Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770125-41027S2

Date of Document: 1998-04-14

تا نگويند اسيران كمند تو كمند اشاره: مولا علي ( ع ) فرموده است: لاتكن عبد غيرك قد جعلك الله حرا بنابراين دستورالعمل كه مولاي متقيان و عاشقان صادر فرموده، هيچكس نبايد طوق رقيت و هراس از ما سوي الله را به گردن افكند. بي گمان بر همين اساس بوده كه آزادي و آزادگي همواره گمشده مردان و مردمان دانشمند و شريف و نيك نفس بوده و آنان سرداده اند و تن به اسارت سرور نداده اند. به سرايش شاعر رشيدمشروطيت محمد فرخي يزدي قسم به عزت و جاه و مقام آزادي كه روح بخش جهان است نام آزادي و: آن زمان كه بنهادم سر به پاي آزادي دست خود زجان شستم از براي آزادي در زير نيز گوشه اي ديگر از نظرات فرهيختگان كشور را به نظر خوانندگان عاليقدر وفرهنگدوست مي رسانيم. بي گمان برترين داوران همان مردم و همين فرهنگمرداني اند كه انديشه هاي نوراني شان آينده فرزندان اين مرزوبوم را شكل خواهد داد. اين جملگي اظهارات، استعاره ايست بر مقابله با هواداران استبداد و سلاطين سالوس و سود و سرمايه. سرويس معارف دكتر بهاء الدين خرمشاهي اديب، مترجم و قرآن پژوه معاصر آقاي بهاءالدين خرمشاهي، اديب و قرآن شناس معاصر، بخشي از زندگينامه خود نوشت خود رابا عنوان در فرار از فلسفه، كه ضمنا به برخي روشنفكران و رجال موثر فرهنگي ايران نيز پرداخته براي ما ارسال نموده اند. از جمله اين رجال، جناب آقاي خاتمي، آقاي مهاجراني و خاصه جناب آقاي كرباسچي جايگاه قابل توجهي در اثر اخير ايشان دارند. در ذيل بخش مربوطه را به نظر خوانندگان ارجمند مي رسانيم و اميدواريم اين اثر هر چه زودتر منتشر شده و به دست خوانندگان برسد: ديگر از دولت مردان كاردان و فرهنگ پرورامروز ايران; آقاي غلامحسين كرباسچي شهردارتهران است. چند سالي هست كه ايشان به اين سمت منصوب شده است و در همين چند سال، تحولات پيدا و پنهان بسياري در زندگي شهري مردم تهران و نيز در حيات فرهنگي آنان به بار آورده است; كساني كه زباله هاي روي هم 20 30 انباشته ساله را در شهرهاي بزرگ هند به عين و عيان ديدند، بسيار بيش از ما كه نديده ايم، قدر اين پاكيزه سازي هميشگي تهران را مي دانند. حل مشكل ترافيك (در حد نسبي ) نيز ازموفقيتهاي شهرداري است سال 200 پيش كه تعداد خودرو در تهران يك پنجم امروز بود، به نظر مي رسيد كه رواني آمد و شد ( شدآمد ) شهري درهمين حد بود. گسترش آزاد راههاي شهري درچهارسوي شهر نيز همراه با احداث دهها پل وصدها پارك (بيش از 600 پارك ) و رساندن سرانه فضاي سبز تهران به فراتر از مرزهاي استاندارد جهاني، جزو خدمات شهرداري تهران است. اما آنچه براي اهل علم و اهل قلم و از نظرگاه فرهنگي حساستر و مهمتر است، تاسيس و اداره دهها فرهنگسرا است; از جمله فرهنگسراي خاوران، بهمن، انديشه، ابن سينا، ارسباران، سرو... كه عمدتا در مناطق محروم برپا شده است وكتابخانه هاي متعدد (گاه شبانه روزي ) فعال ودارالقرآن و كامپيوترخانه و تالار شطرنج و كلاسهاي موسيقي و تالار سخنراني و سخنراني هاي هفتگي وماهانه و انواع كلاسهاي درس دارد. شهر كتاب كه شعب چندگانه دارد نيز از تاسيسات فرهنگي شهرداري است، كه كتاب خارجي را با ارزيارانه دار و كتاب داخلي را با نظم و ترتيبموضوعي خاص با بهره گيري از پيشرفته ترين روشهاي كتابداري و اطلاع رساني و با همكاري تعدادي ازبرجسته ترين كتابداران و صاحبنظران امروز در ايران، اختيار متقاضيان قرار مي دهد و قيمت كتابهاي خارجي آن حتي از قيمت كتابهاي ارائه شده درنمايشگاه بين المللي سالانه اي كه وزارت