Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770126-41040S1

Date of Document: 1998-04-15

ديدگاههاي آيات عظام درباره پرونده شهرداري تهران مردم آن را سمبل ناامني، جوسازي و پرونده سازي مي دانند آيت الله موسوي اردبيلي: آقاي كرباسچي را 80 درصد مردم قبول دارند. اگر من در راس قوه قضائيه بودم چنين كاري را (بازداشت كرباسچي ) نمي كردم. آيت الله نوري همداني: كفايت و مديريت آقاي كرباسچي در شهر تهران باعث سربلندي و سرافرازي است سرويس شهري: جمعي از شهرداران مناطق 20 گانه هفته پيش در قم باحضرات آيات عظام موسوي اردبيلي، يوسف صانعي، مكارم شيرازي، نوري همداني و اسدالله بيات ديدار كردند. در اين ديدارها حضرات آيات ديدگاههاي خود را درباره مسائل شهرداري تهران و بازداشت آقاي كرباسچي بيان داشتند كه در پي مي آيد. آيت الله اسدالله بيات من در مجمع هم عرض كردم. وقتي ماجراهاي شهرداران دستگير شده را شنيدم شديدا در اثر تاثر از اين موضوع گريه كردم. آقايان گريه علما را به باد مسخره گرفتند. البته آقايان اشتباه مي كنند. از اين جريانات در طول تاريخ زياد بوده و اين نوع ستم ها حتما تاوان خود را پس خواهد داد. من به اين آقايان به عنوان هشدار عرض مي كنم كه به درون خود مراجعه كنند و ببينند قضاوت آنها در مورد آقاي كرباسچي چگونه من است مجموعه اين قضايا را به يكي از بزرگان عرض كردم. ايشان گفتند: مي دانم و براي استخلاص آقاي كرباسچي دعا مي كنم. بايد روي موارد اتهامي كار جدي حقوقي صورت بگيرد. شما يا بنا گذاشته ايد نفهميد و يا موارد را سليقه اي عمل مي كنند و يا از جاي ديگري القاء شده است. در مورد اتهام اختلاس به آقاي كرباسچي بايد بگويم كه در مورد اختلاس مسئله تصاحب شخصي مطرح است و اين معناي صريح قانون براي اختلاس است اما در مورد اتهام آقاي كرباسچي اولا تملك و تصاحب شخصي نبوده بلكه مسئله هدايايي بود كه در اختيار ايشان بوده كه به وزير كشور اهدا شده و وزير كشور هم جهت مصارف مختلف در اختيار ديگران قرار دادند. مسئله ديگر در مورد اتهام اختلاس اين است كه بايد دلايل و قرائن تاييد شده وجود داشته باشد. اما گرفتن اعترافات از طريق شكنجه ديگران كافي نيست. همچنين برداشت شخصي قاضي هم كافي نيست. من نمي دانم آيا اين آقايان قاضي، حقوقدان هم هستند. اساسا ماده اي كه مربوط به اختلاس و ارتشاء است با وضعيت آقاي كرباسچي تطابق اينها ندارد مدتها دنبال اين بودند كه حيثيت آقاي كرباسچي رااز بين ببرند. روحيه تسليم ناپذيري و آزادگي آقاي كرباسچي از يك طرف وحسادتهاي يك عده از طرف ديگر باعث شد كه عده اي تحريك بشوند و يك مدير موفق را زير سئوال ببرند. و ما در طول تاريخ مبارزات از اين نوع فشارها ديده ايم. در موردشكنجه ها بايد يك كار جدي حقوقي بشود. همچنين اگر تعمدي در كار قاضي نباشد بايد آقاي كرباسچي سريع آزاد شود و در صورتي كه قاضي عمدا اين كار را انجام داده باشد بايد پنج سال از خدمت منفصل شود. نكته دوم اينكه آقايي كه مطرح نمودند شهرداري يكصد ميليارد تومان بدهكار است، واقعيت اين است كه احتمال توطئه وجود دارد. آقاياني كه ترس از تهاجم فرهنگي دارند