Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770131-41083S6

Date of Document: 1998-04-20

در نشست مطبوعاتي دفتر تحكيم تضعيف مديريت وحدت اعلام شد: اجرايي كشور از اهداف جناح انحصارطلب است سرويس سياسي: اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي سراسركشور (دفتر تحكيم وحدت ) روزگذشته در نشستي مطبوعاتي با حضورخبرنگاران داخلي و خارجي، ديدگاههاي دفتر را در خصوص دورجديد تهاجمات گوناگون عليه دولت آقاي خاتمي تشريح كرد. به گزارش خبرنگار همشهري در اين نشست كه ميردامادي، سعيدي وفراهاني سه تن از اعضاي مركزيت شوراي تحكيم وحدت حضور داشتند در ابتدا سعيدي در خصوص رفتار جناح مغلوب در انتخابات رياست جمهوري با مسائل سياسي جاري كشور (پس ازدوم خرداد ) گفت: جناح انحصارطلببه منظور ايجاد بحران و خسته كردن رئيس جمهوري در برخورد با موانع متعدد، از فرداي دوم خرداد اقدام به برپاكردن تنش و تشنج هايي در سطح كشور كرده كه از جمله اهداف آن مي توان به اين موارد اشاره كرد: القاي اين مطلب كه پيش و پس از انتخابات دوم خرداد در شرايط عمومي جامعه تغييري حاصل نشده است، ايجاد فضايي كه شعارهاي آقاي خاتمي در زمان كانديداتوري نتواند تحقق پيدا كند، تضعيف مديريت اجرايي كشور، رشد نظريه عدم وجود امنيت در كشور و فراهم آوردن زمينه هاي دلسرد كردن مردم براي شركت در انتخابات خبرگان شوراها، و مجلس ششم و در نهايت تلاش براي استيضاح وزير كشور درقبال رخدادهاي اخير. سعيدي در ادامه و در خصوص دستگيري شهردار تهران توسط قوه قضائيه گفت: كساني كه شهردارتهران را بازداشت كردند بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه چطور در هشت سال گذشته از اقدامات شهرداري تهران حمايت مي كردند و بلافاصله پس از روي كارآمدن دولت آقاي خاتمي به فكر تخلفات شهرداري ؟ افتاده اند آيا جز اين است كه جناح مغلوب با دستگيري كرباسچي تصميم دارد همه طرفداران آقاي خاتمي را پشت سر وي قرار دهدو با كوبيدن و سركوب آنها، درنهايت با رئيس جمهوري؟ مقابله كند عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت ضمن تاكيد بر موضع دفتر در خصوص پيروي از بيانيه هيات دولت مبني بر لغو تجمع روز 25 فروردين ضمن طرح انتقاد از رئيس جمهوري درزمينه عدم شفافيت گفتگو با مردم خاطرنشان كرد: ما از رياست محترم جمهوري انتظار داريم درخصوص مسائل سياسي اخير به طور واضح و روشن بامردم گفتگو كنند و تا حدي كه امنيت ملي كشور به خطر نمي افتد ازديپلماسي پنهان پرهيز كنند. در ادامه نشست مطبوعاتي فراهاني ديگر عضو دفتر تحكيم وحدت گفت: دستگاه قضائي كشور اگر در مقام برخورد با متخلفين است. در حال حاضر بسياري از پرونده هاي مطروحه در قوه قضائيه موجود است كه عليرغم حساسيت آنها - ازجمله پرونده بنياد جانبازان كه درمجلس چهارم مورد تحقيق و تفحص قرار گرفت، پرونده تخلفات انتخاباتي دوم خرداد، شكايت دفترتحكيم وحدت از روزنامه رسالت و از فرمانده نيروي انتظامي، شكايت بهزاد نبوي از حسين دستگيري الله اكرم، گروهي از هواداران آقاي خاتمي دو روز پيش از مذاكرات انتخابات، لاريجاني در لندن، و... -قوه قضائيه تعجيلي در رسيدگي به آنها نشان نمي دهد و در مجموع شائبه سياسي بودن پرونده شهرداري تهران را بيش از پيش قوت مي بخشد. ميردامادي عضو ديگر شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت كه در اين نشست شركت داشت در سخناني اظهار كرد: امروز جريان تماميت خواهي كه در انتخابات رياست جمهوري شكست خورده باتمام قوا استراتژي ايجاد رعب و وحشت را در پيش گرفته تا به چند هدف برسد، از جمله: در برابر حق قانوني اعتراض كه از لوازم جامعه مدني است با بهره گيري از عوامل مزدور خود فضايي ايجاد كند تا در جامعه چنين القا شود كه فضاي عمومي كشور گنجايش هيچ ابراز اعتراضي را ندارد و از همين رو وزارت كشور در اعطاي مجوز براي گروهها محدود شودو القاي اين تصور در جامعه كه دولت آقاي خاتمي ناتوان و در اداره امور دست بسته ميردامادي است همچنين گفت: دفتر تحكيم پيش بيني مي كند كه جريان راست سنتي پس از بحران بازداشت شهردار تهران در پي ايجاد بحرانهاي جدي ديگري است. وي در خصوص بازداشت غلامحسين كرباسچي اضافه كرد: بازداشت شهردار تهران با استناد به ماده 130 قانون آيين دادرسي كيفري خلاف قانون بوده است، ميردامادي ضمن درخواست از رئيس جمهوري مبني بر انتشار گزارش هيات ويژه درخصوص ارزيابي دفتر تحكيم از آزادي غلامحسين كرباسچي گفت: آزادي شهردار تهران پايان بحران نيست و بااين كه موضوع اين پرونده فعلا با تدبير مقام معظم رهبري به آزادي شهردار منجر شده، ولي عملا در طول اين مدت به دليل كارشكني هاي رئيس دادگاه و قوه قضائيه مسئله شهرداريها به معضلي تبديل شده كه اگر با آن برخورد عادلانه صورت نگيرد، بحرانهاي بزرگتري را در پي خواهد داشت. وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه پيش بيني دفتر تحكيم در مورد آينده شهردار تهران ؟ چيست گفت: عليرغم اين كه درنامه مقام معظم رهبري آمده كه اين پرونده بايد در فضايي آرام و مساعد بررسي شود، با توجه به خلافهاي قضائي كه در پرونده شهرداري پيش آمده، ما احتمال مي دهيم كه برخوردهاي غيرقانوني ديگر هم با غلامحسين كرباسچي صورت گيرد. در حكم بازداشت ايشان به تبصره پنج ماده پنج قانون تشديدمجازات مرتكبين اختلاس و ارتشااشاره شده كه كرباسچي مصداق اين قضيه نيست. در پرونده وي آمده كه شهرداري در مواردي تخفيف مالي قائل شده كه به تصريح علم حقوق ونظر حقوقدانان تخفيف مالي مصداق اختلاس نيست. اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در خاتمه ضمن تاكيد بر درخواست خويش ازرياست جمهوري مبني بر انتشار گزارش هيات ويژه رئيس جمهوري درامر رسيدگي به پرونده شهرداران اعلام كردند كه همزمان با دوم خرداددر حمايت از آقاي خاتمي و به مناسبت اولين سالگرد انتخاب وي به رياست جمهوري همايشي بزرگ برپاخواهند كرد.