Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770202-41103S3

Date of Document: 1998-04-22

دو قتل خانوادگي در زنجان زن ها قربانيان نزاعهاي خانوادگي . زنجان - خبرنگار همشهري: در دوحادثه مختلف، در استان زنجان دو نفر كشته شدند. در حادثه اول كه در روستاي آغوجبا از توابع شهرستان خدابنده روي داد، يك زن و شوهر با همديگر به مشاجره لفظي پرداخته و كارشان به درگيري كشيد. در اين حادثه شعبان قيداري باضربات چاقو همسر خود ظريفه قيداري را در منزل مسكونيشان به قتل رساند و گريخت. همچنين دريك حادثه ديگر در روستاي رامين زنجان، يك دختر 18 ساله به نام م - حسنلو كه نزد پدر بزرگ خودزندگي مي كرد، توسط عموي خود به قتل رسيد. قاتل پس از كشتن برادرزاده خود، جسد او را به داخل رودخانه انداخت و هيچ فراركرد يك از متهمان تاكنون دستگير نشده اند.