اكنون زمينه هاي تهاجم فرهنگي توسط اين آقايان و با دست خودشان فراهم اگر مي شود آقاي كرباسچي نبود ما اصفهاني به اين زيبايي نداشتيم. پايتختي تهران قرار بود به جاي ديگري منتقل شود و اين مسئله ميلياردها تومان براي اين ملت ضرر مالي داشت چرا آقايان اينها را نمي بينند. همه اينها برخورد با آقاي خاتمي است. اينها پيش بيني مي كردند آقاي خاتمي بيش از صد روز نماند. آقاي خاتمي در بعد خارجي و در بعد داخلي فضاي نفس كشيدن ايجاد كرده است و اعتقاد اين است كه اينها مي خواهند بحران ايجاد كنند و فكر مي كنند كه اگر بحران ايجاد كنند به پاي آقاي خاتمي تمام مي شود در حاليكه اقدام آنها به اين معنا خواهد بود كه روحانيت و رهبري و دين نمي تواند كشور را اداره كند در حالي كه اقدام آنها به اين معنا خواهد بود كه دين با زيباسازي و عمران مخالفت اين دارد كارها باعث مي شود آقاي كرباسچي موفق تر از گذشته به كار ادامه دهد. قوه قضائيه به گونه اي عمل كرده كه مردم قوه قضائيه را سمبل ناامني وسمبل جوسازي و پرونده سازي مي دانند. آقاي كرباسچي سابقه حوزوي درس دارند، خوانده اند، مقيد و متعهداند. آقاي كرباسچي جهاني فكر مي كنند. در كارهاي اجرايي، ايشان نمونه اي ارزنده است. در دوران سازندگي هر پروژه ايشان برجستگي خاصي داشت. از نظر آزادگي آقاي كرباسچي شخصيتي برجسته است و فردي است با شخصيت. كرباسچي سند توانمندي مديريت اجرايي و نظام اسلامي است و تهمت اختلاس به او ظلم و ستم و خيانت است. من آقاي كرباسچي را از دوران طلبگي مي شناسم اگر اين مسئله سريع حل نشود نه در تهران آباداني و عمران خواهيم ديد و نه در مراكز اداري و شهرداري. اصل قضيه اتهام اختلاس به آقاي كرباسچي دروغ و يك جريان سياسي است. در دوراني كه آقاي خاتمي مسائل دنياي اسلام را در خارج مطرح كرده، كشورهاي اسلامي به دنبال ارتباط با ما هستند و ساير كشورها علاقمند به سرمايه گذاري در ايران هستند، آنها به اين ترتيب امنيت سرمايه گذاري در ايران را به خطر انداخته اند. چرا كاري مي كنيد كه نتوانيم با ريال خود مشكلات اقتصادي خود را حل كنيم. چهره آقاي كرباسچي موفق و بشاش و سربلند است و اين شيوه قضا، نه شيوه قضاوت غرب است و نه شيوه قضائي اسلام. آيت الله نوري همداني كفايت و مديريت آقاي كرباسچي در شهر تهران باعث سربلندي و سرافرازي است و خدمات ايشان در اصفهان مشخص است. مسائل مربوط به قوه قضائيه كه از دسترس ما خارج است اما در مراجع قضائي بايد حيثيت و شئون اشخاص حفظ شود. بايد اين مطالب نوشته شود و مراجع قضائي بايد بتوانند پاسخگو باشند. آنچه موجب ترديد است بايد نوشته شود و اين مسائل از قوه قضائيه سئوال مي شود. به قول حضرت امام ( ره ) ما مامور به وظيفه هستيم و نه خدمتها نتيجه و مديريتها بايد مورد توجه واقع شود. همچنين موقعيت فعلي مملكت بايد حفظ شود. آيت الله موسوي اردبيلي امام مي فرمودند هر كاري را علني انجام دهيد. حسن مسئله آقاي كرباسچي اين است كه خدماتش علني است. حال آنها كه مخالف او هستند از اين قضيه هستند چون مردم نسبت به اين خدمات آگاه هستند. قبل از آمدن آقاي كرباسچي و همكارانش، تهران فقط يك ده بزرگ بود و از زمان آقاي كرباسچي تهران به شهر تبديل شد. شهري آباد. كرباسچي تهران را شهر نمونه اي قرار داده است. اما اين كارها ماده قانوني نمي شود. اكنون دوراه وجود يكي دارد پيداكردن راه قانوني و دومي ايجاد هيجان عمومي. در حال حاضر همينقدر كه افراد مصاحبه و صحبت مي كنند خوب اما است نظام را چه بايد؟ كرد من شخصا خيلي فكر كردم كه وظيفه شرعي من ؟ چيست از من به تنهايي كاري ساخته چون نيست نه سمتي دارم و نه مي توانم دستور بدهم. من قدرتي ندارم مگر اينكه خواهش وتمنا كنم. ولي براي يك مسئله روشن اين را نمي توان مطرح كرد. اما مجوز فعاليت هاي آقاي كرباسچي را آقاي هاشمي داده است. پس ايشان بايستي صحبت كند. چون اين مقداري كه ما راجع به نظام متاثريم اينها هم متاثرند. يقينا اگر من در راس قوه قضائيه بودم چنين كاري انجام نمي دادم. آقاي كرباسچي را درصد 80مردم قبول دارند. من هم در تاثر با شما شريكم. امامن هم مثل شما نمي توانم كاري انجام دهم ولي مي دانم اين كارها به صلاح نظام نيست و به ضرر اسلام است. آيت الله صانعي نكته اول، چرا آقاي كرباسچي شهردار محترم گرفتار زندان شده؟ است بعضي تحليل ها مي گويد به ايشان حسد برده شده كه اين تحليل درست نيست. چون حسد برنده بايد بتواند مثل ايشان باشد. از طرف ديگر خدمات ارزنده اي توسط آقاي كرباسچي انجام گرفته و هيچكس با خدمت دشمن نيست. سوم اينكه گفته مي شود اين كار جهت تضعيف دولت آقاي خاتمي است. اما اين القاء هم درست نيست. دولتي كه بيست ميليون راي مستقيم و ده ميليون راي غيرمستقيم دارد را نمي توان با گرفتن پنجاه نفر تضعيف كرد. دولت وقتي تضعيف مي شود كه مردم پشتيبان آن نباشند. دولت آقاي خاتمي دولتي است با پشتوانه مردمي كه علاقه مردم هر روز به آن بيشتر خواهد شد. اگر زندانهاكمك كنند كه اين علاقه بيشتر شود، قوت است. اماتحليل قوه قضائيه كه اختلاس را مطرح كرده تحليل ديگري است. در قوانين و در دين اختلاس به معناي دزدي مي آيد. اختلاس يعني كسي اموال دولتي را به نفع خود يا ديگري تملك كند. اما چيزي كه در مورد ايشان مطرح مي كنند اختلاس نيست. من عامل را چيز ديگري مي دانم. آن قطع ارتباط روحانيت با ايشان است. احتمال اختلاس در مورد ايشان وجود ندارد. مسئولين نظام دست به اختلاس نمي زنند. مخصوصا كساني كه قبل از انقلاب زندان رفته اند. اگر كسي بخواهد كار توسعه انجام دهد ديگر نمي تواند جيب خودرا پر كند و كسي كه جيب خود را پر مي كند ديگر نمي تواند كاري انجام دهد. اما امروز چه بايد؟ كرد من به همه مديران نظام عرض مي كنم كه دشمن مي خواهد ما ضعيف مي خواهند شويم ميزان كار پايين بيايد. در اين صورت خواهند گفت كه آقاي خاتمي نتوانست. اما راه حل اين مشكل؟ چيست اين يك معضل اجتماعي است. چه معضلي از اين بالاتر كه هيئت دولت ابرازتاسف مي كند و قوه قضائيه هم مي گويد از نظر قانوني نمي تواند كاري انجام دهد. طبق بند 8 از قانون 110اصل اساسي اين مشكل مي تواند از طريق مقام معظم رهبري حل شود. اين معضل مي بايست توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام حل شود. آيت الله مكارم شيرازي من از اين ماجرا متاثرم. مبارزه اي شروع شده و داغتر مي شود. در اينكه آقاي كرباسچي به تهران خدمت كرده اند ترديدي نيست. تصور اين است كه در گذشته برنامه هاي شهرداري خيلي قانونمند نبوده و يك سلسله مقرراتي داشته و بر اساس آن عمل مي كردند كه شايد نشود به آن قانونمندي گفت. در ساير شهرها هم اين مسئله وجود داشته است. گفته مي شد براي آباداني شهر نمي توان پايبند قوانين بود و يك سلسله سوءتفاهم هايي هم وجود دارد. اما مجموعه اين مسائل سبب نمي شود كه در اجتماع بحران ايجاد شود. در حال حاضر مسائل اصلي جامعه رهاشده و مسائل فرعي مطرح است و اين خطرناك است. در حال حاضر مسئله تورم روزبه روز شديدتر مي شود. تهاجم فرهنگي و تبليغاتي دشمن شتاب بيشتري مي گيرد. جامعه ما در حال حاضر جامعه سالمي نيست و بيمارگونه شده. مسائل اصلي فراموش بنده شده معتقدم اين اختلافات تا اينجا نمي بايست ادامه مي يافت. ولي حالا كه چنين شده چه بايد ؟ بكنيم من معتقدم حل اين بحران از طريق لشكركشي هاي گروهها امكان پذير نيست. اين نه تنها كمكي به حل بحران نمي كند بلكه مشكل ايجاد مي كند. بايد عقلاي قوم در كنار هم بنشينند و نه تنها مسائل شهردار تهران بلكه ساير مسائل را بطرف نمايند. آقاي خاتمي بايد پادرمياني كنند و در يك محيط آرام با سران قوا بنشينند و مسائل را حل كنند. با جنگ گروهها و لشكركشي نمي توان مشكل را حل كرد. بايد فرمولي براي حل اين مشكلات برداشت. فرض كنيد گروه زيادي درتهران به نفع شهرداري بلند شدند، گروه ديگري هم بلند خواهند شد وآنهايي كه پرونده در دست آنهاست محكم تر خواهند شد. به تعبير آقاي خاتمي ما مي خواهيم گفتگوي تمدنها را داشته باشيم. آيا در صورتي كه مشكلات خود را حل نكنيم چگونه مي توانيم. اگر مسائل در شكل تعصبات بيافتد چه بايد؟ كرد چگونه بحران را فراموش؟ كنيم اميد دشمن در به جان هم افتادن ماست. از روشهاي دشمن، ايجاد سوءظن است. در اين گروه اين سوءظن ايجاد شده كه دارند رئيس جمهور را تضعيف مي كنند و در آن گروه سوءظن تضعيف رهبري است. در اين صورت صلحي ايجادنمي شود. پيامبراكرم (ص ) مي فرمايند خشونت را روي هر چيزي بگذاري آن را زشت مي كند و مدارا را روي هر چيزي بگذاري آن را زيبا مي كند. طبيعت جنگ خشونت است. خشونت در مبارزات و مسائل سياسي بايد به محبت گذاشته شود تا زيبا گردد ما هنوز به بن بست نرسيده ايم و مي توانيم مسائل مربوط به شهرداري تهران را حل كنيم. اما استفاده از راههاي ديگر به بن بست رسيدن است. نگوييد در شهرداري تخلف نبوده است. در حوزه هم ممكن است تخلف باشد. نبايد در دست اندازهاي جناحي انداخت. شما هم به نوبه خود كمك كنيد. بايد دعا كرد بحران حل شود وگرنه به جاهاي بدي خواهد بايد رسيد دعاكرد تا اين آتش ها خاموش شود. گاهي پديده اي در اجتماع ايجاد مي شود كه تا ساليان زياد آثاري از خود برجاي دارد. اگر در گوشه و كنار شهر تخلفاتي صورت بگيرد براي شهرداران ايجاد مشكل خواهد شد. شما كارهايي را كه به عنوان دلسوزي انجام مي داديدهمچنان با دلسوزي انجام دهيد. من معتقدم اين مسائل بايد به صورت مستدل و منطقي در اختيار مسئولين قرار گرفته و به آنها گزارش شود.