Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770126-41033S11

Date of Document: 1998-04-15

مديرمسئول هفته نامه نويد اصفهان روز دوشنبه در جمع گروهي از دانشجويان دانشگاه اصفهان گفته است كه در نتيجه بحران پرونده شهرداري تهران رئيس قوه قضائيه بايد عوض شود. وي همچنين گفته است كرباسچي پاك و درستكار است و تنهااشكال كارش در اين بوده كه خطاي ديگران را به عهده گرفته است. انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشكي اين شهر با صدور بيانيه اي رئيس و مجموعه دستگاه قضائي را به ايجاد آشوب در جامعه متهم كردند. دربيانيه آمده است: برخوردهاي مشكوك دستگاه قضائي با شهرداري تهران، باعث اين آشوبها شده است. گفته مي شود به دنبال نوسانهاي شديد قيمت ارز در بازار سياه تهران كه از چند روز قبل آغاز و به كاهش ارزش برابري ريال در برابر ساير ارزها - به ويژه دلارآمريكا - انجاميده، صرافيهاي دوبي خريد و فروش ريال ايران را متوقف كردند. گفته مي شود كه اين اقدام به خاطر نگراني صرافها از كاهش بيشتر ارزش ريال ومتضرر شدن بيشتر آنها صورت گرفته است. پول ايران معمولا با نرخي پايين تر از قدرت برابري آن در داخل كشور در صرافيهاي دوبي معامله مي شود. تن 183 از زنان كشور طي نامه اي به رئيس جمهوري و نمايندگان مجلس نسبت به تصويب قانون ممنوعيت استفاده ابزاري از تصاوير زنان در مطبوعات اعتراض كرده اند. اين عده از زنان ابراز تعجب كرده اند كه اين طرح در زماني مطرح شد و در زماني به فكر افزودن آن به قانون مطبوعات افتاده اند كه صحبت از افزايش مشاركت اجتماعي مردم و از جمله زنان است. زنان امضا كننده اين نامه اظهار داشته اند كه گويا تدوين كنندگان اين طرح نمي دانند كه الحاق چنين تبصره اي به معناي حذف نيمي از مردم ايران از تصاويرو محتواي مطبوعات كشور است. در اين نامه تصريح شده است: در رابطه باممنوع كردن تحقير و توهين به زن (كه در ماده جديد به آن اشاره شده ) بايد گفت كه اي كاش تدوين كنندگان اين طرح از تحقيرهايي كه در قوانين به زنان روا مي شود آغاز مي كردند نه از مطبوعات كه منعكس كننده اين تحقيرها هستند.