Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770126-41038S2

Date of Document: 1998-04-15

دستاوردهاي ديدار با كويت براي تيم ايران مثبت بود عليرضا منصوريان در غياب كريم باقري و مهدوي كيا، مسئوليت بيشتري را در خطمياني به عهده گرفته بود. او زننده تنها گل تيم ايران درمقابل كويت از روي نقطه پنالتي بود كه روي آن بحث بسيار است. خط مياني ايران در ديدار با كويت در ارتباط مستقيم با خط دفاع و تركيب كلي دفاعي بازي كرد. ايويچ به دنبال خط دفاع آرماني است سرويس ورزشي: ايويچ به دنبال؟ چيست اين سئوال در ذهن تمام علاقمندان به فوتبال شب گذشته بارها تكرار شد و هركس به فراخور قدرت تجزيه و تحليل خود جوابي گرفت و يا لب به انتقاد گشود و از ايويچ قطع اميد كرد. تيم ملي ايران بدون چهار بازيكن برجسته و برتر خود ( دايي، عزيزي، باقري و مهدوي كيا ) بازي قابل انتقادي درمقابل تيم يكدست، اما متوسط كويت انجام داد. آنچه در نماي كلي تيم كاملا مشهود بود، كلاس پائين و عدم هماهنگي و پيداكردن نفرات در فضاهاي مختلف زمين بود. به نظر مي رسيد به دليل عدم آشنايي بازيكنان با يكديگر، حركت هاي تيمي ناقص و بدون حساب است بازيهاي انفرادي نيز هرگز نتوانست از قالب تكنيك هاي ابتدايي فراتر رود و تبديل به تاكتيك انفرادي شود و در قالب حركت تيمي قرار گيرد. تماشاگر عادي، تيم ايران را بدون برنامه و تاكتيك مي ديد و معتقد بود كه اين تيم هرگز نمي تواند پاسخگوي خواسته هاي او باشد و در جام جهاني به نتايج قابل قبولي دست پيدا كند، اما از نگاه ديگر نقشه هاي دورانديشانه ايويچ به چشم آمد، او به دنبال پيدا كردن خط دفاعي مورد نظر خود است و كاملا دريافته كه براي دفاع آخر هيچ بازيكني فعلا و براي جام جهاني بهتر ازپيرواني نيست، بالاخره تجربه بازيهاي او در اين پست مي تواند از تعداد اشتباهات او بكاهد و بقيه بازيكناني كه در اين پست آزمايش شدند جوابگوي خواسته هاي ايويچ نبودند و به ناچار پيرواني در اين نقطه ثابت خواهد بود و تصميم منطقي نيز اينگونه ايويچ است با آگاهي از ضعف دفاعي چندين شيوه را تجربه مي كند و در بازي با كويت قالب ( ) 244 را برگزيد تا شايد با ثابت نگه داشتن چهار مدافع بتواند درصد كار دفاعي را بالاتر ببرد و انرژي مورد نظر را بازيكنان در زمان دفاع مصرف طبيعي كنند است كه براي چنين تاكتيكي بازيكناني بايد در خط دفاعي قرار گيرند كه قدرت دفاع آنها بيشتر از حمله باشد و استاداسدي، پاشازاده، خاكپور و پيرواني اين ويژگي را بيشتر دارا هستند. در شيوه ( ) 244 نقش بازيكنان مياني به مراتب سنگين تر از شيوه ( ) 253 است و شعاع حركت آنها در عرض و طول زمين بايد بيشتر و دقيق تر باشد، درواقع اين خط بازيكنان كاملتري را طلب مي كند كه ايويچ در غياب مهدوي كيا و باقري با استيلي، دين محمدي، ميناوند و منصوريان هدف خود را جستجو كرد كه تا حدودي از اين مجموعه رضايت داشت اما زماني كه تفاوتهاي موجود در بازيكنان كويت با آلمان و يوگسلاوي را پيدا كنيم، به بازي كم تحرك هافبكها بيشتر پي مي بريم. ايويچ با آزمايش و ارزيابي هاي بسيار قصد دارد تا از تركيب خط دفاع و مياني، دوسوم زمين را با كمترين روزنه و فاصله پوشش دهد و اگر به اين خواسته و برنامه خود برسد، تيم ما در جام جهاني يك حريف ساده آسيايي براي مدعياني چون آلمان و يوگسلاوي نخواهد بود. به نظر نگارنده بازي ديشب با كويت دستاوردهاي مثبتي براي ما در برداشت كه درنهايت براي فرانسه به كمك ما خواهد آمد. در ارزيابي فردي بازيكنان نمي توان به نتيجه تيمي رسيد و ايويچ نيز به دنبال بازيكني است كه بتواند در تاكتيك ها خوب انجام وظيفه كند. ايويچ هنوز مسئوليت هاي انفرادي را در كارهاي شروع مجدد آغاز نكرده است و برنامه تيمي را به ديگر برنامه ها ترجيح مي دهد و فكر صحيح نيز اينگونه است بازي با كويت هر نتيجه اي كه در برداشت براي هدف مورد نظر ايويچ چندان مهم نبود، او سير تكميلي كار تيمي خود را دنبال مي كند و از هيچ چيز و هيچكس غافل نيست. بايد به او اعتماد كرد. ايران يك - كويت يك گلها: جمال مبارك ( ) 15 براي كويت عليرضا منصوريان ( ) 60 از روي نقطه پنالتي براي ايران داور: احمد ابهران كمك ها: محمد پيروز رام