما وارد اجتماع مي شود و مفاسد اجتماعي، زور، تهديد، فشار اقتصادي و... گلوي او را مي گيردو او را از پاي درمي آورد. ما روزنامه مردمي كم داريم. انتظار مي رود، با كم كردن تعداد عناوين مطبوعات و افزايش نشريات كيفيت، مردمي شوند مردم در صحنه هاي سياسي حضور يابند، در جلوي دوربين واقعيت ها را بگويند، دوربين عكس واقعي بگيرد، و شما خبرنگاران و روزنامه نويسان اجازه بدهيد مردم با مسئولين درتماس باشند تا جامعه از درون نپوسد و كارهاي دولت مانند آينه شفاف وبدون شايعه سازي و با تهمت و افتراء بخوبي بدرخشد و هر نماينده دولت عكس خود را در آينه روزگار ببيند كه در اين صورت ارزيابي فعاليت ها، پيشرفت ها، موفقيت ها و شكست هاي دولت هنگامي مورد تاييد قرار مي گيرد كه آزادي مشروع خبرنگاران، گزارشگران، فيلمبرداران، مديران كل در چارچوبقانون اساسي باشد. آزادي قلم و بيان مردم هم در اعلاميه حقوق بشر و هم در قانون اساسي در اصل 24 به وضوح تبيين شده است و مطبوعات به موجب قانون حق تهيه گزارش، مصاحبه با وزراء، مديران كل، حتي رياست جمهوري و رهبري و تمام دست اندركاران حكومت را دارند و اين خود از بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي است كه مي خواهد همه مردم از جريان امور سياسي، اقتصادي، ديني و فرهنگي مطلع شوند و اگر در اين رهگذر نقطه نظري دارند به گوش برنامه ريزان و مجريان برسانند. بنابراين جلوگيري از حضور خبرنگاران و سانسور گزارش آنان ظلم آشكار و انسداد مجاري تنفسي پيكر نوشكفته نظام جمهوري اسلامي است و كساني كه با تشكيل گروههاي مختلفي تحت عناوين گمراه كننده مانع تشكيل اجتماعات قانوني و مخل ابراز عقيده و بيان روشنفكران و انديشمندان مي شوند، در حقيقت نيروهاي تخريبي مانع شكوفائي استعدادها هستند و جا دارد دولت در اولين فرصت اين گروههاي پنهان راشناسائي و به مردم معرفي نمايد، در غير اين صورت همين نيروهاي به اصطلاح مسكن در آينده نزديك مخل آسايش خود بنيانگذاران اين نوع تشكل هامي شوند و جلوي سازگاري آزادي هاي فردي و اجتماعي را مي گيرند. ترس همه دورانديشان آن است كه همين نيروهاي مخفي منابع مالي و انساني را بقدري ضايع سازند كه بازسازي و شكل گيري آزادي به معني واقعي و حكومت اسلامي به معني فقهي و كلامي و تحقق آرمان هاي حضرت امام خميني مدظله العالي فقط درلابلاي كتابها، مقالات و سخنراني پرشور قابل جستجو باشد و لاغير. عقل سليم و دين اسلام حكم مي كند كه با سعه صدر و روشن بيني و جهان بيني كامل مسايل را بنگريم و هرگز ازآزادي مشروع در چارچوب قانون اساسي به نترسيم فرزندان خود درس شجاعت و استقامت بياموزيم تا در كلاس درس آزادي بيان افكار و انديشه را تمرين كنند، ذوق و استعداد خود را به منصه داشتن ظهوررسانند روحيه مبارزه، داشتن قدرت مباحثه و مناظره خود بهترين معيار براي سنجش استعدادها و رشد و شكوفائي نونهالان و نوجوانان و سنگ اول اختراعات و ابداعات و نوآوري هاي جامعه انساني است. مطبوعات، اگراندكي خود را از قيد و بندهاي مادي جدا سازند و بر اساس قانون اساسي، قدم به قدم قدرت نويسندگي و خلاقيت خود را به نمايش بگذارند به اين ترتيببيت المال مسلمين در سايه آزادي مشروع محافظت خواهد شد، پنهان اختلاس ها، كاري ها به حداقل مي رسند، بزهكاري جوانان و مفاسد اجتماعي رنگ مي بازد، مديران مغرور از ستمكاري و ظلم مايوس مي شوند و به مردم و به عدل و عدالت روي مي آورند. فيضعلي مداح عضو هيئت علمي دانشگاه سمنان