ارشادبرپا مي كند ارزانتر است. (نقل ازدر فرار از فلسفه. زندگي نامه فرهنگي خود نوشت بهاءالدين خرمشاهي كه درانتشارات جامي در آستانه انتشار است ) علي دهباشي روزنامه نگار و پژوهشگر معاصر الله جميل و يحب جمال هنگامي كه چند سال پيش آقاي كرباسچي حديث فوق را شعار خود قرار داد و به عنوان شهردار از اصفهان به تهران آمد، تا زمام امور اين شهر دلمرده از سالها جنگ و خشونت و... را برعهده بگيرد، معدود بودند كساني كه اعتقادي به او داشتند. چه كساني كه تهران رااز دست رفته مي دانستند و چه كساني كه ازحكومت فقط شعارها را دريافته بودند. اما وي ثابت كرد كه فقط مرد شعار نيست بلكه كمترمرد شعار است و بيشتر مرد عمل. تا بدان حد كه تنها يكبار كلنگ مي زند و يكبار افتتاح مي كند. بنده زاده تهرانم، خيابان رضايي، هفت چنار. كودكي ام را در آن محله گذراندم. چون پا به نوجواني گذاشتم و نخواستم تامثل نوجوانهاي هم محله ام عمرم را در كوچه ها به بطالت بگذرانم. مجبور شدم تا روزانه بار سفري طولاني را تحمل از كنم خيابان رضايي به پارك فرح سابق و لاله كنوني بروم تا بتوانم از كتابخانه اين پارك استفاده كنم. در آن ايام و بعداز آن نيز بارها با خودانديشيدم كه آيا مگر نمي شودكه چنين پاركي و چنين كتابخانه اي در آن محله هم وجودداشته باشد تا نوجوانان هم محلي من نيز از آن بهره و برند وقتي كه كرباسچي در همان ابتداي كارش دست گذاشت بر روي كشتارگاه و چنان فرهنگسرايي را در آن جااحداث كرد، احساس كردم اين آرزوي كهنه شده من صورت تحقق مي يابد. و وقتي كه به همان يك فرهنگسرا قناعت نكرد و در تمامي محله هاي فقرزده و فقر نزده - اين يكي هم مهم است - كاراحداث مجتمع هاي فرهنگي را ادامه داد يقين كردم كه وي نيز صاحب درد است. از اين رو حتي هنگامي كه مديريت اين مجتمع ها را از شهرداري گرفته وبه وزارت ارشاد سپردند، مي دانستم كه وي كارخود را رها نخواهد كرد، كه نكرد. نوجواني ام كه گذشت پاي، گذاشتم به دنياي كتاب و مطبوعات. با بسياري از موسسات انتشاراتي و مطبوعاتي كار كردم در چاپ و انتشار متجاوز كتاب 600از رساله و... دست داشته ام. و از 8 سال پيش مستقلا و به تنهايي كار دشوار و طاقت فرساي اداره مجله كلك را پيش برده ام. ارزش واقعي هر كار مطبوعاتي را مي دانم و اغراق نيست اگر مي گويم كه كرباسچي با تاسيس روزنامه همشهري، خدمتي بزرگ به جامعه مطبوعاتي ما كرد، روزنامه اي رنگي كه ازتيترهاي درشت و جنجال برانگيز پرهيز درنقل داشته، خبررعايت امانت را نموده، ازبي مسئوليتي و هتاكي در آن اثري نيست ومقاله هاي صفحات داخلي آن همواره براي اهل نظرخواندني بوده است. گرايشات گوناگون و متفاوت سياسي و فرهنگي در اين روزنامه مجال سخن گفتن و نوشتن آراء و عقايد خودشان رايافتند و سعه صدر و تسامح بنيانگذار اين روزنامه بوده است كه منجر به اين صفات شده است و بيهوده نيست كه روزنامه همشهري پس از مدتي كوتاه پرخواننده ترين روزنامه كشور شد، و جدي ترين و مسئول ترين روزنامه نگاران را به خود جلب كرد. مردم نيز تفاوت كار خوبرا زود در مي يابند و بدان دل مي بندند. البته خدمات آقاي شهردار به شهر تهران و كشور همين چند مورد نيست. بنده چون اهل قلم هستم و كار فرهنگي مي كنم به اين موارد اشاره كرده ام و مطمئن هستم، سايرين كه در مسايل ديگر صاحبنظرند ارزش واقعي كار ايشان را درزمينه هاي ديگر متذكر اين خواهندشد سطور را نگاشتم تاخدمات ايشان را به فرهنگ اين كشور پاس داشته باشم كه اميدوارم سالها ادامه يابد وهمه ايرانيان از آن بهره مندگردند و به قول استاد سخن سعدي: تانگويي كه اسيران كمند تو كمند.