Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770130-41069S1

Date of Document: 1998-04-19

درخواست شهرداري از شهروندان در زمينه خدمات شهري . سرويس شهري: روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري تهران با انتشار اطلاعيه اي از شهروندان تهراني تقاضا كرده است براي حفظ سلامت و بهداشت محيطشهري از گذاردن زباله و ضايعات مربوط به آن در طول روز در معابرو گذرگاه ها خودداري كنند و اين كار را طبق روال معمول گذشته تنها در شب صورت دهند تاماموران شهرداري بتوانند شبهنگام زباله ها را به خارج از شهرمنتقل كنند و شهر را در سپيده دم پاكيزه و تميز به شهروندان تحويل دهند. علاوه بر اين، سازمان پارك ها وفضاي سبز شهرداري تهران به تازگي سم پاشي و آفت زدايي درختان وگياهان و فضاي سبز شهري را دردستور كار قرار داده است وهمچنين مقرر شده است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و انستيتو پاستور تلاش هاي بهداشتي براي معدوم كردن موش ها در كانال ها و زيرگذرها - كه موجب بروز برخي بيماري ها مي شوند - اعمال شود. گزارش معاونت خدمات شهري شهرداري تهران همچنين حاكي است لكه گيري آسفالت بزرگراه ها، خيابان ها و معابر شهري از جمله اقداماتي است كه به موجب آن از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از 29 هزار تن آسفالت در سطح مناطق بيست گانه شهر تهران از طريق 80 گروه عملياتي به انجام رسيده و هم اكنون با جديت و به صورت شبانه روزي پيگيري مي شود. حوزه خدمات شهري شهرداري تهران همچنين ضمن هشدار به سوءاستفاده كنندگان و فرصت طلبان اعلام كرده است عوامل ذيربط در مناطق بيستگانه شهرداري با تمام قدرت و جديت با پديده ساخت وساز غير مجاز و بي رويه - كه به تازگي در برخي از مناطق حاشيه اي تهران مشاهده شده است - برخوردقانوني مي كند ومتخلفان از قوانين و مقررات شهرسازي و معماري راتحت پيگرد قانوني قرار خواهندداد.