Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770126-41037S2

Date of Document: 1998-04-15

زنان ناشر به پشتيباني بيشتري نياز دارند زنان ناشر در اولين حركت جمعي (بخش پاياني ) اشاره: در بخش پاياني گزارش مربوط به برگزاري نخستين نمايشگاه زنان ناشر، كم و كيف برپايي اين نمايشگاه و اثرات آن از قول زنان ناشر شهرستاني بررسي شده است. استقبال شهرستانيها از نمايشگاه، تنها منحصر به مشاركت زنان ناشر نبود بلكه حضور فعال زنان از شهرستانهاي مختلف، كرمان، تبريز، مشهد و ديگر شهرهاي كشور بسيار چشمگير بود. فاطمه جان لو، دانشجوي رشته علوم اجتماعي كه از كرمان براي ديدن نمايشگاه آمده است در مورد انگيزه اش براي اين سفر مي گويد: چون خيلي مايل بودم با خانم هايي كه در اين نمايشگاه آثارشان را عرضه مي كنند آشنا شوم; وقتي خبر برگزاري آن را در روزنامه جامعه ديدم، تصميم گرفتم حتما هنگام برگزاري نمايشگاه به تهران بيايم. چون تا آنجا كه من مطالعه داشته ام از سال 1920 به اين سو در اروپا، امريكا و ديگر كشورها، در مورد مسايل زنان كار مي كنند ولي دراينجا اين مسايل به كندي پيش مي رود. و خيلي وحشتناك است اگر زن ايراني از حقوق انساني خود غافل باشد، چه برسد اگر ازحقوق اجتماعي خود اطلاع درستي نداشته باشد. من از ميان ناشران زن تنها با خانم لاهيجي مدير انتشارات روشنگران ازطريق كتابهاي منتشر شده و از ميان پيام نشريات، هاجر و پيام زن آشنايي دارم. آيا علت اين آشنايي محدود، كمبود كتاب و نشريه در اين زمينه است يا مشكل در نبود توزيع مناسب در شهرستانها و يا مسايل ديگري؟ است وي مي گويد: در شهرستانها مشكل توزيع به خوبي به چشم مي آيد. همين مجله زنان تا قبل از شماره 30 و افزايش تيراژ در شهرستانها بسيار ناياب بود و من با همه علاقه اي كه به پيگيري مسايل زنان دارم اصلا آن را نمي شناختم. البته مدتي است كه بيشتر مي توان آن را در شهرستانها يافت. به اين ترتيب ما نمي دانيم چه كساني و چه انتشاراتي بيشتر روي مسايل زنان كار مي كنند ويا چه مجلاتي در اين زمينه منتشر مي شوند. به هرحال من معتقدم كه كارهاي فرهنگي در مورد زنها بايد سنجيده صورت گيرد و نبايد تفاوتها و فاصله هاي بين زن و مرد را تشديد كرد. بلكه به جاي اينكه ما از مردها دور شويم بايد همدوش و كنار آنان حركت كنيم. به نظر مي آيد كه برخي گرايش هاي فمينيستي ناخواسته اين فاصله ها را دامن مي زنند. به عبارتي فمينيسم به معني دفاع از حقوق زنان است نه مردستيزي. آن چيزي كه در ايران به غلط از آن ياد شده است. خانم جان لو در پايان صحبت هايش به دست اندركاران امور فرهنگي جامعه توصيه مي كند كه فضايي ايجاد كنند تا امكان آشنايي بيشتر با زنان ناشرفراهم آيد. خانم ديگري كه كارشناس ارشد ارتباطات است و مدت 8 سال نيز در زمينه مسايل زنان فعاليت داشته است در مورد اهميت برگزاري چنين نمايشگاههايي مي گويد: اين نوع نمايشگاهها از نظر اطلاعاتي كه به مردم مي دهند و در واقع مجموعه اي ازانتشارات زنان را كه به هرحال بخش قابل توجهي ازآن به مسايل زنان و خانواده ها اختصاص دارد درمعرض نمايش براي عموم قرار مي دهند كارمثبت و ارزشمندي مي كنند زيرا براي يك فرد علاقه مند به مسايل زنان امكان پذير است كه در سطح شهر جوياي همه اين انتشارات شوند. حتي همين كه نمايشگاه بتواند توجه وزارت فرهنگ و ارشاد را براي كمك بيشتر به ناشرين زن فراهم آورد تا بتوانند در چاپ كتابهايشان با مشكلات كمتري روبه رو شوند، حركت بسيار خوبي است. البته من از اين نمايشگاه انتظار بيشتري داشتم ولي چون اولين قدم در اين زمينه است و مي دانم ناشرين زن براي برگزاري اين نمايشگاه با مشكلات زيادي روبه رو بوده اند، فكر مي كنم نهايتا كار مثبت است و حتما ما، در قدمهاي بعدي، نمايشگاههاي پوياتر و با امكانات گسترده تري خواهيم داشت. به هرحال آنچه جاي ترديد نيست شروع چنين حركت هايي خوب است. سهيلا كرمي كه دانشجو است و از بندرعباس براي ديدن نمايشگاه آمده است نيز از توزيع نامناسب نشريات به ويژه نشريات مربوط به زنان گلايه دارد و مي گويد: در شهرستانها كتابها و نشريات مورد نظر به سختي پيدا مي شوند و به خاطر همين وقتي خبردار شدم چنين نمايشگاهي در تهران برگزار مي شود تصميم گرفتم حتما در آن شركت كنم تا از نزديك بتوانم اطلاعاتي در اين زمينه كسب كنم. فيروزه معيني از نشر آناس كه در تبريز فعاليت دارد در زمينه دستاوردهاي چنين نمايشگاهي خاطرنشان مي سازد: چون برگزاري اين نمايشگاه اولين تجربه است به هرحال دشواريها و نقصان هايي به همراه دارد اما نكته مثبت آن وجود ابتكارهاي جديدي است كه بازديدكننده را جذب مي كند. همين حضور فعال زنان اين كار فرهنگي را يك مقدار پررنگ تر مي نمايد. ملك سيما ملك از نشر نوآوران نيز مهمترين دستاورد اين نمايشگاه را پذيرش مسئوليت جمعي زنان در سازماندهي امور اجرايي نمايشگاه و گسترش فرهنگ كتابخواني ذكر مي كند.