Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770130-41065S1

Date of Document: 1998-04-19

تيم ملي فوتبال در نقطه تحول نياز به آرامش دارد ميدان براي جواناني كه بتوانند خود را به مرز و سطح بازيكنان بزرگ خط حمله برسانند فراهم شده است. امامي فر يكي از جواناني است كه انگيزه اين عمل را بارها در خود نشان داده او است نياز به يك مكمل حرفه اي چون دايي و عزيزي دارد تا بهتر بتواند به گل دست يابد. جهت حضور در رقابتهاي جام جهاني و در ششمين بازي تداركاتي خود در مقابل كويت تن به تساوي يك بر يك داد. تيم ملي در اين بازي به ظاهر بد نتيجه گرفت و نتوانست در مقابل 25 هزار تماشاگر خودي تيم كويت را مغلوب كند اما بايد ديد جدا از نتيجه كه در بازيهاي تداركاتي آخرين مسئله است تيم ملي به چه دستاوردهايي رسيده است. تيم ملي فوتبال ايران در تمامي بازيهاي گذشته اش (البته به جز در بازي رفت و برگشت با استراليا )اسير يكنواختي محض در روش تيمي بود. اين يكنواختي تاكتيكي كار را به آنجا كشانده بود كه حتي تيمهايي چون مالديو، سوريه، قطر و... در مصاف دوم با تيم ملي، بهتر نتيجه مي گرفتند و شناخت كافي از ما بدست مي آوردند. جدا از اين سيستم ثابت كه تابع هيچ تغييري هم نبود، نحوه غلط استقرار مدافعان نيز ضربات زيادي به تيم ملي وارد مي كرد و مدافعان مياني كشورمان با وجود تواناييهاي فردي كه داشتند در اجراي روش صحيح دفاعي عاجز بودند. ايويچ و دستيارش به خوبي به اين نقطه ضعف پي برده به دنبال ترميم آن هستند. ايرادهاي مفرط اين خط با اين زمان كوتاه رفع نخواهد شد و مربيان براي ساختن تيم ملي احتياج به زمان و آرامش دارند. كارنامه ايويچ به خوبي مشخص است. اومربي تيمهاي بزرگي چون آژاكس، پورتو، مارسي، پاري سن ژرمن، تيم ملي كرواسي و... بوده و در مقابل مربياني كه حتي ورزشگاههاي اين تيمها را نيز از نزديك نديده اند چگونه از عملكرد او انتقاد مغرضانه دارند و وضعيت روحي تيم ملي را بهم مي زنند. كمتر از شصت روز به آغاز جام جهاني زمان داريم و تيم ملي با مربيان طرازاول و شناخته شده خود احتياج به محيطي سالم و آرام دارد. كسي كه سالها در خارج از كشور بوده و تيمداري نكرده و فقط چند ماهي است كه يك تيم داخلي را باانبوهي از بازيكنان اسمي در اختيار گرفته و يا مربي كه عملكرد او تيم محبوب پايتخت را به نزول وحشتناك رسانده بود چگونه مي توانند كارنامه ايويچ را زير سئوال ببرند. آيا اعمال روشهاي امتحان شده در گذشته و تحميل سليقه هاي غيرتخصصي فرد يا افرادي كه بنوعي دخالت هاي ناصحيح در امور فني تيم در سه سال اخير را درپي داشته و باعث نزول فوتبال ما شده است مي تواند اينبار از طريق قضاوت در مورد ايويچ دخالت هاي نابجاي خود همچنان تدام بخشدتيم ملي در مرحله جديد هنوز نتوانسته تمامي موجوديت خود را در اختيار داشته باشد و مربيان تيم ملي براي ساختن اين تيم مشكلات زيادي اعم از نداشتن زمين چمن، نبود مترجم، برگزاري ناقص ليگ، غيبت بازيكنان حرفه اي و... داشته اند. تيم ملي ايران چند ماه قبل در حضور صد هزار نفر و با داشتن تمامي مهره هايش از جمله دايي، مهدوي كيا، خداداد، باقري، شاهرودي و... در مقابل كويت متوقف شده بود و نتوانست اين تيم را شكست دهد. آيا بايد تيمي كه گامهاي اوليه را براي رسيدن به يك وحدت تاكتيك برمي دارد زير فشارهاي روحي له كرد. تيم ملي ايران با و جود بضاعتي كه دارد توانايي درخشش وايجاد شگفتي در فرانسه را دارد اما همانطور كه قبلا گفتيم در حال حاضر زمان قضاوت عملكرد ايويچ نيست. ما نمي گوييم تيم ملي اكنون بدون نقص است و به انسجام تيمي موردنظر رسيده اما بايد به ايويچ اعتماد كرد. ايويچ در كلكسيون افتخارات خود قهرماني باشگاههاي اروپا، اسپانيا، پرتغال، فرانسه، اسپانيا و كرواسي و نايب قهرماني آسيا با تيم امارات را دارد و تيم ملي كه سالهاست با تاكتيكهاي پيشرفته بيگانه بوده و ديمي بازي مي كرد مجبور است به مربياني چون ايويچ اعتماد كند. در پايان باز هم يادآوري مي كنيم كه تيم ملي در اين برهه از زمان احتياج به فضاي آرام دارد تا به هدف خود برسد و نه به مشاوراني كه دنبال پست و مقام هستند بعضي از مربيان باشگاهي نيزبهتر است در انديشه تقويت تيمهاي خود باشند تا درتمرينات تيم ملي، مربيان مجبور نباشند كارهاي ابتدايي و ساده را به بازيكنان آموزش دهند. تيم ملي در نقطه تحول قرار دارد و اگر در تورنمنت چهارجانبه تهران اين تيم تمامي نيروهاي خود مثل دايي، باقري خداداد، و مهدوي كيا را به همراه داشته باشد مي توان ارزيابي بهتري نسبت به عملكرد ايويچ داشت.