و كريم اصغرزاده اخطار: علي اكبر استاد اسدي از ( ايران ) و عبدالعزيز هندي از (كويت ) تماشاگر: بيش از 25 هزار نفر تبريز، ورزشگاه جهان پهلوان تختي تيم ايران: احمد رضا عابدزاده، محمد خاكپور، (از دقيقه نادر 72 محمدخاني ) افشين پيرواني مهدي پاشازاده علي اكبر استاد اسدي، مهرداد ميناوند، حميد استيلي، عليرضا منصوريان سيروس دين محمدي علي لطيفي (از دقيقه 46 عليرضا اكبرپور ) عليرضا امامي فر (از دقيقه 88 بهنام سراج ) سرمربي: توميسلاو ايويچ تيم كويت: خالد الفضلي، عبدالعزيز هندي، جمال مبارك، منير الشمري فوادالمرزوق حسين الخضري ( ايمن 65 الحسيني ) احمد الطيبي، بدر الحاجي، بشار جاسم عبدالله، الهويدي عصام سكين (از دقيقه 77 صالح تريكي ) سرمربي: ميلان ماچالا لحظات حساس بازي دقيقه يك: نخستين خطر را كويتي ها خلق كردند كه همكاري بشار عبدالله و جاسم الهويدي كرنر اول بازي را در پي داشت. دقيقه: كويت 15 با همكاري خوب خط مياني و حمله اش روي كرنر نواخته شده ازبدرالحاجي با ضربه غافلگيرانه جمال مبارك به گل رسيد. در به ثمر رسيدن اين گل خط دفاعي تيم ايران در جايگيري و زير نظر گرفتن مهاجمان حريف اشتباه محرز داشت. دقيقه: روي 27 كرنر منصوريان پاشازاده پروازي بلند داشت كه توپش با اختلاف ناچيزي از بالاي دروازه به اوت رفت. در 38 43 دقايق و 44 تيم ايران براي رسيدن به گل تساوي روي دروازه كويت خطرآفرين شد كه دفاعهاي حريف به همراه خالد الفضلي با هوشياري مانع از شكل گيري حملات تيم ايران شدند. دقيقه: عابدزاده 49 براي چندمين بار در بازيهاي باشگاهي و ملي دست به حركتي خطرناك در محوطه جريمه زد كه نمايش وي در دريبل و فريب مهاجم كويتي درميدانهايي چون جام جهاني و آن هم در مقابل مهاجماني حرفه اي مي تواند تاوان سنگيني به همراه داشته باشد. دقيقه: شوت 51 سنگين ميناوند با فاصله اي ناچيز از كنار دروازه كويت گذشت. دقيقه: عليرضا 60 اكبرپور پس از آنكه در دقيقه 53 نتوانست از فرصت مناسببدست آمده قبلي بخوبي استفاده كند، در اين دقيقه با عبور از سه مدافع كويتي به زمين غلتيد و در شرايطي بودارابهران قاضي ميدان نقطه پنالتي را نشان داد كه درپي ضربه جنجالي منصوريان و اعتقاد داور به گل، اعتراض بازيكنان تيم ميهمان را موجب و لحظاتي در بازي وقفه پيش آمد. بعد از گل تساوي ايران، هر دو تيم با روي آوردن به يك بازي احساسي حملاتي روي دروازه يكديگر داشتند كه حاصلي براي دو تيم در بر نداشت و در نتيجه بازي تغييري به وجود نيامد. در حاشيه... بازيكنان تيم ملي به خاطر درگذشت سيروس قايقران كاپيتان سابق تيم ملي همگي با بازوبند مشكي وارد زمين شدند. حضور 30 هزار تماشاگر تبريزي و تشويق يكپارچه آنان از تيم ملي ايران از نكات قابل توجه بود. براي اولين بار به همراه خبرنگاران خارجي كه براي پوشش اين ديدار به تبريز آمده بودند يك خبرنگار زن نيز در كنار زمين مسابقه ديده مي شد. بدرالحاجي بازيگردان و بهترين بازيكن تيم كويت در اين مسابقه بود. كويتي ها بعد از زدن ضربه پنالتي منصوريان به عنوان اعتراض چند دقيقه اي زمين مسابقه را ترك كردند كه با وساطت و پادرمياني مسئولين حاضر در ميدان دوباره به زمين بازگشتند. احمد ابهران داور اين مسابقه قضاوت نامتعادل و ضعيفي داشت. مهدي مهدوي كيا تمرينات اختصاصي خودرا زيرنظر پزشك دوم تيم ملي ادامه داد. كويتي ها درخواست برگزاري مسابقه را در ساعت 18 داشتند آنها دليل اين امر را نبود نوركافي ورزشگاه تختي تبريز عنوان مي كردند. شبكه تلويزيوني پلاس فرانسه به سرپرستي نگار زكي با مجوزي كه ازمسئولان وزارت ارشاد داشت به تهيه فيلم و گزارش از تمرينات تيم ملي فوتبال ايران پرداخت ازتوميسلاوايويچ راجع به تيم ملي سئوالاتي كرد. خبرنگاران شبكه تلويزيوني بي بي سي كه روز گذشته در هتل محل اقامت ملي پوشان نيز حضوريافته بودند همچنين از تمرينات تيم ملي فوتبال ايران فيلم و گزارش تهيه كردند. توميسلاو ايويچ با خبرنگاران خارجي مستقر در ورزشگاه حاضر به انجام گفت وگو و مصاحبه بود اما با خبرنگاران ايراني همچون بيگانه ها رفتارمي كرد. آسيبديدگي ستار همداني، رضا رضائي منش برطرف شده بود و اين دو همپاي ساير بازيكنان تيم ملي به تمرين پرداختند.