Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770125-41029S6

Date of Document: 1998-04-14

مشاور رئيس جمهوري در مناطق آزاد تجاري صنعتي و دبيرشوراي محاكمه عالي مناطق آزاد: كرباسچي، محاكمه توسعه وسازندگي است برخورد با شهردار تهران در واقع برخورد با آقايان هاشمي رفسنجاني و خاتمي است . سرويس سياسي: مديريت كارآمدو قوي آقاي كرباسچي در متحول كردن شهر تهران مورد تاييددوست و دشمن است. مهندس مرتضي الويري مشاوررئيس جمهوري در مناطق آزاد تجاري صنعتي و دبير شوراي عالي مناطق آزاد در گفتگو با خبرنگار همشهري با بيان اين نكته در خصوص بازداشت شهردار تهران گفت: بنده هم مانند اكثريت افراد جامعه بازداشت آقاي كرباسچي را حركتي مذموم و تلخ ارزيابي مي كنم. جاي تعجب است كه شهردار تهران به اتهام سوء مديريت بازداشت مي شود. اين در حالي است كه مديريت كارآمد و قوي كرباسچي در متحول كردن شهر تهران مورد تائيد دوست و دشمن است. من به تناسب شغل و مسئوليتي كه دارم برخي از مديران اقتصادي و بازرگاني خارجي را كه به ايران مي آيند ملاقات مي كنم. بدون استثناء همه آنها مديريت كرباسچي را مي ستايند - بويژه آنهايي كه وضعيت قبل از سال 1368 تهران را ديده اند - حتي يكي از آنها به شوخي مي گفت: بايد كرباسچي را ببريم پايتخت ما را هم سروسامان بدهد. وقتي كرباسچي شهردار تهران شد من رئيس كميسيون برنامه بودجه مجلس بودم. در آن موقع يعني سال 1368 بودجه شهرداري /5 5تهران ميليارد تومان بود كه بخشي از آن از بودجه عمومي دولت تامين مي شد. كرباسچي توانست بودجه شهرداري را پس از 8 سال به 240 ميليارد تومان برساند. آيا مديريتي كه بتواند در يك دوره 8 ساله بودجه شهرداري راحدود 45 برابر افزايش دهد و به جاي كمك گرفتن از دولت به دولت كمك كند - به وسيله ساختن مدارس و فضاهاي فرهنگي و... - قوي است يا؟ ضعيف من يادم هست در آن زمان كه مابرنامه اول توسعه را مي نوشتيم مسئله تغيير پايتخت تهران جدي بود. حتي در بررسي هاي منطقه 5اوليه به عنوان نقاط مناسببراي جابه جايي پايتخت تعيين شد: گلپايگان، تفرش، خمين و دو جاي ديگر. شما مي دانيد كه تغيير پايتخت يعني هزاران ميليارد هزينه جديد و كرباسچي توانست با تمهيدات و اقداماتي اين هزينه كمرشكن را از دوش دولت بردارد. زهي تاسف كه با مديران لايق اين گونه برخورد مي شود! مشاور رئيس جمهوري همچنين در خصوص تاثيري كه بازداشت شهردار تهران بر بدنه مديريت كلان كشور مي گذارد گفت: تاثير اين اقدامات بسيار ويرانگر است و جبران ناپذير. چند روز قبل مدير يكي از واحدهاي توليدي بخش خصوصي به دفتر من آمد. او براي اين كه گريه نكند دائما لبهاي خود را گاز مي گرفت. نهايتا با گريه به من گفت: من تو را دوست دارم، با آبرو و حيثيت خود بازي نكن، امروز كه كرباسچي را گرفتند فردا نوبت تو و مديران ديگر است، بيا و استعفا كن، مديريت در اين شرايط تامين ندارد. اين مشتي از خروار است. متاسفانه دو اقدام مديريت نسنجيده، بخش خصوصي و مديريت بخش دولتي را ضربه شديد زدند وهر دو در زمان حاكميت دولت نوپاي خاتمي اتفاق افتاد. اقدام اول كه موجب تضعيف مديريت بخش خصوصي گرديد، جوسازي برخي از مطبوعات تحت عنوان ثروت باد آورده بود كه نتيجه اش خروج ميلياردها ثروت ملي از كشور و متلاشي شدن بسياري از شركت هاي مشاوره اي و پيمانكاري و همچنين مهاجرت بسياري از مهندسين و تحصيلكرده هابه كشورهاي ديگر مخصوصا خوب كاناداشد است بدانيد كه به بركت همين شعارها در پنج ماهه آخر سال، ششصد شركت ايراني دردوبي به ثبت رسيده است. اقدام دوم عبارت است ازبرخورد با مديران شهرداري كه حقيقتا تضعيف مديران دولتي را هدف گرفته است. اين اقدامات شجاعت، ريسك پذيري و تحرك را از مديران دولتي سلب مي نمايد. ديكته ننوشته غلط ندارد. مدير ترجيح مي دهد كاري انجام ندهد تا نتوانند از او مچ گيري نمايند. دبير شوراي عالي مناطق آزاد درادامه در مورد اعتبار مستندات پرونده شهردار تهران كه از سوي قوه قضاييه عليه وي اقامه شده گفت: من در مورد محتواي پرونده و مستندات آن اطلاع دقيقي اما ندارم مي خواهم بگويم اگر تمام اين اتهاماتي كه به كرباسچي نسبت مي دهند درست باشد و حتي تمام اين مبالغ را كرباسچي آتش زده باشد و يا در جوي آب ريخته باشد باز كرباسچي شايسته تكريم است نا بازخواست. من يك مثال ساده مي زنم: اگرمسئول خريد اداره يك كيلو پرتغال 200 توماني را 300 تومان بخرد او براي 100 تومان قابل نكوهش است اما اگر او در خريد يك كالاي 50 ميليون توماني 100 هزار تومان خطا كند قابل نكوهش نيست. در موسسات دولتي مرسوم است كه تنخواه دار نقدي كه ماهانه ميليون 20تومان گردش نقدي هزار 4دارد تومان خطا برايش در نظر مي گيرند (كسري صندوق ) يعني 2 در هزار و به او مي پردازند. حالا بياييم سراغ شهرداري تهران. شهرداري تهران در 8 ساله كار كلا 812 ميليارد تومان درآمد و معادل اين مبلغ هزينه داشته است. يعني گردش مالي شهرداري در اين مدت بيش از 1600 ميليارد تومان بوده است. دو در هزار مبلغ فوق /3 2مي شود ميليارد حال تومان آيا باعث تاسف نيست كه براي مبلغ اتهامي 252 ميليون تومان يعني كمتر /1 5از در ده هزار گردش مالي شهرداري اين سروصداها را راه؟ بيندازند! مرتضي الويري همچنين در خصوص زمينه هاي سياسي تشكيل پرونده عليه شهردار تهران و بازداشت وي گفت: محاكمه محاكمه كرباسچي، توسعه و سازندگي است. برخورد با شهردار تهران در واقع و در درجه اول برخورد با آقاي هاشمي رفسنجاني و در مرحله دوم برخورد با آقاي خاتمي است و به عبارت ديگر آقاي كرباسچي به خاطر انجام فعاليتهاي سازندگي در دوران آقاي هاشمي رفسنجاني محاكمه مي شود و اين محاكمه در عين حال محاكمه فردي است كه به عنوان يكي از اعضاي فعال كابينه رئيس جمهوري منتخب مردم در مصدر كار بوده است. كمي توجه به اين مسئله و جمعبندي از آن كاملا مشخص مي كند كه هدف از بازداشت شهردار تهران چيست.