Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770129-41053S2

Date of Document: 1998-04-18

تلفن به همشهري o تاخير در احداث پل الغدير اصفهان جايز نيست ادامه عمليات ساخت و ساز و احداث پل الغدير اصفهان در خيابان آبشار سوم متوقف و به حال تعطيل درآمده است و با توجه به اهميت و علت وجودي اين پل در محدوده مورد نظر توقف عمليات ساختماني گرفتاري هاي زيادي را براي مردم به وجود آورده است. يادآور مي شود بعد از اين پل خياباني است با عرض كم و ترافيك سنگين كه در عين حال فاقد پياده رو مي باشد و همين امر موجب نابساماني در امر آمد و شد مردم شده است. اينك مردم از خود مي پرسند اگر احداث اين پل ضروري نبوده است، چرا ساخت آن را آغاز كرده اند و اگر ضروري است چگونه آن را نيمه كاره رها؟ كرده اند بنابراين تقاضاي ساكنان محدوده خيابان آبشار اصفهان تسريع در اتمام عمليات ساختماني و افتتاح پل الغدير است. از طرف اهالي - ابراهيمي o احداث بزرگراه آيت ا... سعيدي سال گذشته بر اساس آمار منتشره گفته شد قيمت زمين در منطقه 18 نسبت به مناطق 20 گانه شهر تهران كمترين ارزش را دارد و اين ارزيابي درستي است زيرا با توجه به اين كه جاده ساوه تنها ورودي به منطقه 18 است و حوادث ناگوار در اين جاده بركسي پوشيده نيست، متاسفانه چون كار ساخت وساز بزرگراه آيت ا.. سعيدي به كندي پيش مي رود و احداث بزرگراه به عهده شهرداري 9 18 منطقه و 19 واگذار شده كه ظاهرا هماهنگي لازم را ندارند بنابراين از شهردار محترم تهران تقاضا دارد براي تسريع در ساخت اين بزرگراه اقدام قاطع مبذول دارند. كابلي o يك نام براي دو خيابان! در چهارراه پونك واقع در منطقه شهرك غرب دو خيابان وجود دارد كه براي هر دو با يك نام (خيابان پونك باختري ) تابلو نصب شده است و نصب اين تابلو در دو خيابان امكان دادن آدرس را با مشكل روبه رو كرده است. حتي ماموران پست نيز براي تحويل مرسوله هاي پستي دچار مشكل مي شوند. انتظار ساكنان محل از شهرداري تغيير نام يكي از اين دو خيابان و نصب تابلو با نام جديد است. خانم كامكار o تعداد بازرسان را زياد كنيد در ايستگاه ايست و بازرسي شهيد نوري بين شاهرود و سبزوار هر اتوبوس بايد براي بازرسي يك الي يك و نيم ساعت منتظر بماند و اين امر موجب رنجش مسافراني است كه خسته و كوفته از يك سفر طولاني مي خواهند زودتر به مقصد برسند بنابراين تقاضا دارد تعداد بازرسان اتوبوس ها را در اين ايستگاه زياد كنند تا مسافران كمتر اذيت شوند. حسين ديواندري o بي حرمتي به قانون در ترافيك كور يكي از خيابان هاي تهران بزرگ معطل مانده بودم، نه من كه بسياري ديگر از شهروندان به دنبال روزنه اي براي فرار از اين معطلي بوديم صداي، آژير ممتد يك آمبولانس من و ديگران را به خود آورد بخصوص كه راننده آمبولانس نيز از دريچه آمبولانس از مردم مي خواست كه راه را باز كنند. به حكم وظيفه با هر زحمتي بود راه را باز كرديم. به كناري رفتيم. هنگامي كه آمبولانس از كنار ما مي گذشت ديدم راننده و دو سرنشين ديگر آمبولانس با خنده و تمسخر ظاهرا از ترفندي كه به كار برده بودند خشنود مي نمودند! اما واقعا جاي تاسف نيست كه اينگونه افراد موجب سلب اعتماد ديگران مي شوند و آيا ديگر بار هم مي توان با اين حيله مردم را گول؟ زد و آيا اين رفتار بي حرمتي به قانون و شكستن علت وجودي آژير؟ نيست! ستاره - ف