Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770126-41041S5

Date of Document: 1998-04-15

اجراي نماينده مردم تهران: قانون در قوه قضائيه مهمتر از هر سازمان ديگري است اگر قوه قضائيه تخلف كند، امنيت و عدالت در جامعه قرباني مي شود سرويس شهري: فائزه هاشمي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي عصر ديروز در سالن اجتماعات وزارت كشور در جمع شهروندان بازديد كننده از نمايشگاه تهران امروز سخنراني كرد. به گزارش خبرنگار ما حاضران در مراسم كه اغلب آنها را دانشجويان تشكيل مي دادند در ابتداي ورود خانم فائزه هاشمي به سالن، با شعار كرباسچي آزاد بايد گردد از وي استقبال كردند. نماينده مجلس شوراي اسلامي در ابتدا با تشكر از حاضران گفت: اگر امروز درخدمت شما هستم به عنوان يك شهروند، به عنوان يك نماينده مجلس و به عنوان نماينده آقاي كرباسچي سخن مي گويم زيرا يكي از كساني كه به من در تهران راي داده آقاي كرباسچي بوده است. وي با ذكر خدمات گرانقدر شهردار تهران در اصفهان و تهران گفت: آقاي كرباسچي نيازي ندارند كه بنده بخواهم درباره توانايي، لياقت و مديريت ايشان حرفي بزنم اما همه مي دانند كه خدمات منحصربه فرد ايشان از استانداري اصفهان شروع شده و در ساماندهي و سازندگي تهران به اوج رسيده است. وي اضافه كرد: آباداني شهر، گشودن خيابان ها و بزرگراه هاي تازه همه شاهدي برمديريت توانمند آقاي كرباسچي هستند و امروز با افتخار مي گويم كه خدمات فرهنگي و ورزشي شهردار تهران، فعاليت هاي دو سازمان فرهنگي و ورزشي را تحت شعاع قرار داد و بايد بگويم تمام كارهاي فرهنگي و ورزشي كشور در طول چند سال گذشته به اندازه گوشه اي از فعاليت هاي آقاي كرباسچي نبوده است. وي حضور آقاي كرباسچي در ميدان سياست را موجب توسعه سياسي جامعه دانست وگفت: تا قبل از تشكيل گروه كارگزاران مردم براي شركت در انتخابات چندان شورو شوقي نداشتند ولي پس از فعاليت سياسي كارگزاران جمعيت زيادي به صحنه آمدند و در انتخابات شركت كردند و گروه هاي ديگر سياسي هم كه به كناري رفته بودند پس از ورود كارگزاران به ميدان سياست، آنها نيز فعاليت خود را شروع كردند، اين حضور گسترده موجب شد كه بيگانگان به اين نكته واقف شوند كه مردم پاي انقلاب خود ايستاده اند، در اين تغيير نگرش خارجي ها آقاي كرباسچي نقش عمده داشتند. نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه اتهامات آقاي كرباسچي به استنادسخنان آقاي يزدي رئيس قوه قضائيه نبايد موجب بازداشت ايشان مي شد گفت: حتي اگر اين اتهامات درست باشد بايد تخلفات ايشان در ديوان عدالت اداري بررسي مي شد و اينكه بعد از اين قضيه و اعلام نظر آقاي يزدي كه آقاي كرباسچي برداشت شخصي نكرده است شهردار تهران به زندان مي رود، نشان دهنده تناقض است. خانم فائزه هاشمي همچنين گفت: بازرسان جناب آقاي خاتمي اعلام كرده اند دربررسي پرونده شهرداري توسط قوه قضائيه تخلف صورت گرفته و 11 مورد را گزارش كرده اند و اگر ما اعتراض داريم اين اعتراض به تخلفاتي است كه در قوه قضائيه صورت گرفته است چرا كه اگر قوه قضائيه تخلف كند، امنيت و عدالت در جامعه قرباني خواهد شد. وي با اشاره به اين كه بايد روند صحيح قضايي در پرونده شهرداري تهران پيگيري شود گفت: همانطور كه آقاي يزدي اعلام كردند پرونده شهرداري ملي است و به همين خاطر دو قوه در آن دخالت كرده اند و به طور قطع اقدام موثر حضرت آيت الله خامنه اي مقام معظم رهبري براي تشكيل جلسه سران سه قوه نيز حكايت از اهميت اين پرونده دارد، زيرا فقط در زمان جنگ و بحران هاي بزرگ سران سه قوه دور يكديگر جمع مي شوند. نماينده مردم تهران همچنين گفت: در شرايطي كه بحث نشست سران سه قوه مطرح بود آقاي محسني مصاحبه كرده و راه را براي حل و فصل منطقي مي بندد و در شرايطي كه بازداشت آقاي كرباسچي مورد اعتراض قرار مي گيرد، بدون حضور وكيل قرار بازداشت تاييد مي شود. آيا اين حركات نشان دهنده آن نيست كه عده اي مايل نيستند اعتبار و اقتدارنظام جمهوري اسلامي محفوظ؟ بماند فائزه هاشمي عدم ملاقات وكيل آقاي كرباسچي با وي را غير قانوني دانست و گفت: در حالي كه آقاي يزدي مي فرمايند كه قبل از احراز جرم نبايد اتهام افراد اعلام شود چگونه خلاف بخشنامه آقاي يزدي عمل؟ مي شود آيا اين حركات نشان دهنده آن نيست كه پرونده شهرداري تهران سياسي؟ است وي با اشاره به اينكه تنها آرامش مي تواند موجب حل و فصل قضايا شود گفت: شايد عده اي بخواهند با حركات خود آرامش جامعه را به هم بزنند و از آب گل آلود ماهي بگيرند اما ما نبايد كاري كنيم كه خواسته آنها تحقق پيدا كند زيرا در آن صورت امنيت و عدالت در جامعه ضربه خواهد ديد. وي قوه قضائيه و مجريه را دو ستون كشور دانست و گفت: اگر براي هر كدام از اين دو قوه اتفاقي بيفتد، عدالت، امنيت و مصلحت نظام آسيب خواهد ديد. اگر مي گوييم قوه قضائيه از روند خود خارج شده است بايد سعي كند در اجراي قانون كوشا باشد و اين ضرورت براي قوه قضائيه بيش از ديگر سازمانها اهميت دارد. در پايان سخنراني خانم فائزه هاشمي عده اي كه گويا بعدازظهر ديروز در مقابل دانشگاه تهران هم تشنج ايجاد كرده بودند با شعار غارتگر بيت المال اعدام بايد گردد جو جلسه را به تشنج كشيدند. در مقابل دانشجويان با شعار مرگ بر طالبان نيز به آنها پاسخ دادند و سپس ايجادكنندگان تشنج در جلسه پا به فرار گذاشتند.