Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770131-41083S4

Date of Document: 1998-04-20

نماينده مردم كرمان خواستار رسيدگي قوه قضائيه به پرونده ارجاعي رئيس جمهوري شد سرويس سياسي: حسين مرعشي نماينده كرمان روز گذشته در گفتگو با خبرنگار همشهري در مورد رسيدگي به پرونده ارجاعي رئيس جمهوري به قوه قضائيه گفت: اين جزء وظايف قوه قضائيه است كه به آن رسيدگي قوه كنند قضائيه كه مدعي قانون گرايي است قاعدتا بايد به اين پرونده نيز رسيدگي كند. وي در پاسخ به اين پرسش كه قوه قضائيه تاكنون درمورد اين پرونده اظهار نظري نكرده است گفت: پرونده هاي بسياري نزد قوه قضائيه است كه بايد رسيدگي شود. مردم از بعضي پرونده ها مطلع مي شوند و از بسياري از پرونده ها نيز ما خبر نداريم. اگر پرونده اي طرف متخلفش خيلي جدي باشد و بخواهند آبرويش را ببرند در جامعه مطرح مي كنند. مرعشي در پاسخ به پرسش ديگري در مورد موارد تخلف قوه قضائيه در پرونده شهرداري تهران گفت: كاري را كه آنها كرده اند ما نمي خواهيم تكرار كنيم لذا در مورد پرونده اي كه هنوز به نتيجه نرسيده حرفي نمي زنيم. به دنبال تهيه گزارش وزير دادگستري ورئيس دادگاه عالي انتظامي قضات به عنوان نمايندگان رئيس جمهوري از برخوردهاي غيرقانوني با مديران شهرداري در دوران بازداشت پرونده اي از يازده موردتخلف قوه قضائيه تشكيل شده و به قوه قضائيه ارجاع شده است. آقاي خاتمي در نامه اي كه اخيرا براي مقام معظم رهبري فرستاده و در آن خواستار آزادي شهردار تهران شد ابراز اميدواري كرده است كه به پرونده شهرداري تهران و پرونده ارجاعي وي به قوه قضائيه همزمان رسيدگي شود. ظاهرا پرونده مزبور بايد از سوي رئيس قوه قضائيه براي بررسي به دادگاه عالي انتظامي قضات ارجاع شودكه اين امر تاكنون صورت نگرفته است.