Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770201-41096S10

Date of Document: 1998-04-21

امين بيانك نماينده مردم جامعه روحانيت مبارز و اهواز: جناح راست بايد مواضع خودرا قبال سخنان نماينده دماوند در روشن كنند برخورد با آقاي هاشمي از ديدگاه ملت ما برخورد با انقلاب اسلامي است سرويس سياسي: احساس مي شود عده اي از دوستان ناآگاه و دشمنان آگاه در پي ضربه زدن به پايه هاي انقلاب اسلامي هستند. اين مطلب را روز گذشته امين بيانك نماينده اهواز در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار همشهري عنوان وي كرد با اشاره به سخنان اخير نماينده دماوند درگفت و گو با خبرنگاران پارلماني گفت: سخنان وي درواقع پيامد حركتي است كه در مراسم نماز جمعه صورت گرفت. وي افزود: در ايران اسلامي و در دنيا كسي نيست كه نداند نام هاشمي رفسنجاني هميشه در كنار انقلاباسلامي بوده و خطبه ها و سخنراني هاي ايشان هميشه در جهت ايجاد آرامش و التيام زخمهاي عميق انقلاب اسلامي بوده است. نماينده اهواز با اشاره به تلاشهاي شانزده ساله آقاي هاشمي رفسنجاني در دوران دفاع مقدس و در دوران سازندگي گفت: سند افتخار كشور ما به دوران سازندگي آقاي هاشمي رفسنجاني مربوط مي شود. وي افزود: سخنان بي پايه و نسنجيده اين نماينده در موردآقاي هاشمي حرف او نيست چرا كه وي در اندازه اي نيست كه بخواهد به خود اجازه دهد در مورد شخصيت برجسته اي كه از ستونهاي اصلي انقلاب اسلامي است اظهارنظر كند. به نظر مي رسد كه او و همه كساني كه به او خطداده اند مي دانند كه هاشمي يعني انقلاب اسلامي، هاشمي يعني سازندگي و هاشمي يعني پايداري. بيانك در موردعلت خطدهي به اين نماينده براي هتاكي به آقاي هاشمي رفسنجاني گفت: فكر كنم بايد جاي پاي نفاق در انقلابرا بهتر بشناسيم. وي گفت: كساني كه داعيه ذوبشدن دررهبري را دارند بايد به سرعت مواضع خود را در مقابل سخنان نماينده دماوند روشن كنند. زيرا رهبري فرمودند: از ابراز سخناني كه باعث ايجاد تفرقه و تشنج درجامعه مي شود خودداري كنيد. نماينده اهواز گفت: چگونه است كه مدعيان ذوب در ولايت شاهد اين سخنان هستند و سكوت مي كنند. ما انتظار داريم جامعه روحانيت مبارز و جريان سياسي راست مواضع روشن خودرا در اين مورد و همچنين در خصوص حركتهاي مذبوحانه در نمازجمعه مشخص كنند. وي برخورد با آقاي هاشمي رااز ديدگاه ملت برخورد با انقلاب اسلامي تلقي كرد وگفت: مردم قطعا پاسخ مناسب و در خور خود را به اين گونه افراد خواهند داد و اميدواريم كار به جايي نرسدكه مردم خود به جاي دستگاههاي قانوني به آنها پاسخ دهند. بيانك در پاسخ به اين پرسش كه چه شرايطي باعث شد كه اينگونه افراد به شكل تندي به آقاي هاشمي رفسنجاني هتاكي كنند گفت: به نظر مي رسد در پي فشار افكار عمومي و درخواست رئيس جمهوري و دستور رهبري كه منجر به آزادي يكي از بسيجيان جبهه سازندگي كشور يعني آقاي كرباسچي شد خشم عميقي در دل جناحي كه فكر مي كرد توانسته است كرباسچي را پشت ميله هاي زندان نگه دارد ايجاد كرده است. طبيعتا كساني كه مي گويند ذوب در رهبري هستند بايد خشم رهبري خشم آنها و آرامش رهبري آرامش آنها باشد ولي اينها چون نمي توانند با دستور مقام معظم رهبري بطور مستقيم مخالفت كنند دست به اين حركات مي زنند و خشم خود ازآزادي آقاي كرباسچي را در برخورد با آقاي رفسنجاني ظاهر مي كنند. بيانك گفت: ما از ابتدا نيز مي دانستيم كه دعواي اينها با آقاي كرباسچي نيست بلكه آنها تمام قدرت خود را بكار گرفته اند تا خدمات آقاي هاشمي رفسنجاني را زير سئوال ببرند و با طرح جريان ارزشي وعميقي مثل برخورد با ثروتهاي بادآورده و انحراف آن به سمت جريان شهرداري اقدام به تسويه حسابهاي سياسي كنند. نماينده اهواز ادامه داد: امروز نتيجه جرياني كه به نام ثروتهاي بادآورده به راه افتاد اين است كه ماشاهد آن هستيم كه بيش از صد پرونده در قوه قضائيه تشكيل شده ولي گزارشي از آن به ملت ارائه نشده است. بيانك اظهار اميدواري كرد كه رئيس قوه قضائيه هرچه زودتر گزارشي در مورد اين پرونده ها به ملت ارائه دهدو اعلام كند كه چند پرونده تشكيل شده و چه مقدار آنهاقابل رسيدگي است. امين بيانك نتيجه برخوردهاي اخيربا قضيه ثروتهاي بادآورده را فرار ميلياردها تومان سرمايه ملي به خارج از كشور عنوان كرد و گفت: ظرف چند ماه گذشته بالغ بر صدها شركت خارجي در كشورهاي حاشيه خليج فارس تشكيل شده و سرمايه هاي مردم ايران براي عمران و آباداني كشورهاي حاشيه خليج فارس هزينه مي شود. نماينده اهواز گفت: من اطمينان دارم كه در مقابل سازندگي جبهه گرفته اند يا دوستان بي اطلاع نظام و ياكساني هستند كه سر در بيرون مرزهاي كشور دارند. در حالي كه ما با يد دست در دست يكديگر داده و بامحوريت رهبري، دولت را كمك كنيم تا در خط مستضعفين خدمات خود را توسعه دهد. وي اضافه كرد: سخنان اين نماينده نشان داد كساني كه صاحبان اين تفكر هستند و نماينده دماوند يكي از سخنگويان آنهاست در پي محاكمه آقاي هاشمي رفسنجاني هستند و شعار محاكمه كرباسچي براي رسيدن به اين منظوراست. گفتني است نماينده دماوند روز يكشنبه گذشته در جمع خبرنگاران از سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني در نمازجمعه تهران و دفاع از شهردار تهران به شدت انتقاد كرد و گفت وي همچنين با انتقاد از سياستهاي اقتصادي آقاي هاشمي رفسنجاني گفت: حمايت ما از ايشان كوركورانه نبوده و ما انتقادهاي زيادي به عملكرد آقاي هاشمي داشتيم.