Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770202-41101S2

Date of Document: 1998-04-22

چند سوال از نيروي انتظامي در روزنامه ايران، خبري درج شده بود كه كارآگاهان در انتظار به هوش آمدن دختري هستند كه رازي در سينه دارد اين دختر از هفده روز پيش تاكنون در يكي ازبيمارستان هاي تهران بستري است و در آستانه مرگ قرار دارد. اين دختر خود را از داخل يك خودروي درحال حركت به بيرون پرت كرده است. به علاوه آثارزخم هاي كهنه چاقو نيز بر روي دستها و كمر او به چون چشم مي خورد نام و نشاني از دختر مصدوم وجود عكس نداشت، او در مطبوعات به چاپ رسيد. ولي مطلب قابل اهميت اين بود كه پس از چاپ شدن عكس، خانواده هاي زيادي به بيمارستان مراجعه كردند. چون همه آنهادختري گمشده دارند و اميد دارند كه اين دختر، فرزندآنها دختران باشد همه اين خانواده ها - به غير از يك خانواده - طي دو ماه اخير از خانه خارج شده اند. ولي تاكنون اثري از آنها در دست نيست. هنوز ماجراي خفاش شب كه با بي رحمي تمام 9 زن ودختر را پس از سوءاستفاده از آنها كشت و سپس اجسادشان را در بيابانهاي اطراف شهر تهران به آتش كشيد در خاطره ها باقي است. قاتلي كه سرانجام توسط بسيجيان دستگير شد. در آن زمان نيروي انتظامي اعلام كرده بود اقدام هايي را براي ايجاد امنيت در شهرهاي مختلف كشور صورت خواهد داد. به عنوان نمونه قرار شد كه براي امنيت مسافران وسايل رفت و آمد عمومي از شب تا صبح فعال باشند. با توجه به گم شدن اين دختران كه در 2 ماه گذشته در تهران و تبريز رخ داده است و شايد در شهرهاي ديگرنيز اتفاق افتاده باشد چند سوال از نيروي انتظامي مطرح مي شود. اين كه نيروي انتظامي كه مسئول حفظ جان و مال و ناموس مردم است از آن زمان تاكنون چه اقدام هايي صورت داده ؟ است دليل عدم اطلاع رساني به موقع نيروي انتظامي در اين موارد؟ چيست چرا مسئولان نيروي انتظامي ارتباط صحيح و مناسبي با رسانه ها در اين گونه موارد؟ ندارند به نظر مي رسد كه لازم است مسئولان رده بالاي نيروي انتظامي هر چند وقت يك بار در مقابل مردم حاضرشوند و درباره مسائلي كه براي آنها اهميت داردتوضيح بدهند. سيدافشين اميرشاهي