Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770130-41069S8

Date of Document: 1998-04-19

از سه شنبه تا پنج شنبه انتشار شايعه زلزله گذشته: توسط سازمان هاي دولتي، خوزستان ملتهب كرد را . سرويس شهري: انتشار شايعه احتمال وقوع زلزله در بامداد پنج شنبه گذشته ( فروردين ) 27 موجب شد مردم خوزستان به ويژه ساكنان دزفول، انديمشك، شوش، شوشتر و مسجد سليمان سه روز پرالتهاب را در هراس ونگراني شديد سپري كنند. به گزارش خبرنگار ما التهاب ازآنجا دامن گرفت كه سازمان هاي مسئول همچون ستاد حوادث غيرمترقبه، اداره كل آموزش و پرورش، استانداري و صدا و سيماي استان خوزستان در اقدامي شتابزده بدون آنكه جوانب علمي مسئله سنجيده شده باشد، مردم را به ترك شهرها فرا خواندند. بر همين اساس روز چهارشنبه مدارس خوزستان نيز تعطيل اعلام شد و اغلب ادارات نيز در اين روز از پذيرش شهروندان امتناع مي كردند. همچنين عصر چهارشنبه حركت قطارها به خوزستان متوقف شد. برمبناي اين گزارش اعلام مكرراحتماع وقوع زلزله در صدا و سيماي خوزستان موجب شد مردم بيمناك وهراسان خانه هاي خود را ترك كرده و به مناطق هموار جوار شهرها پناه ببرند و گروهي نيز در چادرهايي كه به سرعت توسط فرمانداري هاي شهرستان ها برپا شده بود ساكن شوند. با وجود آنكه حفظ كارآيي مراكز درماني از جمله اولويت ها در حوادث غيرمترقبه است، اما التهاب شايعه زلزله به حدي بود كه حتي بسياري از كاركنان بيمارستان ها نيز محل كار خود را ترك كردند، چنانكه زايشگاه بيمارستان يازهرا دزفول نيز از پذيرش مراجعان خودداري كرد و از سوي ديگر يك اتوبوس كه تعدادي خانواده را از انديمشك با هدف نجات آنها از زلزله به خرم آبادمي برد دچار حادثه شد، كه براثر اين حادثه تعدادي از سرنشينان جان باختند. اين گزارش مي افزايد: التهابشايعه زلزله ساعت 11 صبح پنج شنبه با اعلام اين نكته از سوي صداي خوزستان كه احتمال وقوع زلزله منتفي شده است، به تدريج پايان پذيرفت و شهرهاي اين استان در پي سه روز اضطراب شهروندان، شرايط معمول خود را يافتند. گزارش خبرنگار ما حاكي است گسترش شايعه زلزله از سوي مقامات دولتي در استان شبهاتي خوزستان، همچون وجود اهداف سياسي در پس اين قضيه، آزمايش سد دز و ضرورت ترك حوضه آبريز آن از سوي مردم! و نيز يك تمرين براي آمادگي در جهت وقوع زلزله رادامن زد. در اين حال، مردم تاكيد مي كردند هيچ هدف، آزمايش و ياتمريني نمي تواند از چنان توجيهي برخوردار باشد كه به مسئولان اجازه دهد مردم را اينگونه دچار اضطراب و هراس كنند. گفت وگو با دكتر عكاشه دكتر بهرام عكاشه استاد مركززلزله شناسي موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران در گفت وگو باخبرنگار ما انتشار شايعه زلزله توسط مقامات استان خوزستان را اقدامي نادرست توصيف و تاكيد كرد: اين مقامات ابتدا مي بايست جوانب امر را ازسوي مراكز علمي ذيربط بررسي مي كردند. وي بااشاره به اينكه در حال حاضرهيچ سازمان و هيچ شخصي در هيچ كجاي دنيا هرگز نمي تواند لحظه دقيق وقوع زلزله اي را پيش بيني كند، گفت: همه ساله ده ها نفر در گوشه و كنارجهان مدعي پيش بيني وقوع زلزله مي شوند كه امروزه همه مي دانند اين پيش بيني ها فاقد ارزش علمي بوده وهرگز قابل اتكا نيست. دكتر عكاشه افزود: به ظاهر شايعه احتمال وقوع زلزله در خوزستان رايك شهروند تبعه جمهوري چك به نام گابريل فلوريان دامن زده است. وي چندي پيش با مراجعه به سفارت ايران در پراگ مدعي وقوع حتمي زلزله در جنوب ايران، در تاريخ پنجشنبه 27 فروردين ماه مي شود سفارت ايران اين نكته رابه وزارت امور خارجه و وزارت امور خارجه آن را به استانداري خوزستان اطلاع مي دهد. استانداري خوزستان نيز بلافاصله دست به انتشار اين شايعه زده و مردم رابه آمادگي در مقابل وقوع زلزله فرا مي خواند. متاسفانه در اين ارتباط هيچگونه تماسي با مراكز علمي ايران، كه قاعدتا بيشترين صلاحيت را براي پيش بيني احتمال وقوع زلزله در كشور دارند، برقرار نشد وگرنه به طور قطع كارشناسان ذيربط بلافاصله با ذكر دلايل كافي، اين شايعه بي اساس را رد مي كردند و مردم را از اضطرابي ناخواسته مي رهانيدند. دكتر عكاشه با تاكيد براينكه كشورايران كمابيش زلزله خيز بوده وحتي احتمال وقوع زلزله در برخي مناطق آن بالاست، گفت: هرچنديافته هاي علمي براين احتمال تاكيد مي ورزند، اما ترديدي وجود ندارد كه پيش بيني لحظه وقوع زلزله به هيچوجه امكان پذير نيست و مردم نبايد شايعاتي را كه هر از چندگاه در اين باره منتشر مي شود بپذيرند. وي افزود: تنها بررسي هاي دقيق زمين شناسي مي تواند درصد احتمال وقوع زلزله در يك منطقه را تعيين كند و نتايج دقيق ترين پژوهش هاي زمين شناسي در باره پهنه كشور ايران فقط در اختيار مراكز علمي كشورمان است و هيچ فردي در خارج از كشور و بدون دسترسي به اين پژوهش ها صلاحيت پيش بيني احتمال وقوع زلزله در ايران را ندارد. شايان يادآوري است: حدود پنج سال پيش نيز در پي پيشگويي يك نفر چيني در باره وقوع زلزله در تهران، چندين روز متوالي اين شهر را موجي از اضطراب و نگراني فرا گرفته بود.